Law Journal

Obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na śpiączkę epidemiczną (encephalitis lethargica).

Dz.U.1923.14.96 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.14.95 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1923 r. | Akt jednorazowy

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.14.94 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1923 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie powiatowych urzędów ziemskich na terenie Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1923.14.92 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taksy komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Dz.U.1923.13.90 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana wysokości mnożników celnych normalnego i zniżonego.

Dz.U.1923.13.89 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Przekazanie miejskiej komisji szacunkowej wymiaru państwowego podatku dochodowego na obszarze miasta Łodzi.

Dz.U.1923.13.88 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1923 r. | Akt jednorazowy

Blankiety wekslowe.

Dz.U.1923.13.87 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wynagrodzenia członków Komitetu Dyrekcyjnego Pocztowej Kasy Oszczędności.

Dz.U.1923.13.84 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa dla pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1923.13.83 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Przekazanie Ministrowi Skarbu nadzoru nad Ziemstwami Kredytowemi w województwach: poznańskiem i pomorskiem.

Dz.U.1923.13.82 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Zniesienie sekwestru ropy i przetworów naftowych.

Dz.U.1923.13.81 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1923 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie Serji IV biletów skarbowych.

Dz.U.1923.12.78 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie Serji IV biletów skarbowych.

Dz.U.1923.12.77 | ustawa z dnia 31 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyżka taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1923.11.75 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie opłaty wywozowej od cukru.

Dz.U.1923.11.74 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za rozmowy telefoniczne między Polską a Austrją.

Dz.U.1923.11.73 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.10.72 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1923.10.69 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie § 5 ust. a rozporządzenia z dn. 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1923.10.68 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska. (Prace przy recepturze).

Dz.U.1923.10.67 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Nadzór państwowy nad kasami chorych w zakresie lecznictwa na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1923.10.65 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminu urzędowania dotychczasowego zarządu Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.

Dz.U.1923.10.64 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1923 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za służbę nocną.

Dz.U.1923.10.60 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1923 r. | Akt jednorazowy

Międzynarodowa Konwencja Opjumowa. Haga.1912.01.23. Protokół zamknięcia III Konferencji Opjumowej. Haga.1914.06.25.

Dz.U.1923.9.55 | umowa międzynarodowa z dnia 23 stycznia 1912 r. | Akt obowiązujący

Podwyższenie podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1923.8.54 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 13 maja 1922 r. w przedmiocie opłat stemplowych od weksli.

Dz.U.1923.8.53 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za legalizowanie gazomierzy.

Dz.U.1923.8.52 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Sadzenie i utrzymywanie drzew przydrożnych na drogach publicznych.

Dz.U.1923.8.51 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie koksu zagranicznego od 40% podatku.

Dz.U.1923.7.47 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Sądy doraźne w województwie poznańskiem i pomorskiem.

Dz.U.1923.7.45 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1923 r. | Akt jednorazowy

Sądownictwo doraźne w b. zaborze rosyjskim.

Dz.U.1923.7.44 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie czynności Komisarza Państwa dla podziału węgla na ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego.

Dz.U.1923.6.43 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie i organizacja wewnętrzna okręgowego urzędu ziemskiego w Grudziądzu.

Dz.U.1923.6.42 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Utworzenie rady szkolnej okręgowej poznańskiej.

Dz.U.1923.6.41 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Osobne ulgi celne dla górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1923.6.40 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Uposażenie wojskowych zawodowych w stanie nieczynnym.

Dz.U.1923.6.38 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Tępienie nadużyć handlu pośredniczącego przedmiotami powszedniego użytku.

Dz.U.1923.5.36 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie kas skarbowych, istniejących poza siedzibą inspektoratów skarbowych w Małopolsce.

Dz.U.1923.5.35 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Uchylenie ustawy o poborze należytości ekwiwalentowej w b. dzielnicy austrjackiej.

Dz.U.1923.5.34 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1923 r. | Akt jednorazowy

Egzaminy sądowe w okręgach Sądu Apelacyjnego w Wilnie i Sądu Okręgowego w Łucku.

Dz.U.1923.5.33 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1923 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi.

Dz.U.1923.5.32 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.

Dz.U.1923.5.31 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie tymczasowej polsko-niemieckiej komunikacji sąsiedzkiej.

Dz.U.1923.5.28 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.

Dz.U.1923.5.27 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Kamienna w powiecie Koneckim.

Dz.U.1923.5.26 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie normalnych djet dziennych.

Dz.U.1923.5.25 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie ogólnego terminu dla wnoszenia spraw do Mieszanego Trybunału Rozjemczego.

Dz.U.1923.5.23 | oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Austria-Polska. Konwencja handlowa. Warszawa.1922.09.25.

Dz.U.1923.4.19 | umowa międzynarodowa z dnia 25 września 1922 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe od poświadczeń odbioru, zamieszczane na asygnacjach władz i urzędów państwowych.

Dz.U.1923.3.15 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana brzmienia punktu 10 artykułu 10 rozporządzenia o taryfie celnej z dn. 11 czerwca 1920 r.

Dz.U.1923.3.13 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie § 7 ustępu do p. 10 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1923.3.12 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1922 r. | Akt utracił moc