Law Journal

Uzupełnienie taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.82.639 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Komisje kwalifikacyjne.

Dz.U.1923.82.638 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Konwencja sanitarna. Warszawa.1922.12.20.

Dz.U.1923.82.636 | umowa międzynarodowa z dnia 20 grudnia 1922 r. | Akt obowiązujący

Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dz.U.1923.81.635 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska (Prace przy recepturze).

Dz.U.1923.81.634 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Oznaczenie stanu zwyczajnego (średniego) wody i linji brzegu.

Dz.U.1923.80.632 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Kształt znaków wodnych dla zakładów wodnych i urządzeń piętrzących wodę oraz sposób ich ustawienia.

Dz.U.1923.80.631 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1923 r. | Akt utracił moc

Wydanie regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

Dz.U.1923.80.630 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Utrzymanie czystości w teatrach świetlnych.

Dz.U.1923.79.629 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.79.628 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana cennika sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk.

Dz.U.1923.79.627 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Odroczenie terminu do składania zeznań o obrocie za pierwsze półrocze 1923 r.

Dz.U.1923.79.626 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie djet przy podróżach służbowych na obszar W.M. Gdańska.

Dz.U.1923.79.624 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana art. 22 regulaminu procesowego Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckiego.

Dz.U.1923.78.621 | oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.

Dz.U.1923.78.620 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o postępowaniu karno-administracyjnem.

Dz.U.1923.78.619 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1923 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie ksiąg obrotu.

Dz.U.1923.78.616 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.78.612 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Dodatki techniczne dla pracowników kierownictwa pomiarów granicy wschodniej.

Dz.U.1923.78.611 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin: Jeziorko, Bąków, Dąbkowice i Bielawy w powiecie Łowickim.

Dz.U.1923.77.609 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w rozmieszczeniu Ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej we Lwowie.

Dz.U.1923.76.603 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie wynagrodzenia godzinowego dla drużyn parowozowych i konduktorskich.

Dz.U.1923.76.601 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie djet do Węgier.

Dz.U.1923.76.600 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie normalnych djet dziennych.

Dz.U.1923.76.599 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak z państwowych jak i prywatnych fabryk.

Dz.U.1923.75.593 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dz.U.1923.75.592 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Stanowiska oficerskie w polskiej marynarce handlowej.

Dz.U.1923.75.588 | ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Honorowe dożywotnie uposażenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.75.585 | ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania Głównego Urzędu Likwidacyjnego.

Dz.U.1923.75.583 | ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Regulowanie obrotu dewizami i walutami zagranicznemi, oraz obrót pieniężny z zagranicą.

Dz.U.1923.74.582 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.

Dz.U.1923.73.580 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na normalnotorowej kolei dojazdowej Warszawa Gdańska-Młociny.

Dz.U.1923.73.578 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1923.73.576 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.73.575 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1923 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych.

Dz.U.1923.73.574 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie dwóch działek ziemi pod cmentarz grzebalny we wsi Wysokienice, pow. Skierniewickiego.

Dz.U.1923.73.568 | zarządzenie z dnia 11 lipca 1923 r. | Akt indywidualny

Podwyższenie opłat za czynności urzędów miar.

Dz.U.1923.72.565 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Dalsze podniesienie niektórych opłat probierczych.

Dz.U.1923.72.563 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Substancje i przetwory odurzające.

Dz.U.1923.72.559 | ustawa z dnia 22 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie premji za wykrycie przekroczeń rozporządzeń, dotyczących obrotu walutami i dewizami.

Dz.U.1923.71.557 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie urzędu Ministra Reform Rolnych.

Dz.U.1923.71.556 | ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Amnestja z powodu uznania granic Rzeczypospolitej.

Dz.U.1923.71.555 | ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.70.554 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1923 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dn. 19 kwietnia 1923 roku o przyznaniu kredytu na pomoc dla osadników.

Dz.U.1923.70.553 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Czas pracy w zakładach handlowych.

Dz.U.1923.70.551 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1923 r. | Akt utracił moc