Law Journal

Zmiana rozporządzeń, dotyczących podziału na okręgi i obwody inspekcji pracy.

Dz.U.1926.82.454 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1926 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1-go października 1926 roku do 30-go września 1927 r.

Dz.U.1926.82.453 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Kurs listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego przy przyjmowaniu na poczet podatku majątkowego.

Dz.U.1926.82.452 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Porozumienie Prowizoryczne regulujące stosunki ekonomiczne. Warszawa.1925.04.07.

Dz.U.1926.81.449 | umowa międzynarodowa z dnia 7 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 lipca 1925 r. w sprawie ceł wywozowych.

Dz.U.1926.80.448 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1926.80.447 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1926 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie art. 57 ustęp ostatni ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 23 maja 1924 r.

Dz.U.1926.80.446 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Wydawanie dekretów w zakresie Najwyższego Zwierzchnictwa sił zbrojnych Państwa.

Dz.U.1926.79.444 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.

Dz.U.1926.78.443 | ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana i uzupełnienie Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r.

Dz.U.1926.78.442 | ustawa konstytucyjna z dnia 2 sierpnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie opłat taryfowych na przewóz osób bydgoskiemi wąskotorowemi kolejami powiatowemi.

Dz.U.1926.76.438 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana brzmienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1926.76.435 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Republiki Equador do Międzynarodowej Unji Telegraficznej.

Dz.U.1926.74.432 | oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1926 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie art. 2, p. b. ustawy o mierniczych przysięgłych.

Dz.U.1926.74.431 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1926.74.430 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

Dz.U.1926.74.427 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Szwecja-Polska. Konwencja dotycząca żeglugi powietrznej. Sztokholm.1925.10.01.

Dz.U.1926.73.420 | umowa międzynarodowa z dnia 1 października 1925 r. | Akt utracił moc

Zniesienie cła wywozowego od pszenicy.

Dz.U.1926.72.418 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1926 r. | Akt jednorazowy

Akta (metryki) urodzenia dzieci nieznanych rodziców na obszarze byłego zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1926.72.413 | ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o mierniczych przysięgłych z dnia 15 lipca 1925 r.

Dz.U.1926.71.412 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w tytule Traktatu Koncyljacyjnego i Arbitrażowego między Polską a Czechosłowacją.

Dz.U.1926.70.411 | obwieszczenie z dnia 9 lipca 1926 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1926.70.409 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1926 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie serji XII 8% biletów skarbowych.

Dz.U.1926.70.408 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie § 6 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1926.70.407 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Wyrób i obrót specyfików farmaceutycznych.

Dz.U.1926.70.406 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Rewizja aptek.

Dz.U.1926.70.405 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Ruch samochodowy, motocyklowy i rowerowy przez granicę celną Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1926.69.404 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1926.68.402 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Wydawanie z aptek środków leczniczych i określanie ich ceny.

Dz.U.1926.68.401 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Najwyższy Trybunał Administracyjny.

Dz.U.1926.68.400 t.j. | ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Termin egzaminów urzędniczych.

Dz.U.1926.68.399 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1926 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie pełnego monopolu spirytusowego na obszarze województwa lwowskiego.

Dz.U.1926.67.397 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Nowem.

Dz.U.1926.67.396 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: statut Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1926.66.395 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1926 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. o rozszerzeniu granic miasta Skierniewice.

Dz.U.1926.66.392 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1926 r. | Akt jednorazowy

Belgia-Polska. Układ w sprawie stosunków naukowych, literackich i szkolnych. Warszawa.1925.09.01.

Dz.U.1926.66.387 | umowa międzynarodowa z dnia 1 września 1925 r. | Akt utracił moc

Szwajcaria-Polska. Traktat Koncyliacyjny i Arbitrażowy. Berno.1925.03.07.

Dz.U.1926.66.385 | umowa międzynarodowa z dnia 7 marca 1925 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Konwencja o ułatwieniach w małym ruchu granicznym. Gdańsk.1924.12.30.

Dz.U.1926.65.383 | umowa międzynarodowa z dnia 30 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Opłaty probiercze.

Dz.U.1926.64.382 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: § 2 rozporządzenia z dnia 14 listopada 1924 r. o lichwie pieniężnej.

Dz.U.1926.64.381 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie ceny sprzedaży soli.

Dz.U.1926.64.380 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1926.64.379 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1926.62.375 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1926 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.

Dz.U.1926.62.374 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1926 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie dyrektora i prelegentów Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej.

Dz.U.1926.62.373 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1926 r. | Akt utracił moc

Paczki pilne w obrocie wewnętrznym.

Dz.U.1926.61.371 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 1926 r. o urządzeniu i kontroli gorzelni.

Dz.U.1926.61.370 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1926 r. | Akt jednorazowy

Zmiana wzoru monet złotych wartości 10 i 20 złotych.

Dz.U.1926.61.368 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów sądów powiatowych w Busku i Kamionce Strumiłowej w okręgu sądu okręgowego w Złoczewie.

Dz.U.1926.61.365 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc