Dziennik Ustaw

Zmiana § 333 ust. 1 instrukcji sądowej i punktu 12 instrukcji dla organów wykonawczych w b. dzielnicy austrjackiej.

Dz.U.1923.47.326 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przepisów o djetach i kosztach podróży.

Dz.U.1923.47.324 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic m. Będzina i Dąbrowy-Górniczej w pow. będzińskim.

Dz.U.1923.47.323 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.

Dz.U.1923.47.322 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1921 r., ustalające warunki należenia do giełd towarowych w Polsce.

Dz.U.1923.46.318 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.46.315 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską i Austrją.

Dz.U.1923.46.314 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Szwajcarji do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.

Dz.U.1923.46.310 | oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.45.309 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Łucku i Pińsku.

Dz.U.1923.45.308 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Kielcach i Radomiu.

Dz.U.1923.45.307 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ Polsko-Niemiecki w przedmiocie kopalń górnośląskich. Opole.1922.06.23.

Dz.U.1923.45.305 | umowa międzynarodowa z dnia 23 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Otworzenie Sądu Rozjemczego brackiego dla orzekania w sprawach Bractw górniczych z siedzibą w Katowicach.

Dz.U.1923.44.303 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie na obszar Ziemi Wileńskiej przepisu o opłacie stemplowej od wyciągów z ksiąg metrykalnych.

Dz.U.1923.44.302 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Opłaty stemplowe od dokumentów przewozowych.

Dz.U.1923.44.300 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Opłaty stemplowe od pełnomocnictw.

Dz.U.1923.44.299 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Opłaty stemplowe od podań oraz od świadectw urzędowych.

Dz.U.1923.44.298 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Ostrowca w powiecie opatowskim.

Dz.U.1923.44.297 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Wyrównanie opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn.

Dz.U.1923.44.296 | ustawa z dnia 24 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Opłaty za dozór kotłów zlecony stowarzyszeniu dozoru kotłów w Poznaniu przez władze państwowe.

Dz.U.1923.43.294 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Koszty sądowe i opłaty w województwach: poznańskiem i pomorskiem.

Dz.U.1923.43.292 | ustawa z dnia 24 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Należytość znawców-lekarzy w b. zaborze austrjackim.

Dz.U.1923.42.290 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.42.289 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w rozmieszczeniu Ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie.

Dz.U.1923.42.286 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie austrjacko-rumuńskiej komunikacji towarowej i węglowej tranzytem przez Czechosłowację i Polskę.

Dz.U.1923.41.283 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czeskosłowacko-rumuńskiej komunikacji towarowej i węglowej tranzytem przez Polskę.

Dz.U.1923.41.282 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w taryfie ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.40.281 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.40.277 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za doręczanie wezwań i zawiadomień na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1923.39.275 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Osobe ulgi celne dla górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1923.39.274 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Domy bankowe i kantory wymiany na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1923.39.272 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie wydziałów emerytur i rent w izbach skarbowych w Warszawie, Poznaniu i Krakowie.

Dz.U.1923.39.271 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie gminy wiejskiej Kartuzy, w powiecie kartuskim województwa pomorskiego w poczet miast.

Dz.U.1923.39.270 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności sądowo-lekarskie w b. zaborze rosyjskim.

Dz.U.1923.38.267 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Pobieranie opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych.

Dz.U.1923.38.264 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 9 marca 1923 r. o karach za zwłokę oraz o kosztach egzekucyjnych.

Dz.U.1923.38.259 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania Dyrekcji Ceł na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.

Dz.U.1923.38.258 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Rozłożenie unifikacji wyrobów tytoniowych na stopniowe okresy.

Dz.U.1923.38.257 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Egzaminy państwowe na nauczycieli szkół średnich.

Dz.U.1923.38.256 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: statut Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dz.U.1923.38.254 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Pierwsze dodatkowe prowizorjum budżetowe za czas od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1923 r.

Dz.U.1923.38.253 | ustawa z dnia 24 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Dalsza emisja biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Dz.U.1923.38.252 | ustawa z dnia 24 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Kredyt Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.

Dz.U.1923.38.251 | ustawa z dnia 24 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Personalna wymiana osób między Polską a Rosją i Ukrainą.

Dz.U.1923.38.249 | ustawa z dnia 16 marca 1923 r. | Akt indywidualny

Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.37.247 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zasiłki dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dz.U.1923.37.246 | ustawa z dnia 22 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.36.238 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1923 r. | Akt utracił moc