Law Journal

Uchylenie działania ustępu 1 art. 5 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1927.1.10 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Nauka szkolna religji katolickiej.

Dz.U.1927.1.9 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe przepisy budowlane na obszarach b. zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1927.1.8 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Tarnówka w powiecie Radziechów w województwie tarnopolskiem.

Dz.U.1927.1.7 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Ustalenie tary na herbatę.

Dz.U.1927.1.4 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Uprawa tytoniu w roku 1927.

Dz.U.1927.1.3 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Protokół dotyczący poprawki do art. 4 Umowy Związku Narodów. Genewa.1921.10.05.

Dz.U.1927.1.1 | umowa międzynarodowa z dnia 5 października 1921 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie postanowień ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli.

Dz.U.1926.131.787 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-jugosłowiańskiej.

Dz.U.1926.130.782 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Opłaty za kontrolę stałą nad nieurzędowemi składami celnemi.

Dz.U.1926.130.781 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Wydanie taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1926.129.779 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1926.129.778 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Opłaty archiwalne w Archiwach Państwowych.

Dz.U.1926.128.775 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Opłaty za świadectwa złotnicze.

Dz.U.1926.128.770 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1926.128.769 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy.

Dz.U.1926.128.768 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w taryfie opłat za prace wykonane przez Zarząd Katastralny na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1926.128.767 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Obniżenie stopy podatku przemysłowego dla niektórych przedsiębiorstw handlowych.

Dz.U.1926.128.766 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Buska w powiecie stopnickim w województwie kieleckiem.

Dz.U.1926.128.764 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Grodnie i Nowogródku.

Dz.U.1926.128.763 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U.1926.128.762 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U.1926.128.761 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Oznaczenie granic powiatu morskiego.

Dz.U.1926.128.760 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Sądownictwo doraźne w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

Dz.U.1926.128.759 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: art. 6 ustawy o ochronie lokatorów.

Dz.U.1926.128.757 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 grudnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Postanowienia przejściowe w zakresie naruszeń przepisów o opłatach stemplowych.

Dz.U.1926.128.756 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 grudnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie gminy wiejskiej "Łaskarzew Osada" w powiecie garwolińskim w województwie lubelskiem.

Dz.U.1926.127.748 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na saletrę wapniową.

Dz.U.1926.127.747 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Zm.: §§ 2 i 3 rozporządzenia z dnia 7 września 1926 r. o lichwie pieniężnej.

Dz.U.1926.127.746 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe od weksli.

Dz.U.1926.127.745 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Komisja szacunkowa dla ustalenia ceny wykupu przedmiotów, służących do wyrobu zapałek.

Dz.U.1926.127.744 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Organizacja Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U.1926.127.743 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Organizacja Państwowego Monopolu Tytoniowego.

Dz.U.1926.127.742 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Komisji Ankietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany.

Dz.U.1926.127.741 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: § 51 ust. 1 rozporządzenia z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.1926.127.740 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 grudnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U.1926.127.739 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 grudnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie przepisów o obrońcach z urzędu w postępowaniu karnem w okręgach sądów Apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

Dz.U.1926.127.738 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 17 marca 1925 r. o Państwowej Radzie Rolniczej.

Dz.U.1926.127.737 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 20 grudnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Konwencja, dotycząca Procedury Cywilnej. Haga.1905.07.17.

Dz.U.1926.126.735 | umowa międzynarodowa z dnia 17 lipca 1905 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie gminy wiejskiej Wizna w powiecie Łomżyńskim, w województwie białostockiem.

Dz.U.1926.125.728 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie w poczet miast osady Koniecpol w powiecie radomskowskim w województwie łódzkim.

Dz.U.1926.125.726 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądów pokoju w sądach powiatowych w Lesznie, Nakle, Wolsztynie i Żninie.

Dz.U.1926.124.722 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Chełmży.

Dz.U.1926.124.721 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: załącznik nr 3 do § 326 rozporządzenia do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

Dz.U.1926.124.719 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Najwyższa norma zarobku robotnika, stanowiąca podstawę do obliczenia wkładek na rzecz funduszu bezrobocia.

Dz.U.1926.124.717 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1926.124.716 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Organizacja kościelna duchowieństwa wojskowego.

Dz.U.1926.124.714 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.

Dz.U.1926.123.713 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dz.U.1926.122.712 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie opłat taryfowych na przewóz osób i bagażu koleją podjazdową Piotrków-Sulejów.

Dz.U.1926.122.710 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc