Law Journal

Podwyższenie opłat szynkarskich i konsumcyjnych od piwa na obszarze b. Galicji.

Dz.U.1923.63.480 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Obowiązek meldowania się obywateli gdańskich przybywających na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.63.478 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.63.477 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Wyrób i obrót preparatów organoterapeutycznych.

Dz.U.1923.63.476 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Regulamin dla Zarządu Śląskim Funduszem Wolnych Kuksów.

Dz.U.1923.63.475 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niemieckiego rozporządzenia o kontroli handlu zagranicznego z dnia 20 grudnia 1919 r.

Dz.U.1923.63.473 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie djet dziennych.

Dz.U.1923.63.470 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.63.468 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.63.467 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie ustawy z dnia 16 maja 1922 roku o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Dz.U.1923.62.464 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o ulgach dla nowowznoszonych budowli.

Dz.U.1923.62.463 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie grzywien, przewidzianych w obowiązującej austrjackiej ustawie karnej skarbowej.

Dz.U.1923.62.462 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Sądownictwo doraźne w b. zaborze rosyjskim.

Dz.U.1923.62.460 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie "Krzyża Zasługi".

Dz.U.1923.62.458 | ustawa z dnia 23 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu prosa, gryki, fasoli, grochu oraz drobiu bitego i żywego.

Dz.U.1923.61.457 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów powiatowych w powiecie administracyjnym kałuskim w okręgu sądu okręgowego w Stanisławowie.

Dz.U.1923.61.456 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Taryfy pocztowe.

Dz.U.1923.61.455 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Egzaminowanie obsługujących kotły parowe.

Dz.U.1923.61.454 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.

Dz.U.1923.61.453 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana stawek opłat stemplowych.

Dz.U.1923.61.452 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak z fabryk rządowych, jak i z fabryk prywatnych.

Dz.U.1923.61.451 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Nowa klasyfikacja tytoniów krajanych, wyrabianych w prywatnych fabrykach wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1923.61.449 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Białej i Siedlcach.

Dz.U.1923.61.447 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Brzmienie ustawy o postępowaniu karnem w województwach: poznańskiem i pomorskiem.

Dz.U.1923.61.445 | ustawa z dnia 1 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie uniwersytetowi Jana Kazimierza we Lwowie budynków posejmowych.

Dz.U.1923.61.444 | ustawa z dnia 23 kwietnia 1923 r. | Akt indywidualny

Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.60.443 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Udzielenie uprawnień rządowych na wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energji elektrycznej.

Dz.U.1923.60.441 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej.

Dz.U.1923.60.436 | ustawa z dnia 1 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1922 r.

Dz.U.1923.59.434 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1923.59.432 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 16 marca 1920 r.

Dz.U.1923.59.431 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości terytorjalnej Komisji Szacunkowej Głównej w Warszawie.

Dz.U.1923.59.429 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1923 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości mnożników celnych.

Dz.U.1923.59.426 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1923.59.422 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Ujednostajnienie i podwyższenie podatku od zużycia olejów mineralnych.

Dz.U.1923.59.421 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.59.420 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1923.59.419 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. o zaopatrzeniu emerytalnem wojskowych i ich rodzin.

Dz.U.1923.59.416 | ustawa z dnia 17 maja 1923 r. | Akt jednorazowy

Trybunał Stanu.

Dz.U.1923.59.415 | ustawa z dnia 27 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Strawne i drogowe dla organów sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.

Dz.U.1923.58.414 | rozporządzenie z dnia 29 maja 1923 r. | Akt jednorazowy

Ryczałtowanie opłat pocztowych za przesyłki listowe władz i urzędów państwowych.

Dz.U.1923.58.413 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Państwowy podatek przemysłowy.

Dz.U.1923.58.412 | ustawa z dnia 14 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.57.411 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za egzaminy dla leśników oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Dz.U.1923.57.409 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1923 r. | Akt jednorazowy

Wypłata pośmiertnego po zmarłych wojskowych.

Dz.U.1923.57.407 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1922 r. o komunikacji kolejowej na linji Puck-Hel.

Dz.U.1923.56.402 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1923 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie sądu okręgowego w Równem.

Dz.U.1923.56.400 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Zamościu.

Dz.U.1923.56.399 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1923.55.396 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1923 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie osobnych Urzędów Skarbowych do spraw opłat stemplowych i podatku spadkowego w Warszawie i Łodzi.

Dz.U.1923.55.394 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1923 r. | Akt utracił moc