Law Journal

Kary za zwłokę oraz koszty egzekucyjne.

Dz.U.1923.31.189 | ustawa z dnia 9 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.30.187 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Ulgowa opłata od paczek, zawierających urzędowe wydawnictwa polskie i zagraniczne.

Dz.U.1923.30.186 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie kas skarbowych, istniejących poza siedzibą inspektoratów skarbowych w Małopolsce.

Dz.U.1923.30.184 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Włochy-Polska. Konwencja handlowa. Genua.1922.05.12.

Dz.U.1923.29.181 | umowa międzynarodowa z dnia 12 maja 1922 r. | Akt obowiązujący

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.

Dz.U.1923.28.180 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana i podwyższenie taksy komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Dz.U.1923.28.179 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za czynności urzędów miar.

Dz.U.1923.28.177 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłaty wywozowej od ropy naftowej.

Dz.U.1923.28.175 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie węgla kamiennego zagranicznego od 40% podatku.

Dz.U.1923.28.174 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Wyrób machorki w prywatnych fabrykach wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1923.28.173 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy orzechowskiej w powiecie dziśnieńskim.

Dz.U.1923.28.172 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Płocka.

Dz.U.1923.28.171 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Włączenie części gminy Majdan-Sopocki do powiatu tomaszowskiego.

Dz.U.1923.28.170 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Włączenie do miasta Jędrzejowa osady Całoszyń.

Dz.U.1923.28.169 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o djetach i kosztach podróży.

Dz.U.1923.28.168 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Włączenie gminy Swory powiatu konstantynowskiego do powiatu bialskiego.

Dz.U.1923.28.167 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy opłat dla urzędników stanu cywilnego na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1923.27.163 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Państwowe urzędy pośrednictwa pracy w województwie poznańskiem i pomorskiem.

Dz.U.1923.27.162 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1923 r. | Akt jednorazowy

Włączenie do powiatu włoszczowskiego gm. Dobromierz powiatu koneckiego.

Dz.U.1923.27.161 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Włączenie wsi Hruszew gminy Korczew powiatu sokołowskiego do pow. konstantynowskiego.

Dz.U.1923.27.160 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Regulowanie obrotu dewizami i walutami zagranicznemi.

Dz.U.1923.26.156 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.24.152 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Normy szacunkowe zwierząt domowych dla wymiaru podatku procentowego.

Dz.U.1923.24.151 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Dalsze podniesienie niektórych opłat probierczych.

Dz.U.1923.24.150 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Podział gminy Kamienica-Polska i utworzenie gminy Poczesna w powiecie częstochowskim.

Dz.U.1923.24.149 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana zagranicznej taryfy radjotelegraficznej.

Dz.U.1923.24.147 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Przyznanie dodatku naukowego pracownikom państwowym Instytutu Geologicznego.

Dz.U.1923.24.146 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie godzinowe dla drużyn parowozowych i konduktorskich.

Dz.U.1923.24.145 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Warunki pod jakiemi może być dozwolona dalsza produkcja w prywatnych fabrykach wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1923.23.142 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.23.141 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwoty I emisji 8% państwowej pożyczki złotej z r. 1922.

Dz.U.1923.23.140 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1923 r. | Akt jednorazowy

Prowizorjum budżetowe za czas od 1 stycznia do 31 marca 1923 r.

Dz.U.1923.22.138 | ustawa z dnia 15 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Utrzymywanie na składzie przez apteki surowic i szczepionek.

Dz.U.1923.21.137 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyżka taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1923.21.136 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienia i zmiany § 6-go przepisów z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1923.19.130 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Regulamin o postępowaniu Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska.

Dz.U.1923.19.128 | oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie tymczasowej komunikacji kolejowej pomiędzy Polską a Łotwą przez stację Zemgale.

Dz.U.1923.18.127 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1923.18.125 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Opłaty za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.

Dz.U.1923.18.120 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana terminu zamknięcia sprzedaży 8% państwowej pożyczki złotej z 1922 r.

Dz.U.1923.18.119 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1923 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie mocy rozporządzenia z dnia 21 października 1922 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1923.18.118 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granic okręgu ochrony górniczej dla Państwowego Zakładu Zdrojowego w Ciechocinku.

Dz.U.1923.18.115 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Włączenie gminy Grodziec powiatu słupeckiego do powiatu konińskiego.

Dz.U.1923.18.113 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.17.112 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1923 r. | Akt jednorazowy

Dołączanie dodatków do czasopism.

Dz.U.1923.17.109 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Ruda Pabjanicka w powiecie łódzkim.

Dz.U.1923.17.108 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za czynności urzędów miar.

Dz.U.1923.16.107 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Przekazanie miejskiej komisji szacunkowej wymiaru państwowego podatku dochodowego na obszarze m. Włocławka.

Dz.U.1923.16.106 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłaty za wypełnione karty statystyczne, dotyczące ruchu naturalnego ludności.

Dz.U.1923.16.104 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Dz.U.1923.15.103 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.

Dz.U.1923.15.102 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o djetach i kosztach podróży.

Dz.U.1923.15.100 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1923 r. | Akt utracił moc