Law Journal

Taksa aptekarska (Prace przy recepturze).

Dz.U.1923.114.918 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.114.917 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.114.916 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.114.915 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.114.914 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.114.913 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie niektórych norm zasiłków dla rodzin osób powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dz.U.1923.114.911 | rozporządzenie z dnia 22 października 1923 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie godzinowe drużyn parowozowych za czas spędzony w służbie na parowozie.

Dz.U.1923.113.910 | rozporządzenie z dnia 26 października 1923 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie godzinowe drużyn konduktorskich za czas spędzony w służbie przy pociągach.

Dz.U.1923.113.909 | rozporządzenie z dnia 26 października 1923 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie godzinowe drużyn konduktorskich za czas spędzony w służbie przy pociągach.

Dz.U.1923.113.908 | rozporządzenie z dnia 4 października 1923 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie godzinowe drużyn parowozowych za czas spędzony w służbie na parowozie.

Dz.U.1923.113.907 | rozporządzenie z dnia 4 października 1923 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie godzinowe drużyn parowozowych za czas spędzony w służbie na parowozie.

Dz.U.1923.113.906 | rozporządzenie z dnia 27 września 1923 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów okręgowych w Wadowicach i Nowym-Sączu oraz sądów powiatowych w Jordanowie i Nowym Targu.

Dz.U.1923.112.905 | rozporządzenie z dnia 29 października 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U.1923.112.904 | rozporządzenie z dnia 29 października 1923 r. | Akt utracił moc

Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dz.U.1923.112.903 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1923.112.902 | rozporządzenie z dnia 29 października 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana rosyjskiej ustawy probierczej, obowiązującej na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1923.112.900 | rozporządzenie z dnia 24 października 1923 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na chorobę Heine-Medina (polyomyllitis anterior).

Dz.U.1923.112.898 | rozporządzenie z dnia 2 października 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa dla pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1923.112.897 | rozporządzenie z dnia 31 października 1923 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za nocną służbę.

Dz.U.1923.112.896 | rozporządzenie z dnia 15 października 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie kar za zwłokę.

Dz.U.1923.112.891 | ustawa z dnia 24 października 1923 r. | Akt jednorazowy

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.111.890 | rozporządzenie z dnia 27 października 1923 r. | Akt utracił moc

Wykonanie § 15 ustawy o rybołówstwie z dnia 31 października 1887 r.

Dz.U.1923.111.889 | rozporządzenie z dnia 13 października 1923 r. | Akt utracił moc

Wykupienie 6% złotych bonów skarbowych Serji I. B.

Dz.U.1923.111.887 | rozporządzenie z dnia 27 października 1923 r. | Akt indywidualny

Koszty podróży dla członków i zastępców członków Komisji do spraw podatku przemysłowego.

Dz.U.1923.111.885 | rozporządzenie z dnia 24 października 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego wąskotorowych Łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.

Dz.U.1923.110.884 | rozporządzenie z dnia 26 października 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.

Dz.U.1923.110.883 | rozporządzenie z dnia 26 października 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1923.110.882 | rozporządzenie z dnia 26 października 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.

Dz.U.1923.110.879 | rozporządzenie z dnia 24 października 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie na polskich kolejach górnośląskich ogólnej taryfy na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.110.877 | rozporządzenie z dnia 22 października 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taryfy adwokackiej obowiązującej w b. zaborze austrjackim.

Dz.U.1923.110.876 | rozporządzenie z dnia 18 października 1923 r. | Akt utracił moc

Ujawnienie zapasów przedmiotów powszedniego użytku.

Dz.U.1923.110.875 | rozporządzenie z dnia 9 października 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1923.110.873 | rozporządzenie z dnia 7 października 1923 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie godzinowe drużyn konduktorskich za czas spędzony w służbie przy pociągach.

