Law Journal

Przepisy wyborcze dla kas chorych.

Dz.U.1926.44.273 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Uposażenia dyrektorów i nauczycieli Państwowych Konserwatorjów Muzycznych.

Dz.U.1926.44.272 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy państwowej przy wykonywaniu postanowień i dekretów kościelnych.

Dz.U.1926.44.271 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ w sprawach opiekuńczych. Warszawa.1924.03.05.

Dz.U.1926.43.265 | umowa międzynarodowa z dnia 5 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Konwencja o ułatwieniach w małym ruchu granicznym. Praga.1925.05.30.

Dz.U.1926.43.263 | umowa międzynarodowa z dnia 30 maja 1925 r. | Akt utracił moc

Przepisy sanitarne dla zakładów fryzjerskich i golarskich.

Dz.U.1926.42.261 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Zarządu Stadnin Państwowych.

Dz.U.1926.42.259 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Umowa w sprawach prawnych i finansowych. Warszawa.1925.04.23.

Dz.U.1926.41.256 | umowa międzynarodowa z dnia 23 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie ostrowskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dz.U.1926.40.255 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie janowskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.

Dz.U.1926.40.254 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Przerachowanie długów rentowych.

Dz.U.1926.40.248 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów pod budowę kolei górniczo-przemysłowej normalno-torowej Sosnowiec-Jęzor.

Dz.U.1926.40.247 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 1926 r. | Akt indywidualny

Ulgi celne.

Dz.U.1926.39.246 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Cennik detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1926.38.241 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1926.38.240 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1926.37.238 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.

Dz.U.1926.37.237 | ustawa z dnia 25 marca 1926 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic okręgów szkolnych warszawskiego i krakowskiego.

Dz.U.1926.36.234 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1926 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie sądów pokoju w sądach powiatowych w Grudziądzu, Łobżenicy i Pniewach.

Dz.U.1926.36.232 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w sądach powiatowych w Chojnicach, Gostyniu, Łabiszynie i Wronkach.

Dz.U.1926.36.231 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Utworzenie z obszaru dworskiego Złotniczki w powiecie poznańskim gminy wiejskiej o tej samej nazwie.

Dz.U.1926.36.222 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów na rzecz rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza grzebalnego w Siedlcach.

Dz.U.1926.36.219 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 1926 r. | Akt indywidualny

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Układu Polsko-Niemieckiego o obrocie prawnym, podpisanego w Warszawie dnia 5 marca 1924 r.

Dz.U.1926.36.218 | oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ o obrocie prawnym. Warszawa.1924.03.05.

Dz.U.1926.36.217 | umowa międzynarodowa z dnia 5 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Pokrywanie kosztów leczenia ubogich w szpitalach na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1926.36.214 | ustawa z dnia 29 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Uiszczanie podatków bezpośrednich i niektórych opłat skarbowych w naturze zbożem i węglem.

Dz.U.1926.36.212 | ustawa z dnia 25 marca 1926 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Konwencja Konsularna. Moskwa.1924.07.18.

Dz.U.1926.35.210 | umowa międzynarodowa z dnia 18 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Pobór rekruta w 1926 r.

Dz.U.1926.34.209 | ustawa z dnia 31 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie X serji biletów skarbowych.

Dz.U.1926.33.206 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 lipca 1925 r. w sprawie ceł wywozowych.

Dz.U.1926.33.205 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie nieetatowych nauczycieli publicznych szkół powszechnych.

Dz.U.1926.33.204 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Art. 2, 3, i 5 ustawy o mierniczych przysięgłych.

Dz.U.1926.33.203 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1926 r. | Akt utracił moc

Podatek wojskowy.

Dz.U.1926.33.202 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie urzędników służby dyplomatycznej i konsularnej.

Dz.U.1926.33.200 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1926 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Dz.U.1926.32.199 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1926.32.195 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1926 r. | Akt jednorazowy

Ceny detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1926.32.194 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie grodzieńskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

Dz.U.1926.31.192 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Śmiglu.

Dz.U.1926.31.191 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.

Dz.U.1926.31.190 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1926 r. | Akt jednorazowy

Stosunek służbowy, uposażenie i zaopatrzenie emerytalne pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.

Dz.U.1926.30.188 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wymagań od kandydatów na stanowiska urzędników kategorji I w państwowej służbie weterynaryjnej.

Dz.U.1926.30.187 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o ochronie lokatorów.

Dz.U.1926.30.185 | ustawa z dnia 27 marca 1926 r. | Akt jednorazowy