Law Journal

Nadanie statutu dla Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku.

Dz.U.1924.56.569 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu dla Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

Dz.U.1924.56.568 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Przekazanie gminom czynności poboru podatku gruntowego.

Dz.U.1924.56.567 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiany i sprostowanie rozporządzenia z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych.

Dz.U.1924.56.566 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Pobór drugiej raty podatku majątkowego.

Dz.U.1924.56.565 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: §§ 6, 7 i 8 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zmiany ustroju pieniężnego.

Dz.U.1924.56.564 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Opłata od kart do gry na rzecz Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża.

Dz.U.1924.56.561 | ustawa z dnia 6 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Otwarcie tymczasowego ruchu osobowego na linji kolejowej Nasielsk - Sierpc.

Dz.U.1924.55.557 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1924.55.555 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych Państwowych fabryk tytoniu.

Dz.U.1924.55.554 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Obniżenie podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1924.55.552 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Upoważnienie do zawodowego wykonywania scalania gruntów.

Dz.U.1924.55.550 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Państwowym Zakładom Przemysłowo-Szkolnym dla inwalidów w Piotrkowie.

Dz.U.1924.55.548 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Statut Polskiej Agencji Telegraficznej.

Dz.U.1924.55.547 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Statut wydawnictwa "Monitor Polski", Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1924.55.546 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Pocztowa Kasa Oszczędności.

Dz.U.1924.55.545 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Uproszczenie szacowania zniszczeń wojennych przy wymiarze podatku majątkowego.

Dz.U.1924.55.544 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Konwersja 8% państwowej pożyczki złotej z r. 1922 na 8% pożyczkę konwersyjną.

Dz.U.1924.55.543 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Taryfa celna.

Dz.U.1924.54.540 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1924.53.539 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w warunkach komunikacji kolejowej pomiędzy Polską, a Łotwą przez stację Zemgale.

Dz.U.1924.53.538 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie urzędów odbudowy i rozwiązanie rad odbudowy.

Dz.U.1924.53.537 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie przeciętnej wartości złotego za I półrocze 1924 r.

Dz.U.1924.53.535 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Sądownictwo doraźne w okręgach Sądów Apelacyjnych w Warszawie, w Lublinie i w Wilnie.

Dz.U.1924.53.532 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.52.531 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Pobieranie opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych.

Dz.U.1924.52.530 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Powołanie urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami.

Dz.U.1924.52.528 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na miesiąc lipiec 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1924.52.527 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1924.52.525 | ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek i sposób pokrywania wydatków przez związki komunalne.

Dz.U.1924.51.522 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów w rozporządzeniu z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności urzędów miar.

Dz.U.1924.50.521 | obwieszczenie z dnia 7 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie 5% państwowej pożyczki konwersyjnej z r. 1924.

Dz.U.1924.50.517 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Blankiety wekslowe w walucie złotowej.

Dz.U.1924.50.515 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie złotego do opłat stemplowych od weksli.

Dz.U.1924.50.513 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie kaucji zarobkowych pośredników pracy.

Dz.U.1924.50.511 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Opłata za egzaminy uczniów aptekarskich w b. Dzielnicy Pruskiej.

Dz.U.1924.50.510 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów Okręgowych w Płocku i Włocławku.

Dz.U.1924.50.508 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Rawy Mazowieckiej.

Dz.U.1924.50.507 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Węgrami przez Czechosłowację.

Dz.U.1924.49.503 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.49.502 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie kwoty przekazów pocztowych z Francji do Polski i w kierunku odwrotnym.

Dz.U.1924.49.500 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie samoistnej gminy administracyjnej Mikulice w powiecie przeworskim.

Dz.U.1924.49.498 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Ponowne losowanie premji w dniu 1 lipca 1924 r.

Dz.U.1924.49.497 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie.

Dz.U.1924.49.496 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 10 marca 1924 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1924.49.495 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U.1924.49.494 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U.1924.49.493 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe rozszerzenie działalności Okręgowych urzędów ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie i Lwowie.

Dz.U.1924.48.491 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana normy stawki celnej, do której wysokości podlegają towary opłacie celnej według wagi brutto.

Dz.U.1924.48.488 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu trzody chlewnej.

Dz.U.1924.48.487 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wynagrodzenia za wypełnione karty statystyczne, dotyczące ruchu naturalnego ludności.

Dz.U.1924.48.484 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie niektórych opłat pocztowych obrotu wewnętrznego.

Dz.U.1924.47.483 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Ulgi celne.

Dz.U.1924.47.482 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie przemysłu podawania wody sodowej i bezalkoholowych lemoniad od przymusu koncesyjnego.

Dz.U.1924.46.481 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Składanie kaucji przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń.

Dz.U.1924.46.480 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1924 r. | Akt utracił moc