Law Journal

Nadzór nad nierządem.

Dz.U.1922.78.715 | rozporządzenie z dnia 6 września 1922 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefoniczych za służbę nocną.

Dz.U.1922.78.710 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zniesienie czwartej klasy dodatku drożyźnianego.

Dz.U.1922.78.707 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Skierniewic.

Dz.U.1922.78.706 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1922 r. o dodatku uzdrowiskowym.

Dz.U.1922.78.704 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Wywłaszczenie gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w m. Radomsku.

Dz.U.1922.78.701 | dekret z dnia 9 września 1922 r. | Akt indywidualny

Urządzenie i utrzymywanie zakładów kąpielowych publicznych.

Dz.U.1922.77.698 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic m. Radomska.

Dz.U.1922.77.696 | rozporządzenie z dnia 7 września 1922 r. | Akt utracił moc

Włączenie gmin Frampol i Goraj do powiatu biłgorajskiego.

Dz.U.1922.77.695 | rozporządzenie z dnia 4 września 1922 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie majątku Torokanie z powiatu drohiczyńskiego i wcielenie go do gminy antopolskiej powiatu kobryńskiego.

Dz.U.1922.77.694 | rozporządzenie z dnia 4 września 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Włoszczowy.

Dz.U.1922.77.693 | rozporządzenie z dnia 4 września 1922 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie czasu pracy w cukrowniach w r. 1922 - 1923.

Dz.U.1922.77.690 | rozporządzenie z dnia 4 września 1922 r. | Akt utracił moc

Komunikacja kolejowa na linji Puck - Hel.

Dz.U.1922.76.687 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowej izby Kontroli Państwowej w Wilnie.

Dz.U.1922.75.684 | rozporządzenie z dnia 6 września 1922 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie kas skarbowych, istniejących poza siedzibą inspektoratów skarbowych w Małopolsce.

Dz.U.1922.75.683 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie zarządzenia wyjątkowego, zapobiegającego zawleczeniu cholery.

Dz.U.1922.75.681 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1922.75.680 | rozporządzenie z dnia 2 września 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Grodnie i Białymstoku.

Dz.U.1922.75.679 | rozporządzenie z dnia 4 września 1922 r. | Akt utracił moc

Przyznanie funkcjonarjuszom Ministerstwa Poczt i Telegrafów radjospecjalistom 25% dodatku do uposażenia.

Dz.U.1922.75.678 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Djety i zwrot kosztów przy podróżach służbowych funkcjonarjuszów państwowych poza granicami Państwa.

Dz.U.1922.75.677 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Granice uchybień wskazań zegarów, znajdujących się w miejscach publicznych.

Dz.U.1922.74.676 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 31 października 1920 r. w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry.

Dz.U.1922.74.674 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Rozciągnięcie na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej ustaw o opłacie stemplowej od kart do gry.

Dz.U.1922.74.673 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie wyrobu i obrotu specyfików farmaceutycznych.

Dz.U.1922.74.672 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Postępowanie w razie zachorowania na cholerę azjatycką podróżujących kolejami.

Dz.U.1922.74.671 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Jednorazowa odprawa dla zdemobilizowanych chorążych.

Dz.U.1922.74.670 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1922.73.666 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Tymczasowa instrukcja o przekazywaniu przesyłek celnych.

Dz.U.1922.73.663 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zakres działania dotychczasowej Rady adwokatów przysięgłych okręgu sądu apelacyjnego w Wilnie.

Dz.U.1922.73.661 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie mocy obowiązującej ustawy z dnia 3 czerwca 1921 r. o Kontroli Państwowej na Ziemię Wileńską.

Dz.U.1922.73.660 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taksy dla komorników sądowych.

Dz.U.1922.73.659 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów pod budowę kolei wąskotorowej Szydłowiec-Chlewiska.

Dz.U.1922.73.658 | dekret z dnia 29 sierpnia 1922 r. | Akt indywidualny

Podwyższenie należytości znawców lekarzy i weterynarzy w b. zaborze austrjackim.

Dz.U.1922.72.657 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat pocztowych i telegraficznych.

Dz.U.1922.72.655 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa Konwencja Telegraficzna Petersburska z 1875 r., przejrzana w Lizbonie w 1908 r.

Dz.U.1922.72.649 | umowa międzynarodowa z dnia 22 lipca 1875 r. | Akt utracił moc

Osobne ulgi celne dla górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1922.71.647 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1922.71.646 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Prawo karne i przepisy o drukach w Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.71.644 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja konwencji o wolności tranzytu, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dz.U.1922.71.640 | ustawa z dnia 4 sierpnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja polsko - włoskiej konwencji handlowej, podpisanej w Genui dnia 12 maja 1922 r.

Dz.U.1922.71.639 | ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja konwencji bilateralnej polsko-francuskiej, podpisanej w Paryżu dnia 6 lutego 1922 r.

Dz.U.1922.71.634 | ustawa z dnia 12 maja 1922 r. | Akt jednorazowy

Legalne jednostki miar, dozwolone do dalszego tymczasowego używania na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.70.630 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Pierwsze wybory do rad izb lekarskich.

Dz.U.1922.70.628 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Liceum Krzemienieckie.

Dz.U.1922.70.626 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiany w taryfie ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1922.69.625 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1922 r. | Akt jednorazowy