Law Journal

Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1925.17.123 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 1925 r. | Akt utracił moc

Wpłacanie zaliczeń na pokrycie opłat z odpraw celnych.

Dz.U.1925.17.120 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana opłaty pocztowej za listy zwykłe w obrocie między Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem.

Dz.U.1925.17.119 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1925 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 2 lipca 1924 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1925.17.116 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Nadzór państwowy nad ogierami i rejestracja klaczy zarodowych.

Dz.U.1925.17.113 | ustawa z dnia 23 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Protestowanie weksli przesyłanych w zleceniach pocztowych.

Dz.U.1925.16.112 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana maksymalnych norm podatku miejskiego od towarów przywożonych drogami żelaznemi.

Dz.U.1925.16.111 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1925 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie gmin wiejskich: Marcinkańce w powiecie grodzieńskim i Orany w powiecie lidzkim.

Dz.U.1925.16.110 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów o opłatach stemplowych, obowiązujących na obszarze ziemi wileńskiej.

Dz.U.1925.16.109 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dn. 11 września 1924 r. o ustanowieniu ceł wywozowych na niektóre towary.

Dz.U.1925.16.108 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 6 października 1924 r. (cło wywozowe na niektóre towary).

Dz.U.1925.16.106 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dz.U.1925.16.105 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1925 r. | Akt jednorazowy

Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska II kategorji w państwowej służbie administracyjnej.

Dz.U.1925.16.103 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dn. 11 września 1924 r. o ustanowieniu ceł wywozowych na niektóre towary.

Dz.U.1925.15.102 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Dyslokacja sądów powiatowych w powiecie administracyjnym krakowskim w okręgu sądu okręgowego w Krakowie.

Dz.U.1925.15.101 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania przy przywozie i wywozie substancyj i przetworów odurzających.

Dz.U.1925.15.98 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 1924 roku o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1925.15.97 | ustawa z dnia 28 stycznia 1925 r. | Akt jednorazowy

Organizacja Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego (D.P.M.S.).

Dz.U.1925.14.95 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w Gniewie w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dz.U.1925.14.94 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1925.14.93 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Suwałkach.

Dz.U.1925.13.91 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1925.13.90 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic gminy miejskiej "Wołomin" w powiecie radzymińskim.

Dz.U.1925.13.89 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie przewozu czasopism, broszur i książek na będącej w budowie kolei Kutno-Płock-Radziwie.

Dz.U.1925.11.83 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Wykaz stanu służby urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U.1925.11.81 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Listy zastawne Wileńskiego Banku Ziemskiego, będące własnością cudzoziemców.

Dz.U.1925.10.76 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Ustawa Skarbowa o dodatkowych kredytach na rok 1924.

Dz.U.1925.10.75 | ustawa z dnia 19 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana "taksy opłat za roboty fizyczne, pobieranych przez ajencje celne kolei państwowych".

Dz.U.1925.9.74 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości odsetek prawnych.

Dz.U.1925.9.72 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia z dnia 11 września 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary.

Dz.U.1925.9.71 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie pozycyj 247 i 248 taryfy celnej, ustanowionych rozporządzeniem z dnia 6 października 1924 r.

Dz.U.1925.9.70 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Opłata dodatkowa od zapasów spirytusu do celów domowo-leczniczych.

Dz.U.1925.9.69 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie kasy skarbowej w Sejnach.

Dz.U.1925.9.68 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych oraz kasy skarbowej w Będzinie.

Dz.U.1925.9.67 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1925.9.66 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie dyrekcyj lasów państwowych.

Dz.U.1925.9.62 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Zniesienie starostwa grodzkiego w Poznaniu.

Dz.U.1925.8.61 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Obrót szmatami.

Dz.U.1925.8.60 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów ksiąg poborowych sprzedawców wyrobów tytoniowych i prowadzenie tychże ksiąg.

Dz.U.1925.7.53 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na miesiąc luty 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1925.7.52 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Komisje kwalifikacyjne.

Dz.U.1925.6.50 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie administracyjnej.

Dz.U.1925.6.48 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Przesyłki listowe za pobraniem.

Dz.U.1925.5.47 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Przyznanie specjalnego dodatku mundurowego dla urzędników kontroli skarbowej.

Dz.U.1925.5.44 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Japonia-Polska. Traktat Handlowy i Nawigacyjny. Warszawa.1922.12.07.

Dz.U.1925.5.42 | umowa międzynarodowa z dnia 7 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Wykonanie obowiązku szkolnego przez młodocianych.

Dz.U.1925.4.40 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dn. 12 grudnia 1924 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1925.4.39 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1925 r. | Akt jednorazowy

Opłata statystyczna od soli kuchennej, bydlęcej i chemicznie czystej.

Dz.U.1925.4.36 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie niektórych zobowiązań tudzież obniżenie niektórych należności Skarbu Państwa.

Dz.U.1925.4.35 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1925 r. | Akt utracił moc