Law Journal

Zm.: punkty 5 i 14 artykułu 10 oraz artykuł 15 rozporządzenia z dn. 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1924.68.663 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1924 r. | Akt jednorazowy

Zm.: paragraf 13 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1924.68.662 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie z powiatu rypińskiego gminy Gójsk i włączenie jej do powiatu sierpeckiego.

Dz.U.1924.68.657 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy miejskiej Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim.

Dz.U.1924.68.656 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku".

Dz.U.1924.67.654 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1924 r. | Akt indywidualny

Ustalenie procentów zwłoki od niespłaconych w terminie kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1924.67.653 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dn. 10 czerwca 1924 r. o społecznem pośrednictwie pracy.

Dz.U.1924.67.652 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Grodzisk w powiecie błońskim.

Dz.U.1924.67.651 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.66.647 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.66.646 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic gmin: Tuczyn, Kostopol i Kustyń w powiecie Rówieńskim.

Dz.U.1924.66.644 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie i wydalanie robotników i pracowników podczas okresu demobilizacji gospodarczej.

Dz.U.1924.65.643 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1920 r. | Akt utracił moc

Środki przeciwko zwijaniu i unieruchamianiu zakładów.

Dz.U.1924.65.642 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Przepisy o skrzyżowaniach dróg publicznych z kolejami żelaznemi.

Dz.U.1924.65.641 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1924.65.640 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1924 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie granic gminy miejskiej Dobromil w powiecie Dobromilskim.

Dz.U.1924.65.639 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Praca młodocianych i kobiet.

Dz.U.1924.65.636 | ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie piwa.

Dz.U.1924.65.635 | ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie na poczet podatku majątkowego listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1924.64.634 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia przewodniczących Urzędów Rozjemczych do spraw najmu.

Dz.U.1924.64.633 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dz.U.1924.64.631 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustępu 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U.1924.64.630 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Zakłady naukowe i egzaminy szkolne wystarczające do osiągnięcia stanowiska w państwowej służbie cywilnej.

Dz.U.1924.64.629 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ dotyczący wspólnej administracji wału w dolinie Kwidzyńskiej. Poznań.1923.01.27.

Dz.U.1924.64.627 | umowa międzynarodowa z dnia 27 stycznia 1923 r. | Akt utracił moc

Podstawowe obowiązki i prawa oficerów Polskiej Marynarki Wojennej.

Dz.U.1924.64.626 | ustawa z dnia 20 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana "taksy opłat" pobieranych przez ajencje celne polskich kolei państwowych za roboty fizyczne.

Dz.U.1924.63.625 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana "taksy komisowego" pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Dz.U.1924.63.624 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności urzędów miar.

Dz.U.1924.63.623 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Zaprowadzenie wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Kanadą.

Dz.U.1924.63.622 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie czasu pracy w hutach w Górnośląskiej części województwa Śląskiego.

Dz.U.1924.63.621 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i kompetencje Głównego Urzędu Ubezpieczeń.

Dz.U.1924.63.619 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1924.63.618 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.62.616 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Szacowanie przedmiotów majątkowych oraz sposób księgowania przy sporządzaniu bilansów otwarcia w złotych.

Dz.U.1924.61.612 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Używanie i ochrona dróg.

Dz.U.1924.61.611 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: punkty 1 i 2 artykułu 10 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1924.60.608 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. art. 33-43 i 45-48 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym.

Dz.U.1924.60.607 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Utworzenie samoistnej gminy administracyjnej pod nazwą "Polska Marynka" w powiecie przemyskim.

Dz.U.1924.60.606 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Grodzisk i Letnisko - Milanówek w powiecie błońskim.

Dz.U.1924.60.605 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Włączenie gminy wiejskiej Demycze do gminy miejskiej Zabłotowa w powiecie śniatyńskim.

Dz.U.1924.60.602 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie pod względem prawnym granic powiatu warszawskiego.

Dz.U.1924.60.601 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1924.59.599 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Uiszczanie cła w monecie złotej.

Dz.U.1924.59.598 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1924.59.597 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie § 14 austr. ces. rozp. z dnia 9 sierpnia 1915 r. D. p. p. Nr 234.

Dz.U.1924.59.596 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Opłaty probiercze.

Dz.U.1924.58.592 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Przerachowanie na złote kwot w ubezpieczeniu od wypadków w b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1924.58.590 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1924 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie mocy obowiązującej rozporządzenia z dn. 23 maja 1924 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1924.58.589 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiany w rozmieszczeniu ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej we Lwowie.

Dz.U.1924.58.588 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Społeczne pośrednictwo pracy.

Dz.U.1924.58.585 | ustawa z dnia 10 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Traktat handlowy i nawigacyjny. Warszawa.1923.11.26.

Dz.U.1924.57.582 | umowa międzynarodowa z dnia 26 listopada 1923 r. | Akt obowiązujący

Zaciąganie pożyczek w listach zastawnych, celem uzyskania środków na zapłacenie podatku majątkowego.

Dz.U.1924.57.581 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Ministra Kolei Żelaznych i organizacja urzędów kolejowych.

Dz.U.1924.57.580 | ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1924.56.579 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Rozciągnięcie na przewozy kolejami wąsko-torowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.56.578 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, będących w Zarządzie Państwowych Zakładów Graficznych.

Dz.U.1924.56.575 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1924 r. | Akt indywidualny

Lichwa pieniężna.

Dz.U.1924.56.574 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu Zakładu Kredytowego Miejskich Właścicieli Domów w Poznaniu.

Dz.U.1924.56.573 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1924 r. | Akt jednorazowy

Statut przedsiębiorstwa "Polskie Lasy Państwowe".

Dz.U.1924.56.570 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1924 r. | Akt utracił moc