Dz.U.1923.110.872 | rozporządzenie z dnia 27 września 1923 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie i przedłużenie terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1923 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1923.109.871 | rozporządzenie z dnia 22 października 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana i podwyższenie "taksy komisowego", pobieranego przez ajencje celne P.K.P.

Dz.U.1923.109.870 | rozporządzenie z dnia 22 października 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.

Dz.U.1923.109.869 | rozporządzenie z dnia 22 października 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.109.868 | rozporządzenie z dnia 20 października 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1923.109.867 | rozporządzenie z dnia 20 października 1923 r. | Akt jednorazowy

Tymczasowe otwarcie ruchu na wąskotorowej kolei Wawer-Wiązowna do użytku publicznego.

Dz.U.1923.109.865 | rozporządzenie z dnia 20 października 1923 r. | Akt utracił moc

Blankiety wekslowe.

Dz.U.1923.109.863 | rozporządzenie z dnia 19 października 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Dz.U.1923.109.860 | rozporządzenie z dnia 16 października 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia z dnia 9 lutego 1922 r. co do przyznania ulgowej opłaty pocztowej paczkom z podręcznikami szkolnemi.

Dz.U.1923.109.859 | rozporządzenie z dnia 8 października 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska. (Prace przy recepturze).

Dz.U.1923.108.857 | rozporządzenie z dnia 18 października 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.108.856 | rozporządzenie z dnia 17 października 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za czynności urzędów miar.

Dz.U.1923.108.855 | rozporządzenie z dnia 15 października 1923 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie czasu pracy w cukrowniach w r. 1923-1924.

Dz.U.1923.108.853 | rozporządzenie z dnia 15 października 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.

Dz.U.1923.108.852 | rozporządzenie z dnia 15 października 1923 r. | Akt utracił moc

Umowa dotycząca prenumeraty dzienników i czasopism. Madryt.1920.11.30.

Dz.U.1923.108.850 | umowa międzynarodowa z dnia 30 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Umowa dotycząca zleceń pocztowych. Madryt.1920.11.30.

Dz.U.1923.108.849 | umowa międzynarodowa z dnia 30 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Umowa dotycząca przekazów pocztowych. Madryt.1920.11.30.

Dz.U.1923.108.848 | umowa międzynarodowa z dnia 30 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Konwencja, dotycząca wymiany paczek pocztowych. Madryt.1920.11.30.

Dz.U.1923.108.847 | umowa międzynarodowa z dnia 30 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Umowa dotycząca wymiany listów i pudełek z podaną wartością. Madryt.1920.11.30.

Dz.U.1923.108.846 | umowa międzynarodowa z dnia 30 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Światowa Konwencja Pocztowa. Madryt.1920.11.30.

Dz.U.1923.108.845 | umowa międzynarodowa z dnia 30 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk.

Dz.U.1923.107.843 | rozporządzenie z dnia 17 października 1923 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów na rzecz budowy kolei prywatnej użytku publicznego Działoszyce-Kazimierza-Wielka.

Dz.U.1923.107.841 | zarządzenie z dnia 18 września 1923 r. | Akt indywidualny

Statut Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, przewidziany w artykule 14 Paktu Ligi Narodów. Genewa.1920.12.16.

Dz.U.1923.106.839 | umowa międzynarodowa z dnia 16 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Protokół podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.

Dz.U.1923.106.838 | umowa międzynarodowa z dnia 13 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Traktat Handlowy. Bruksela.1922.12.30.

Dz.U.1923.106.836 | umowa międzynarodowa z dnia 30 grudnia 1922 r. | Akt obowiązujący

Belgia-Polska. Umowa dotycząca pewnych kwestyj odnoszących się do majątków, praw i udziałów. Bruksela.1922.12.30.

Dz.U.1923.106.834 | umowa międzynarodowa z dnia 30 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Francja-Polska. Umowa dotycząca ustroju przemysłu naftowego. Paryż.1922.02.06.

Dz.U.1923.106.832 | umowa międzynarodowa z dnia 6 lutego 1922 r. | Akt utracił moc