Law Journal

Wykonanie art. 2, p. b. ustawy o mierniczych przysięgłych.

Dz.U.1926.74.431 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1926.74.430 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

Dz.U.1926.74.427 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Szwecja-Polska. Konwencja dotycząca żeglugi powietrznej. Sztokholm.1925.10.01.

Dz.U.1926.73.420 | umowa międzynarodowa z dnia 1 października 1925 r. | Akt utracił moc

Zniesienie cła wywozowego od pszenicy.

Dz.U.1926.72.418 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1926 r. | Akt jednorazowy

Akta (metryki) urodzenia dzieci nieznanych rodziców na obszarze byłego zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1926.72.413 | ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o mierniczych przysięgłych z dnia 15 lipca 1925 r.

Dz.U.1926.71.412 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w tytule Traktatu Koncyljacyjnego i Arbitrażowego między Polską a Czechosłowacją.

Dz.U.1926.70.411 | obwieszczenie z dnia 9 lipca 1926 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1926.70.409 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1926 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie serji XII 8% biletów skarbowych.

Dz.U.1926.70.408 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie § 6 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1926.70.407 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Wyrób i obrót specyfików farmaceutycznych.

Dz.U.1926.70.406 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Rewizja aptek.

Dz.U.1926.70.405 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Ruch samochodowy, motocyklowy i rowerowy przez granicę celną Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1926.69.404 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1926.68.402 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Wydawanie z aptek środków leczniczych i określanie ich ceny.

Dz.U.1926.68.401 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Najwyższy Trybunał Administracyjny.

Dz.U.1926.68.400 t.j. | ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Termin egzaminów urzędniczych.

Dz.U.1926.68.399 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1926 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie pełnego monopolu spirytusowego na obszarze województwa lwowskiego.

Dz.U.1926.67.397 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Nowem.

Dz.U.1926.67.396 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: statut Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1926.66.395 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1926 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. o rozszerzeniu granic miasta Skierniewice.

Dz.U.1926.66.392 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1926 r. | Akt jednorazowy

Belgia-Polska. Układ w sprawie stosunków naukowych, literackich i szkolnych. Warszawa.1925.09.01.

Dz.U.1926.66.387 | umowa międzynarodowa z dnia 1 września 1925 r. | Akt utracił moc

Szwajcaria-Polska. Traktat Koncyliacyjny i Arbitrażowy. Berno.1925.03.07.

Dz.U.1926.66.385 | umowa międzynarodowa z dnia 7 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Konwencja o ułatwieniach w małym ruchu granicznym. Gdańsk.1924.12.30.

Dz.U.1926.65.383 | umowa międzynarodowa z dnia 30 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Opłaty probiercze.

Dz.U.1926.64.382 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: § 2 rozporządzenia z dnia 14 listopada 1924 r. o lichwie pieniężnej.

Dz.U.1926.64.381 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie ceny sprzedaży soli.

Dz.U.1926.64.380 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1926.64.379 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1926.62.375 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1926 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.

Dz.U.1926.62.374 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1926 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie dyrektora i prelegentów Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej.

Dz.U.1926.62.373 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1926 r. | Akt utracił moc

Paczki pilne w obrocie wewnętrznym.

Dz.U.1926.61.371 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 1926 r. o urządzeniu i kontroli gorzelni.

Dz.U.1926.61.370 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1926 r. | Akt jednorazowy

Zmiana wzoru monet złotych wartości 10 i 20 złotych.

Dz.U.1926.61.368 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów sądów powiatowych w Busku i Kamionce Strumiłowej w okręgu sądu okręgowego w Złoczewie.

Dz.U.1926.61.365 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w mieście Brześciu n/B. w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Dz.U.1926.61.364 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie kolneńskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dz.U.1926.61.363 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Wieleniu.

Dz.U.1926.61.362 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o egzaminie państwowym na nauczyciela szkół średnich.

Dz.U.1926.61.360 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1926 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U.1926.61.358 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U.1926.61.357 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż gruntu i budynku kolejowego w Turce nad Stryjem.

Dz.U.1926.61.355 | ustawa z dnia 10 czerwca 1926 r. | Akt indywidualny

Otwarcie prawidłowego ruchu osobowego i bagażowego na normalnotorowej kolei państwowej Zgierz-Kutno.

Dz.U.1926.60.352 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Sądownictwo doraźne w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

Dz.U.1926.60.351 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Murowana Goślina w powiecie obornickim w województwie poznańskiem.

Dz.U.1926.60.350 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Mogielnica w powiecie grójeckim w województwie warszawskiem.

Dz.U.1926.60.349 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Administracja szkolna w części powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski.

Dz.U.1926.60.348 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1926 r. | Akt jednorazowy

Zwrot nadpłaconego cła od maszyn i aparatów, korzystających z ulg celnych.

Dz.U.1926.59.346 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1926.59.345 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1926 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1926 r. o zawieszeniu praw obywatelskich.

Dz.U.1926.59.344 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1926 r. | Akt jednorazowy