Law Journal

Zmiana "Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt kolejami żelaznemi w Polsce, część I".

Dz.U.1925.42.293 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Statut Państwowego Funduszu Gospodarczego.

Dz.U.1925.42.292 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie części ksiąg hipotecznych z Białej do Włodawy.

Dz.U.1925.41.285 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Pobór trzeciej raty podatku majątkowego.

Dz.U.1925.41.284 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1923 roku (podatek od kapitałów i rent).

Dz.U.1925.41.283 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Wydawanie z aptek środków leczniczych i określenie ich ceny.

Dz.U.1925.41.282 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na miesiąc maj 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1925.41.281 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Ulgi w aplikacji sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

Dz.U.1925.41.279 | ustawa z dnia 31 marca 1925 r. | Akt jednorazowy

Państwowa Rada Rolnicza.

Dz.U.1925.41.278 | ustawa z dnia 17 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Postępowanie przy udzielaniu kredytów celnych.

Dz.U.1925.40.277 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 3 marca 1924 r. o wynagrodzeniu zastępców profesorów szkół akademickich.

Dz.U.1925.40.275 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Organizacja statystyki ruchu naturalnego ludności.

Dz.U.1925.40.273 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1925.39.272 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 września 1924 r. o ustanowieniu ceł wywozowych na niektóre towary.

Dz.U.1925.39.271 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w Golubiu w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dz.U.1925.38.270 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 25 lipca 1924 r. o morskich opłatach portowych.

Dz.U.1925.38.268 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Stosunek organów inspekcji pracy do organów służby zdrowia władzy administracyjnej I instancji.

Dz.U.1925.38.265 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o opłatach stemplowych od dokumentów przewozowych.

Dz.U.1925.38.264 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1925 r. | Akt jednorazowy

Preparaty chemiczne zwolnione od cła.

Dz.U.1925.38.262 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.

Dz.U.1925.38.260 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń na 1923 rok.

Dz.U.1925.38.259 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie nieruchomości pod budowę połączeń kolejowych na Górnym Śląsku.

Dz.U.1925.38.258 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1925 r. | Akt indywidualny

Ryczałt dla kierowników urzędów pocztowych VI klasy.

Dz.U.1925.38.257 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1925 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Sosnowcu i Kielcach.

Dz.U.1925.38.256 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 57 ustęp ostatni ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 23 maja 1924 r.

Dz.U.1925.37.253 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 23 maja 1924 r.

Dz.U.1925.37.252 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości opłat od statków za świadczenia związane z łamaniem lodu w portach.

Dz.U.1925.36.251 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Izby morskie.

Dz.U.1925.36.243 | ustawa z dnia 18 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Statut normalny gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych.

Dz.U.1925.35.239 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Przywóz tytoniu z zagranicy.

Dz.U.1925.35.238 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Złożenie dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji i Stautu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku.

Dz.U.1925.34.237 | oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1925 r. | Akt jednorazowy

Konwencja i Statut o wolności tranzytu. Barcelona.1921.04.20.

Dz.U.1925.34.236 | umowa międzynarodowa z dnia 20 kwietnia 1921 r. | Akt obowiązujący

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1924 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1925.34.235 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.

Dz.U.1925.33.233 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Udzielanie uprawnień do legalizowania liczników energji elektrycznej poza urzędami miar.

Dz.U.1925.32.230 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 marca 1925 r. (Dz.U.R.P.Nr 26 poz.179).

Dz.U.1925.32.229 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1925 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U.1925.32.224 | ustawa z dnia 31 marca 1925 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przepisów tymczasowych o kosztach sądowych.

Dz.U.1925.32.223 | ustawa z dnia 31 marca 1925 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zagranicznej taryfy paczkowej.

Dz.U.1925.31.222 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1925 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie rozdziału II artykułu 15 rozporządzenia o taryfie celnej.

Dz.U.1925.31.219 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o monopolu spirytusowym.

Dz.U.1925.31.218 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Konwersja 8% państwowej pożyczki złotej z roku 1922 na 8% pożyczkę konwersyjną.

Dz.U.1925.30.214 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Przerachowanie zobowiązań prywatno-prawnych.

Dz.U.1925.30.213 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 11 grudnia 1924 r. w przedmiocie opłat stemplowych, które mają płacić spółdzielnie.

Dz.U.1925.30.212 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej "Ostrów", w powiecie ostrowskim, województwie białostockiem.

Dz.U.1925.30.211 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie osady "Iłża" w powiecie iłżeckim w poczet miast.

Dz.U.1925.30.210 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dn. 11 września 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary.

Dz.U.1925.29.208 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Uchylenie art. 260 ustawy o opłatach.

Dz.U.1925.29.206 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1925 r. | Akt jednorazowy

Stosowanie instrukcji technicznej do wykonywania prac pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego.

Dz.U.1925.29.205 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1925 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U.1925.29.204 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1925 r. | Akt utracił moc