Law Journal

Przepisy o opodatkowaniu spadków i darowizn na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1923.55.391 t.j. | ustawa z dnia 29 maja 1920 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Włochy-Polska. Układ dotyczący przemysłu naftowego w Polsce. Warszawa.1923.01.31.

Dz.U.1923.55.388 | umowa międzynarodowa z dnia 31 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Zakup ropy bruttowej dla Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych w Drohobyczu.

Dz.U.1923.55.387 | ustawa z dnia 1 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.54.385 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1923 r. | Akt jednorazowy

Taryfa na przewóz towarów w ruchu tymczasowem na budującej się linji Kutno-Strzałków.

Dz.U.1923.54.384 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej.

Dz.U.1923.54.381 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Stemplowanie kart do gry.

Dz.U.1923.54.380 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Dostarczanie drzewa opałowego instytucjom i osobom uprawnionym.

Dz.U.1923.54.379 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie grzywien za przekroczenia przepisów porządkowych na drogach publicznych.

Dz.U.1923.54.378 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1923 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 8 czerwca 1920 r. o podatku od skrzynek depozytowych (safes).

Dz.U.1923.54.377 | ustawa z dnia 1 maja 1923 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o podatku od kapitałów i rent.

Dz.U.1923.54.376 | ustawa z dnia 1 maja 1923 r. | Akt jednorazowy

Przyznanie kredytu na pomoc dla osadników.

Dz.U.1923.54.375 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłaty za składowe od towarów przyjętych do składów urzędowych.

Dz.U.1923.53.373 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Powoływanie i zwalnianie oraz prawa i obowiązki maklerów na giełdach pieniężnych w Polsce.

Dz.U.1923.53.372 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Przepisy dla obsługujących kotły parowe.

Dz.U.1923.53.370 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1923 r. | Akt utracił moc

Włączenie gminy Przesmyki powiatu konstantynowskiego do powiatu siedleckiego.

Dz.U.1923.53.369 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Zagórowa w powiecie słupeckim.

Dz.U.1923.53.368 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic m. Piotrkowa w pow. piotrkowskim.

Dz.U.1923.53.367 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Właściwość sądów i postępowanie w sprawach o lichwę wojenną w województwie poznańskiem i pomorskiem.

Dz.U.1923.53.366 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie normalnych djet dziennych.

Dz.U.1923.53.365 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.52.364 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 19 maja 1922 r. o opłatach w postępowaniu rejestrowem.

Dz.U.1923.52.363 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1923 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 13 marca 1923 r. w przedmiocie uprawy tytoniu w roku 1923.

Dz.U.1923.51.360 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Znawcy, powołani do oceniania przedmiotów majątkowych celem wymiaru opłat stemplowych.

Dz.U.1923.51.359 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności urzędów miar.

Dz.U.1923.51.358 | rozporządzenie z dnia 1 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości mnożników celnych.

Dz.U.1923.50.357 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie 6% złotych bonów skarbowych jako kaucji i wadjów.

Dz.U.1923.50.355 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1923.50.354 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zasady dotyczące starszeństwa przy awansach, sposób przeprowadzania wyboru, oraz kwalifikowanie oficerów.

Dz.U.1923.50.352 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: instrukcja dla mężów zaufania dla uprzywilejowanych testamentów.

Dz.U.1923.49.350 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Koncesjonowanie przemysłu zbierania i łapania kału ropnego i ropy naftowej.

Dz.U.1923.49.348 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Ulgi budowlane w miastach.

Dz.U.1923.49.346 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Uznanie świadectw tymczasowej licencji ogierów i rejestracja klaczy zarodowych.

Dz.U.1923.49.345 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim na m. Sejny.

Dz.U.1923.49.344 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak z fabryk rządowych, jak i z fabryk prywatnych.

Dz.U.1923.49.342 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie na obszar Ziemi Wileńskiej ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela.

Dz.U.1923.49.339 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie zarządu okręgowego lasów państwowych w Krakowie.

Dz.U.1923.49.334 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Uznanie granic wschodnich Rzeczypospolitej.

Dz.U.1923.49.333 | oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie podatku od węgla na obszarze Województwa Śląskiego.

Dz.U.1923.48.332 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Ujednostajnienie opodatkowania węgla na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1923.48.331 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Francja-Polska. Konwencja dotycząca pomocy i opieki społecznej. Warszawa.1920.10.14.

Dz.U.1923.48.329 | umowa międzynarodowa z dnia 14 października 1920 r. | Akt obowiązujący

Zmiana § 333 ust. 1 instrukcji sądowej i punktu 12 instrukcji dla organów wykonawczych w b. dzielnicy austrjackiej.

Dz.U.1923.47.326 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przepisów o djetach i kosztach podróży.

Dz.U.1923.47.324 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic m. Będzina i Dąbrowy-Górniczej w pow. będzińskim.

Dz.U.1923.47.323 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.

Dz.U.1923.47.322 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1921 r., ustalające warunki należenia do giełd towarowych w Polsce.

Dz.U.1923.46.318 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.46.315 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską i Austrją.

Dz.U.1923.46.314 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1923 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Szwajcarji do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.

Dz.U.1923.46.310 | oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.45.309 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Łucku i Pińsku.

Dz.U.1923.45.308 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Kielcach i Radomiu.

Dz.U.1923.45.307 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ Polsko-Niemiecki w przedmiocie kopalń górnośląskich. Opole.1922.06.23.

Dz.U.1923.45.305 | umowa międzynarodowa z dnia 23 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Otworzenie Sądu Rozjemczego brackiego dla orzekania w sprawach Bractw górniczych z siedzibą w Katowicach.

Dz.U.1923.44.303 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1923 r. | Akt utracił moc