Law Journal

Zmiana niektórych morskich opłat portowych.

Dz.U.1925.56.405 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1925 r. | Akt utracił moc

Ogólna taryfa opłat konsularnych.

Dz.U.1925.56.402 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Wykonanie artykułów: 11, 12, 13, 14, 25 ustawy o rozbudowie miast.

Dz.U.1925.56.401 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w taryfie pocztowej z dnia 26 lutego 1925 roku.

Dz.U.1925.55.400 | obwieszczenie z dnia 25 maja 1925 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia z dn. 26 czerwca 1924 r. regulujące używanie i ochronę dróg.

Dz.U.1925.55.397 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1925.55.396 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Tymczasowa organizacja mennicy państwowej.

Dz.U.1925.55.395 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich: Bagienica i Odporyszów w powiecie dąbrowskim w województwie krakowskiem.

Dz.U.1925.55.394 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa Konwencja (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych. Genewa.1921.11.17.

Dz.U.1925.54.384 | umowa międzynarodowa z dnia 17 listopada 1921 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowa Konwencja (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie. Genewa.1921.11.19.

Dz.U.1925.54.382 | umowa międzynarodowa z dnia 19 listopada 1921 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowa Konwencja (nr 12) w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli. Genewa.1921.11.12.

Dz.U.1925.54.380 | umowa międzynarodowa z dnia 12 listopada 1921 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowa Konwencja (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych. Genewa.1921.11.12.

Dz.U.1925.54.378 | umowa międzynarodowa z dnia 12 listopada 1921 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowa Konwencja (nr 10) w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie. Genewa.1921.11.16.

Dz.U.1925.54.376 | umowa międzynarodowa z dnia 16 listopada 1921 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa Konwencja (nr 9) w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy. Genua.1920.07.10.

Dz.U.1925.54.374 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa Konwencja (nr 7) określająca najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce. Genua.1920.07.09.

Dz.U.1925.54.370 | umowa międzynarodowa z dnia 9 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa Konwencja (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle. Waszyngton.1919.11.28.

Dz.U.1925.54.368 | umowa międzynarodowa z dnia 28 listopada 1919 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowa Konwencja (nr 2) dotycząca bezrobocia. Waszyngton.1919.11.28.

Dz.U.1925.54.364 | umowa międzynarodowa z dnia 28 listopada 1919 r. | Akt obowiązujący

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1925.53.363 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1925 r. | Akt jednorazowy

Taksa aptekarska.

Dz.U.1925.53.361 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1925.53.360 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w Wąbrzeźnie w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dz.U.1925.53.359 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana brzmienia § 46 rozporządzenia z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.

Dz.U.1925.53.358 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: taryfa celna z dnia 26 czerwca 1924 roku.

Dz.U.1925.52.356 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1925 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie postanowień wersalskiego traktatu pokojowego o Mieszanym Trybunale Rozjemczym.

Dz.U.1925.52.354 | ustawa z dnia 29 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Przewóz przesyłek drobnych i półwagonowych będącą w budowie linją kolejową Kutno-Strzałków.

Dz.U.1925.51.351 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1925.51.350 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1925 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1925.51.349 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Rozbudowa miast.

Dz.U.1925.51.346 | ustawa z dnia 29 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Konwencja o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej. Warszawa.1924.04.24.

Dz.U.1925.50.344 | umowa międzynarodowa z dnia 24 kwietnia 1924 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1925.49.343 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1925 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1925.49.342 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1925 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 września 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary.

Dz.U.1925.49.341 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ostatecznego terminu składania reklamacyj w Głównym Urzędzie Przywozu i Wywozu w likwidacji.

Dz.U.1925.49.340 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana wzoru monety srebrnej wartości 5 złotych.

Dz.U.1925.49.337 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej.

Dz.U.1925.49.336 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w Nowemmieście w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dz.U.1925.48.334 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1925.47.332 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Austria-Polska. Konwencja Arbitrażowa. Warszawa.1923.11.13.

Dz.U.1925.47.330 | umowa międzynarodowa z dnia 13 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Deklaracja w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego. Barcelona.1921.04.20.

Dz.U.1925.47.328 | umowa międzynarodowa z dnia 20 kwietnia 1921 r. | Akt obowiązujący

Dania-Polska. Układ dotyczący żeglugi powietrznej. Kopenhaga.1924.12.16.

Dz.U.1925.47.326 | umowa międzynarodowa z dnia 16 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Prowizorjum budżetowe na czas od 1 maja do 30 czerwca 1925 roku.

Dz.U.1925.47.325 | ustawa z dnia 29 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Litwy do Międzynarodowej Konwencji Radjotelegraficznej podpisanej w Londynie dn. 5 lipca 1912 r.

Dz.U.1925.46.323 | oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie w obieg pocztowych znaczków opłaty nowej edycji.

Dz.U.1925.46.322 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Terminy podjęcia przesyłek pocztowych.

Dz.U.1925.46.321 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc