Law Journal

Zmiana cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak rządowych jak i prywatnych fabryk.

Dz.U.1923.69.546 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.69.541 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na normalnotorowej kolei dojazdowej Warszawa Gdańska - Młociny.

Dz.U.1923.68.537 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Uproszczone egzaminy państwowe na nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i seminarjów nauczycielskich.

Dz.U.1923.68.533 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dz.U.1923.68.532 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż wyrobów tytoniowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.68.531 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy o zarobkowem pośrednictwie pracy.

Dz.U.1923.68.529 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.68.528 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.68.527 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Opłaty ryczałtowe dla wyższych urzędów ubezpieczeń.

Dz.U.1923.68.526 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie djet przy podróżach służbowych na obszar W.M. Gdańska.

Dz.U.1923.68.525 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Odroczenie terminu utworzenia Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń w Toruniu.

Dz.U.1923.67.524 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 14 maja 1923 r. w przedmiocie podatku przemysłowego.

Dz.U.1923.67.522 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Uchwała Sejmu w sprawie zasłużenia się Narodowi Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dz.U.1923.67.520 | zarządzenie z dnia 4 lipca 1923 r. | Akt nienormatywny

Oznaczenie terminu wnoszenia próśb o zwolnienie wozów od świadczeń na rzecz Państwa.

Dz.U.1923.66.519 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1923.66.517 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Egzaminy państwowe na nauczycieli szkół średnich i seminarjów nauczycielskich.

Dz.U.1923.66.515 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie grzywien za przekroczenia przepisów ustawy wodnej.

Dz.U.1923.66.514 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Prowizorjum budżetowe za czas od 1 kwietnia do 30 czerwca 1923 r.

Dz.U.1923.66.511 | ustawa z dnia 15 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Drugie dodatkowe prowizorjum budżetowe za czas od dnia 1 stycznia do 31 marca 1923 r.

Dz.U.1923.66.510 | ustawa z dnia 15 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Organizacja Państwowego Monopolu Tytoniowego w wykonaniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.

Dz.U.1923.65.507 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Normalizacja napięć elektrycznych oraz częstotliwości prądów zmiennych.

Dz.U.1923.65.506 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Wyrównanie podatków gruntowych tudzież niektórych podatków budynkowych.

Dz.U.1923.65.505 | ustawa z dnia 15 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Komisji Dewizowej i ograniczenie praw banków dewizowych.

Dz.U.1923.64.504 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak z fabryk rządowych, jak i z fabryk prywatnych.

Dz.U.1923.64.503 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 27 marca 1923 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1923.64.502 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Opłata pobierana od prywatnych fabrykantów wyrobów tytoniowych tytułem zwrotu kosztów dozoru skarbowego.

Dz.U.1923.64.501 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U.1923.64.498 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U.1923.64.497 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie działalności urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami.

Dz.U.1923.64.496 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Dalsze przedłużenie terminu urzędowania dotychczasowego zarządu Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.

Dz.U.1923.63.495 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taryfy osobowej i bagażowej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1923.63.494 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana i podwyższenie taksy komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Dz.U.1923.63.493 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.

Dz.U.1923.63.492 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi.

Dz.U.1923.63.491 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1923.63.490 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłat za czynności urzędów miar.

Dz.U.1923.63.489 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 1 maja 1923 r. o opłatach za czynności urzędów miar.

Dz.U.1923.63.488 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Pobieranie opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych.

Dz.U.1923.63.486 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Regulowanie obrotu dewizami i walutami zagranicznemi na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dz.U.1923.63.485 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat szynkarskich i konsumcyjnych od piwa na obszarze b. Galicji.

Dz.U.1923.63.480 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Obowiązek meldowania się obywateli gdańskich przybywających na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.63.478 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.63.477 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Wyrób i obrót preparatów organoterapeutycznych.

Dz.U.1923.63.476 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Regulamin dla Zarządu Śląskim Funduszem Wolnych Kuksów.

Dz.U.1923.63.475 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niemieckiego rozporządzenia o kontroli handlu zagranicznego z dnia 20 grudnia 1919 r.

Dz.U.1923.63.473 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie djet dziennych.

Dz.U.1923.63.470 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.63.468 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.63.467 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie ustawy z dnia 16 maja 1922 roku o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Dz.U.1923.62.464 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o ulgach dla nowowznoszonych budowli.

Dz.U.1923.62.463 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie grzywien, przewidzianych w obowiązującej austrjackiej ustawie karnej skarbowej.

Dz.U.1923.62.462 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Sądownictwo doraźne w b. zaborze rosyjskim.

Dz.U.1923.62.460 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie "Krzyża Zasługi".

Dz.U.1923.62.458 | ustawa z dnia 23 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu prosa, gryki, fasoli, grochu oraz drobiu bitego i żywego.

Dz.U.1923.61.457 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc