Law Journal

Zlecenia pocztowe w obrocie wewnętrznym.

Dz.U.1924.93.868 | rozporządzenie z dnia 9 października 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na miesiąc listopad 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1924.93.867 | rozporządzenie z dnia 20 października 1924 r. | Akt utracił moc

Włączenie folwarku Topornica do gminy wiejskiej Mokre w powiecie zamojskim.

Dz.U.1924.92.865 | rozporządzenie z dnia 4 października 1924 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.1924.92.862 | rozporządzenie z dnia 10 października 1924 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie czasu pracy w hutach w górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1924.91.860 | rozporządzenie z dnia 15 października 1924 r. | Akt jednorazowy

Egzamin państwowy na nauczyciela szkół średnich.

Dz.U.1924.91.859 | rozporządzenie z dnia 9 października 1924 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Tymczasowej Dyrekcji Polskiego Monopolu Spirytusowego i Tymczasowej Państwowej Rady Spirytusowej.

Dz.U.1924.91.858 | rozporządzenie z dnia 10 października 1924 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie Serji I biletów skarbowych.

Dz.U.1924.91.857 | rozporządzenie z dnia 10 października 1924 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Palestyny do przejrzanej konwencji Berneńskiej o ochronie utworów literackich i artystycznych.

Dz.U.1924.91.852 | oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1924 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminu dla wnoszenia powództw do Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckiego.

Dz.U.1924.91.851 | oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1924 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o opodatkowaniu piwa.

Dz.U.1924.90.850 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie i przedłużenie mocy obowiązującej rozporządzeń o ulgach celnych.

Dz.U.1924.89.847 | rozporządzenie z dnia 10 października 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen za spirytus odpędzony w kampanji 1923-24 r.

Dz.U.1924.89.846 | rozporządzenie z dnia 30 września 1924 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie taryf na przewóz bagażu i towarów prywatną koleją Twarda Góra-Nowe.

Dz.U.1924.89.845 | rozporządzenie z dnia 7 września 1924 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe i sądowe w sprawach związanych z przerachowaniem wierzytelności prywatno-prawnych.

Dz.U.1924.89.844 | rozporządzenie z dnia 3 października 1924 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1924.88.841 | rozporządzenie z dnia 24 września 1924 r. | Akt utracił moc

Utworzenie samodzielnej gminy wiejskiej Kaliszanki w powiecie wągrowieckim.

Dz.U.1924.88.840 | rozporządzenie z dnia 1 października 1924 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie wsi Mały-Porsk z gminy Szczuryn powiatu łuckiego i włączenie jej do gminy Hołoby w powiecie kowelskim.

Dz.U.1924.88.839 | rozporządzenie z dnia 1 października 1924 r. | Akt utracił moc

Opłaty ryczałtowe dla Wyższych Urzędów Ubezpieczeń.

Dz.U.1924.88.838 | rozporządzenie z dnia 1 października 1924 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie czasu pracy w cukrowniach.

Dz.U.1924.88.837 | rozporządzenie z dnia 1 października 1924 r. | Akt utracił moc

Francja-Polska. Uzupełnienie do art. 20 Konwencji Handlowej. Paryż.1922.02.06.

Dz.U.1924.88.835 | umowa międzynarodowa z dnia 6 lutego 1922 r. | Akt jednorazowy

Konwencja dotycząca międzynarodowej wymiany urzędowych wydawnictw i innych publikacyj. Bruksella.1886.03.15.

Dz.U.1924.88.834 | umowa międzynarodowa z dnia 15 marca 1886 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie biletów skarbowych.

Dz.U.1924.88.833 | rozporządzenie z dnia 3 października 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana i uzupełnienie rozporządzenia z dnia 11 września 1924 r. o ustanowieniu ceł wywozowych na niektóre towary.

Dz.U.1924.87.832 | rozporządzenie z dnia 6 października 1924 r. | Akt utracił moc

Dodatki dla personelu technicznego Komisji Granicznej Polsko-Czeskosłowackiej.

Dz.U.1924.87.828 | rozporządzenie z dnia 17 września 1924 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie produkcji spirytusu w okresie przejściowym.

Dz.U.1924.86.826 | rozporządzenie z dnia 22 września 1924 r. | Akt utracił moc

Zniżka taryfy telefonicznej za prasowe rozmowy telefoniczne Polskiej Agencji Telegraficznej.

Dz.U.1924.85.823 | rozporządzenie z dnia 26 września 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1924.85.822 | rozporządzenie z dnia 24 września 1924 r. | Akt utracił moc

Wstrzymanie poboru podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1924.85.821 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie przy przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych.

Dz.U.1924.84.818 | rozporządzenie z dnia 26 września 1924 r. | Akt utracił moc

Postępowanie zakładów pracy przy ściąganiu wkładek na rzecz Funduszu Bezrobocia.

Dz.U.1924.84.817 | rozporządzenie z dnia 26 września 1924 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenie na wypadek bezrobocia robotników obcokrajowców.

Dz.U.1924.84.816 | rozporządzenie z dnia 25 września 1924 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.84.815 | rozporządzenie z dnia 24 września 1924 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie części ksiąg hipotecznych z Będzina do Sosnowca.

Dz.U.1924.84.814 | rozporządzenie z dnia 24 września 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1919 r. o rejestrze handlowym.

Dz.U.1924.84.813 | rozporządzenie z dnia 24 września 1924 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1924.84.811 | rozporządzenie z dnia 23 września 1924 r. | Akt jednorazowy

Odstępowanie Bankowi Polskiemu waluty obcej, uzyskiwanej z eksportu niektórych artykułów.

Dz.U.1924.84.809 | rozporządzenie z dnia 22 września 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1924 r. o lichwie pieniężnej.

Dz.U.1924.84.808 | rozporządzenie z dnia 18 września 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Rędziny i Mykanów w powiecie częstochowskim.

Dz.U.1924.84.807 | rozporządzenie z dnia 8 września 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Sielec i Bereza-Kartuska w powiecie prużańskim.

Dz.U.1924.84.806 | rozporządzenie z dnia 8 września 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie siedziby Poleskiego Okręgowego Urzędu Ziemskiego.

Dz.U.1924.84.805 | rozporządzenie z dnia 17 września 1924 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntu pod budowę półkoszarki na linji kolejowej Lublin-Rozwadów.

Dz.U.1924.84.804 | zarządzenie z dnia 15 września 1924 r. | Akt indywidualny

Lista kolei żelaznych do których stosuje się Konwencję Międzynarodową o przywozie towarów kolejami żelaznemi.

Dz.U.1924.83.803 | obwieszczenie z dnia 20 września 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiany taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.83.802 | rozporządzenie z dnia 19 września 1924 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.83.801 | rozporządzenie z dnia 19 września 1924 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe wylosowanie w dniu 1 października 1924 r. jednej premji serji I-ej Premjowej Pożyczki Dolarowej.

Dz.U.1924.83.800 | rozporządzenie z dnia 19 września 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana kompetencji urzędów skarbowych przy wymierzaniu podatku spadkowego na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.

Dz.U.1924.83.799 | rozporządzenie z dnia 19 września 1924 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie ceł wywozowych na niektóre towary.

Dz.U.1924.83.796 | rozporządzenie z dnia 11 września 1924 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów na rzecz przebudowy linji kolejowej Lublin-Rozwadów.

Dz.U.1924.83.795 | zarządzenie z dnia 15 września 1924 r. | Akt indywidualny

Zmiany Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.82.794 | rozporządzenie z dnia 15 września 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.82.793 | rozporządzenie z dnia 15 września 1924 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 8 lipca 1924 r. o opłatach od uprawnień górniczych.

Dz.U.1924.82.792 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1924.82.791 | rozporządzenie z dnia 11 września 1924 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

Dz.U.1924.82.790 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1924.82.787 | rozporządzenie z dnia 11 września 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na miesiąc październik 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1924.82.784 | rozporządzenie z dnia 17 września 1924 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1924.81.783 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1924 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Traktat Handlowy i Nawigacyjny. Warszawa.1923.11.10.

Dz.U.1924.81.781 | umowa międzynarodowa z dnia 10 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie działalności okręgowego urzędu ubezpieczeń z siedzibą we Lwowie na województwo wołyńskie.

Dz.U.1924.80.780 | rozporządzenie z dnia 3 września 1924 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1924.80.779 | rozporządzenie z dnia 10 września 1924 r. | Akt utracił moc