Law Journal

Włączenie gmin: Ruda brodzka, Monastyrek brodzki, Stanisławczyk i Bordulaki do powiatu Brody.

Dz.U.1925.46.317 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności urzędów miar.

Dz.U.1925.45.315 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Zmiana statutu (ustawy) Banku Ziemiańskiego w Warszawie.

Dz.U.1925.45.313 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Gołębie pocztowe.

Dz.U.1925.45.311 | ustawa z dnia 2 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1925.44.310 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1925 roku o ulgach celnych.

Dz.U.1925.44.309 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1925 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów powiatowych w Strumieniu, Cieszynie i Skoczowie.

Dz.U.1925.44.307 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Zawiadowczej Pocztowej Kasy Oszczędności.

Dz.U.1925.44.306 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kapitału zakładowego Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1925.44.305 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie serji IV biletów skarbowych.

Dz.U.1925.43.303 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.

Dz.U.1925.43.302 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1925.43.301 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Taryfa towarowa polskich kolei wąskotorowych.

Dz.U.1925.43.300 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Sposób zastąpienia wpisów do ksiąg wieczystych, które pozostały w posiadaniu niemieckich władz.

Dz.U.1925.43.299 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Pobór rekruta w 1925 roku.

Dz.U.1925.43.298 | ustawa z dnia 22 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U.1925.43.294 | ustawa z dnia 31 marca 1925 r. | Akt jednorazowy

Zmiana "Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt kolejami żelaznemi w Polsce, część I".

Dz.U.1925.42.293 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Statut Państwowego Funduszu Gospodarczego.

Dz.U.1925.42.292 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie części ksiąg hipotecznych z Białej do Włodawy.

Dz.U.1925.41.285 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Pobór trzeciej raty podatku majątkowego.

Dz.U.1925.41.284 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1923 roku (podatek od kapitałów i rent).

Dz.U.1925.41.283 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Wydawanie z aptek środków leczniczych i określenie ich ceny.

Dz.U.1925.41.282 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na miesiąc maj 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1925.41.281 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Ulgi w aplikacji sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

Dz.U.1925.41.279 | ustawa z dnia 31 marca 1925 r. | Akt jednorazowy

Państwowa Rada Rolnicza.

Dz.U.1925.41.278 | ustawa z dnia 17 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Postępowanie przy udzielaniu kredytów celnych.

Dz.U.1925.40.277 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 3 marca 1924 r. o wynagrodzeniu zastępców profesorów szkół akademickich.

Dz.U.1925.40.275 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Organizacja statystyki ruchu naturalnego ludności.

Dz.U.1925.40.273 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1925.39.272 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 września 1924 r. o ustanowieniu ceł wywozowych na niektóre towary.

Dz.U.1925.39.271 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w Golubiu w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dz.U.1925.38.270 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 25 lipca 1924 r. o morskich opłatach portowych.

Dz.U.1925.38.268 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Stosunek organów inspekcji pracy do organów służby zdrowia władzy administracyjnej I instancji.

Dz.U.1925.38.265 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o opłatach stemplowych od dokumentów przewozowych.

Dz.U.1925.38.264 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1925 r. | Akt jednorazowy

Preparaty chemiczne zwolnione od cła.

Dz.U.1925.38.262 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.

Dz.U.1925.38.260 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń na 1923 rok.

Dz.U.1925.38.259 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie nieruchomości pod budowę połączeń kolejowych na Górnym Śląsku.

Dz.U.1925.38.258 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1925 r. | Akt indywidualny

Ryczałt dla kierowników urzędów pocztowych VI klasy.

Dz.U.1925.38.257 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1925 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Sosnowcu i Kielcach.

Dz.U.1925.38.256 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 57 ustęp ostatni ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 23 maja 1924 r.

Dz.U.1925.37.253 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 23 maja 1924 r.

Dz.U.1925.37.252 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości opłat od statków za świadczenia związane z łamaniem lodu w portach.

Dz.U.1925.36.251 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Izby morskie.

Dz.U.1925.36.243 | ustawa z dnia 18 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Statut normalny gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych.

Dz.U.1925.35.239 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Przywóz tytoniu z zagranicy.

Dz.U.1925.35.238 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Złożenie dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji i Stautu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku.

Dz.U.1925.34.237 | oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1925 r. | Akt jednorazowy

Konwencja i Statut o wolności tranzytu. Barcelona.1921.04.20.

Dz.U.1925.34.236 | umowa międzynarodowa z dnia 20 kwietnia 1921 r. | Akt obowiązujący

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1924 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1925.34.235 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.

Dz.U.1925.33.233 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Udzielanie uprawnień do legalizowania liczników energji elektrycznej poza urzędami miar.

Dz.U.1925.32.230 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 marca 1925 r. (Dz.U.R.P.Nr 26 poz.179).

Dz.U.1925.32.229 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1925 r. | Akt jednorazowy