Law Journal

Podwyższenie taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego wąskotorowych łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.

Dz.U.1923.92.731 | rozporządzenie z dnia 15 września 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów tymczasowych o kosztach sądowych.

Dz.U.1923.92.728 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1923 r. | Akt jednorazowy

Opieka społeczna.

Dz.U.1923.92.726 | ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów o postępowaniu sądowem w sprawach cywilnych w b. zaborze rosyjskim.

Dz.U.1923.92.723 | ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłat za egzaminy dla leśników oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej.

Dz.U.1923.91.717 | rozporządzenie z dnia 7 września 1923 r. | Akt jednorazowy

Normy szacunkowe zwierząt domowych dla wymiaru podatku procentowego.

Dz.U.1923.91.716 | rozporządzenie z dnia 7 września 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.(Prace przy recepturze).

Dz.U.1923.91.715 | rozporządzenie z dnia 3 września 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.

Dz.U.1923.91.713 | rozporządzenie z dnia 6 września 1923 r. | Akt utracił moc

Środki prawne od orzeczeń władz administracyjnych.

Dz.U.1923.91.712 | ustawa z dnia 1 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zaprowadzenie wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Stanami Zjednoczonemi.

Dz.U.1923.90.711 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Orzecznictwo w sprawach opłat stemplowych w b. dzielnicy rosyjskiej.

Dz.U.1923.90.709 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Zakres działania Ministra Reform Rolnych i organizacja urzędów i komisji ziemskich.

Dz.U.1923.90.706 | ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1922 r.

Dz.U.1923.89.703 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Organizacja urzędów miar na ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego.

Dz.U.1923.89.702 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Dalsze podniesienie niektórych opłat probierczych.

Dz.U.1923.89.701 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Sposób przeprowadzania wyboru przy awansach na stopnie generalskie w 1923 r.

Dz.U.1923.89.700 | rozporządzenie z dnia 1 września 1923 r. | Akt utracił moc

Zasady dotyczące starszeństwa przy awansach oraz sposób przeprowadzania wyboru na stopnie generalskie.

Dz.U.1923.89.699 | rozporządzenie z dnia 1 września 1923 r. | Akt utracił moc

Prowizorjum budżetowe za czas od 1 lipca do 30 września 1923 r.

Dz.U.1923.89.698 | ustawa z dnia 8 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska (Prace przy recepturze).

Dz.U.1923.88.693 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa dla pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1923.88.691 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zasady dotyczące sposobu przeprowadzenia wyboru przy awansach oficerów w roku 1923.

Dz.U.1923.88.689 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.

Dz.U.1923.87.688 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana i podwyższenie komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Dz.U.1923.87.687 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1923.87.686 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk.

Dz.U.1923.87.683 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Dz.U.1923.87.682 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.87.681 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.87.680 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.87.679 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za nocną służbę.

Dz.U.1923.87.678 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Pobór daniny lasowej na cele odbudowy kraju.

Dz.U.1923.87.676 | ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dz.U.1923.86.675 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na normalnotorowej kolei dojazdowej Warszawa Gdańska-Młociny.

Dz.U.1923.86.673 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy stacyjnej na wywóz produktów naftowych do punktów granicznych i do Gdańska.

Dz.U.1923.86.672 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie djet przy podróżach służbowych na obszar W.M. Gdańska.

Dz.U.1923.86.671 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kosztów postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.

Dz.U.1923.86.670 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Konwencja Międzynarodowa dotycząca ruchu samochodowego. Paryż.1909.10.11.

Dz.U.1923.86.668 | umowa międzynarodowa z dnia 11 października 1909 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.85.667 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłat za czynności urzędów miar.

Dz.U.1923.85.666 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie djet dziennych.

Dz.U.1923.85.665 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana taksy dla komorników sądowych.

Dz.U.1923.85.664 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1923.84.663 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Kapitalizacja rent inwalidów wojennych.

Dz.U.1923.84.661 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Dostarczanie ociemniałym inwalidom wojennym narzędzi, środków pomocniczych i psów-przewodników.

Dz.U.1923.84.660 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1922 r. w przedmiocie uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych.

Dz.U.1923.84.658 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w rozmieszczeniu Ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej we Lwowie.

Dz.U.1923.84.655 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1923 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Płońska.

Dz.U.1923.84.652 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w województwie poznańskiem i pomorskiem.

Dz.U.1923.84.651 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie djet dziennych.

Dz.U.1923.84.650 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Przemianowanie urzędników wojskowych na oficerów zawodowych.

Dz.U.1923.84.649 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Ustalenie starszeństwa oficerów rezerwy przy przemianowaniu na oficerów zawodowych.

Dz.U.1923.84.648 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów na rzecz budowy warsztatów parowozowych i odlewni w Końskich.

Dz.U.1923.84.646 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 1923 r. | Akt indywidualny

Niektóre zmiany statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dz.U.1923.83.645 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.

Dz.U.1923.82.643 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1923.82.641 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1923 r. | Akt utracił moc