Law Journal

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.103.808 | rozporządzenie z dnia 7 października 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Dz.U.1923.103.807 | rozporządzenie z dnia 2 października 1923 r. | Akt utracił moc

Djety i koszty podróży lekarzy, jako znawców sądowych, na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1923.103.804 | rozporządzenie z dnia 27 września 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska. (Prace przy recepturze).

Dz.U.1923.102.803 | rozporządzenie z dnia 4 października 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych, jak i prywatnych fabryk.

Dz.U.1923.102.802 | rozporządzenie z dnia 6 października 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu drzewa liściastego nieobrobionego.

Dz.U.1923.102.800 | rozporządzenie z dnia 29 września 1923 r. | Akt utracił moc

Nowe unormowanie zwrotu kosztów nakładu tytoniowych opasek monopolowych.

Dz.U.1923.102.799 | rozporządzenie z dnia 24 września 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.102.798 | rozporządzenie z dnia 2 października 1923 r. | Akt utracił moc

Ulgi w podatkach gruntowych i budynkowych z powodu szkód, poniesionych wskutek działań wojennych i klęsk żywiołowych.

Dz.U.1923.101.797 | rozporządzenie z dnia 29 września 1923 r. | Akt utracił moc

Przepisy wykonawcze dla obszaru województw: pomorskiego i poznańskiego w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn.

Dz.U.1923.101.796 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Przepisy wykonawcze dla obszaru b. dzielnicy rosyjskiej w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn.

Dz.U.1923.101.794 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1922 r. w przedmiocie uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych.

Dz.U.1923.100.793 | rozporządzenie z dnia 3 października 1923 r. | Akt utracił moc

Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dz.U.1923.100.791 | rozporządzenie z dnia 3 października 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana brzmienia paragrafu 33 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1923.100.789 | rozporządzenie z dnia 3 października 1923 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 września 1920 r. o przeprowadzeniu 4% państwowej pożyczki premjowej.

Dz.U.1923.100.788 | rozporządzenie z dnia 22 września 1923 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu otrąb jęczmiennych.

Dz.U.1923.100.787 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1923.99.786 | rozporządzenie z dnia 29 września 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana i podwyższenie taksy komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Dz.U.1923.99.785 | rozporządzenie z dnia 28 września 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w Urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.

Dz.U.1923.99.784 | rozporządzenie z dnia 28 września 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.99.782 | rozporządzenie z dnia 20 września 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za czynności urzędów miar.

Dz.U.1923.98.781 | rozporządzenie z dnia 26 września 1923 r. | Akt utracił moc

Opłaty za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.

Dz.U.1923.98.780 | rozporządzenie z dnia 12 września 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych, jak i prywatnych fabryk.

Dz.U.1923.98.779 | rozporządzenie z dnia 29 września 1923 r. | Akt utracił moc

Wykupienie 6% złotych bonów skarbowych Serji I A.

Dz.U.1923.98.778 | rozporządzenie z dnia 29 września 1923 r. | Akt indywidualny

Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy przepisów o podatkach: spadkowym i od darowizn.

Dz.U.1923.98.775 | rozporządzenie z dnia 20 września 1923 r. | Akt jednorazowy

Odszkodowanie za utratę zarobku asesorów i ich zastępców w sądach przemysłowych w Bielsku, Krakowie i Lwowie.

Dz.U.1923.97.772 | rozporządzenie z dnia 20 września 1923 r. | Akt utracił moc

Powiatowe komisje szkolne dla publicznych ludowych szkół rolniczych.

Dz.U.1923.97.770 | rozporządzenie z dnia 7 września 1923 r. | Akt utracił moc

Sposób potrącania podatku dochodowego od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę.

Dz.U.1923.96.768 | rozporządzenie z dnia 21 września 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Dz.U.1923.96.765 | rozporządzenie z dnia 12 września 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie podatku od zużycia olejów mineralnych.

Dz.U.1923.96.764 | rozporządzenie z dnia 20 września 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.96.762 | rozporządzenie z dnia 20 września 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.96.761 | rozporządzenie z dnia 20 września 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.95.760 | rozporządzenie z dnia 10 września 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.

Dz.U.1923.94.758 | rozporządzenie z dnia 21 września 1923 r. | Akt utracił moc

Tymczasowy ruch osobowy na linji Kutno-Strzałków.

Dz.U.1923.94.756 | rozporządzenie z dnia 15 września 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyżka taryfy osobowej na normalnotorowej kolei podjazdowej Warszawa Gdańska-Młociny.

Dz.U.1923.94.755 | rozporządzenie z dnia 15 września 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1923.94.753 | rozporządzenie z dnia 14 września 1923 r. | Akt jednorazowy

Taksa aptekarska. (Prace przy recepturze).

Dz.U.1923.94.752 | rozporządzenie z dnia 18 września 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie na obszar Spisza i Orawy rozporządzeń do ustawy o rybołówstwie.

Dz.U.1923.94.750 | rozporządzenie z dnia 7 września 1923 r. | Akt jednorazowy

Siedziba oraz organizacja Sądów Rozjemczych dla Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.

Dz.U.1923.94.749 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.

Dz.U.1923.94.748 | rozporządzenie z dnia 13 września 1923 r. | Akt utracił moc

Podatek majątkowy.

Dz.U.1923.94.746 | ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.

Dz.U.1923.93.745 | rozporządzenie z dnia 15 września 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana stawek opłat stemplowych.

Dz.U.1923.93.744 | rozporządzenie z dnia 15 września 1923 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazu towarów podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu.

Dz.U.1923.93.743 | rozporządzenie z dnia 15 września 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.93.742 | rozporządzenie z dnia 14 września 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana w postanowieniu o opodatkowaniu spirytusu, piwa i kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.93.740 | rozporządzenie z dnia 13 września 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie djet przy podróżach służbowych na obszar W.M. Gdańska.

Dz.U.1923.93.739 | rozporządzenie z dnia 6 września 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu (ustawy) Banku Ziemiańskiego w Warszawie.

Dz.U.1923.93.738 | rozporządzenie z dnia 6 września 1923 r. | Akt jednorazowy

Spis upraw w gospodarstwach rolnych powyżej 50 ha ogólnego obszaru za rok gospodarczy 1922/1923.

Dz.U.1923.93.737 | rozporządzenie z dnia 6 września 1923 r. | Akt utracił moc

Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dz.U.1923.92.735 | rozporządzenie z dnia 15 września 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1923.92.734 | rozporządzenie z dnia 15 września 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.

Dz.U.1923.92.732 | rozporządzenie z dnia 15 września 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego wąskotorowych łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.

Dz.U.1923.92.731 | rozporządzenie z dnia 15 września 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów tymczasowych o kosztach sądowych.

Dz.U.1923.92.728 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1923 r. | Akt jednorazowy

Opieka społeczna.

Dz.U.1923.92.726 | ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów o postępowaniu sądowem w sprawach cywilnych w b. zaborze rosyjskim.

Dz.U.1923.92.723 | ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłat za egzaminy dla leśników oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej.

Dz.U.1923.91.717 | rozporządzenie z dnia 7 września 1923 r. | Akt jednorazowy