Dziennik Ustaw

Zmiana granic okręgów sądów powiatowych w Janowie i Gródku Jagiellońskim w okręgu sądu okręgowego we Lwowie.

Dz.U.1925.120.866 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1925.120.863 | ustawa z dnia 28 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie Serji VIII biletów skarbowych.

Dz.U.1925.119.862 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawowej ceny monopolowej za spirytus w kampanji 1925/6 r.

Dz.U.1925.119.861 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Najniższa oferta jako wymóg wniosku o wdrożenie postępowania ugodowego.

Dz.U.1925.119.860 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1925 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1925 r. (Dz.U.R.P. Nr 98 poz. 692).

Dz.U.1925.118.856 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 1925 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie oszmiańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1925.118.855 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie lidzkim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1925.118.854 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatowego urzędu ziemskiego we Włoszczowej.

Dz.U.1925.118.853 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy telefonicznej za rozmowy miejscowe.

Dz.U.1925.118.852 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1925 r. | Akt jednorazowy

Rada ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1925.118.850 | rozporządzenie z dnia 1 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Protokół stanowiący o zmianie § 13 Aneksu do Części VIII Traktatu Wersalskiego. Wersal.1919.06.28.

Dz.U.1925.118.849 | umowa międzynarodowa z dnia 22 listopada 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taryfy osobowej i bagażowej na kolei Puck-Krokowo.

Dz.U.1925.117.846 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1925 r. | Akt jednorazowy

Otwarcie prawidłowego ruchu osobowego i bagażowego na normalnotorowej kolei państwowej Kutno-Strzałkowo.

Dz.U.1925.117.845 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: § 2 rozporządzenia z dnia 13 października 1925 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie odlewów żeliwnych.

Dz.U.1925.117.843 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Cennik detalicznej sprzedaży kolekcyj papierosowych.

Dz.U.1925.117.842 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na miesiąc grudzień 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1925.117.839 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Radzymin w powiecie radzymińskim.

Dz.U.1925.117.831 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Dąbrowa w powiecie dąbrowskim w województwie krakowskiem.

Dz.U.1925.116.829 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie członków komisyj szacunkowo-rozjemczych.

Dz.U.1925.115.823 | rozporządzenie z dnia 31 października 1925 r. | Akt utracił moc

Przywrócenie w okręgu sądu apelacyjnego w Poznaniu sądów ławniczych obok sądów pokoju.

Dz.U.1925.115.821 | rozporządzenie z dnia 30 października 1925 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Wyrzysku.

Dz.U.1925.115.820 | rozporządzenie z dnia 30 października 1925 r. | Akt utracił moc

Oznaczenie najwyższych norm podatku od lokali na rok 1926.

Dz.U.1925.115.818 | rozporządzenie z dnia 26 października 1925 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie osady Zawichost w powiecie sandomierskim w poczet miast.

Dz.U.1925.115.816 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Błaszki w powiecie kaliskim.

Dz.U.1925.115.815 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Termin ogłoszenia wykazów stanowisk we władzach i urzędach państwowych na rok 1926.

Dz.U.1925.115.812 | rozporządzenie z dnia 28 października 1925 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cła wywozowego od ropy naftowej.

Dz.U.1925.114.808 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 10 marca 1924 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1925.114.806 | rozporządzenie z dnia 28 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie miary przerachowania należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek, udzielonych osadnikom wojskowym i cywilnym.

Dz.U.1925.114.805 | rozporządzenie z dnia 28 października 1925 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntu przeznaczonego pod budowę strzelnicy szkolnej dla garnizonu Grodno.

Dz.U.1925.114.802 | zarządzenie z dnia 28 października 1925 r. | Akt indywidualny

Częściowa zmiana taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

Dz.U.1925.113.800 | rozporządzenie z dnia 30 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Zm.: załącznik 3 do § 326 rozporządzenia do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

Dz.U.1925.112.798 | rozporządzenie z dnia 26 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Czersku w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dz.U.1925.112.797 | rozporządzenie z dnia 21 października 1925 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Kleczewa.

Dz.U.1925.112.795 | rozporządzenie z dnia 21 października 1925 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dz.U.1925.111.794 | rozporządzenie z dnia 30 października 1925 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Wałdówko i włączenie jego terytorjum do gminy Krzywka w powiecie grudziądzkim.

Dz.U.1925.111.791 | rozporządzenie z dnia 21 października 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie z obszaru dworskiego Budy w powiecie grudziądzkim samoistnej gminy wiejskiej tej samej nazwy.

Dz.U.1925.111.790 | rozporządzenie z dnia 21 października 1925 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana cen soli.

Dz.U.1925.110.788 | rozporządzenie z dnia 19 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1925 r. (wykonanie ust. 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej).

Dz.U.1925.110.787 | rozporządzenie z dnia 21 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Dz.U.1925.109.785 | rozporządzenie z dnia 24 października 1925 r. | Akt utracił moc

Otwarcie do użytku publicznego wybudowanej normalnotorowej kolei państwowej Kutno - Płock - Radziwie.

Dz.U.1925.109.784 | rozporządzenie z dnia 24 października 1925 r. | Akt utracił moc

Ulgi taryfowe przy przejazdach powrotnych z uzdrowisk krajowych.

Dz.U.1925.109.781 | rozporządzenie z dnia 19 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie brzeskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Dz.U.1925.109.780 | rozporządzenie z dnia 21 października 1925 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie kancelarji notarjalnej z Duniłowicz do Postaw w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1925.109.779 | rozporządzenie z dnia 19 października 1925 r. | Akt utracił moc

Przepisy co do odległości budowli od dróg publicznych i co do ścieków przydrożnych.

Dz.U.1925.109.778 | rozporządzenie z dnia 17 października 1925 r. | Akt utracił moc