Law Journal

Zniesienie gminy wiejskiej Wizna w powiecie Łomżyńskim, w województwie białostockiem.

Dz.U.1926.125.728 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie w poczet miast osady Koniecpol w powiecie radomskowskim w województwie łódzkim.

Dz.U.1926.125.726 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądów pokoju w sądach powiatowych w Lesznie, Nakle, Wolsztynie i Żninie.

Dz.U.1926.124.722 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Chełmży.

Dz.U.1926.124.721 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: załącznik nr 3 do § 326 rozporządzenia do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

Dz.U.1926.124.719 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Najwyższa norma zarobku robotnika, stanowiąca podstawę do obliczenia wkładek na rzecz funduszu bezrobocia.

Dz.U.1926.124.717 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1926 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1926.124.716 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Organizacja kościelna duchowieństwa wojskowego.

Dz.U.1926.124.714 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.

Dz.U.1926.123.713 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dz.U.1926.122.712 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie opłat taryfowych na przewóz osób i bagażu koleją podjazdową Piotrków-Sulejów.

Dz.U.1926.122.710 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Utworzenie samoistnej gminy wiejskiej "Siworogi" w powiecie Przemyślany w Województwie Tarnopolskiem.

Dz.U.1926.122.706 | rozporządzenie z dnia 21 października 1926 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Biura Badania Cen.

Dz.U.1926.122.704 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 10 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawowej ceny monopolowej za spirytus w kampanji 1926/27 roku.

Dz.U.1926.121.703 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1925 r.

Dz.U.1926.121.702 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie funkcjonarjuszów straży celnej.

Dz.U.1926.121.701 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie nagród za przyczynianie się do wykrycia przestępstw podlegających ustawie karnej skarbowej.

Dz.U.1926.121.700 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Sposób powoływania sekretarza Trybunału Kompetencyjnego.

Dz.U.1926.121.699 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie Prezesów i członków Trybunału Kompetencyjnego.

Dz.U.1926.121.698 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Rady Finansowej przy Ministrze Skarbu.

Dz.U.1926.121.695 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 10 grudnia 1926 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy karnej skarbowej.

Dz.U.1926.120.693 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Turcji do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.

Dz.U.1926.119.691 | oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1926 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Dz.U.1926.119.688 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1926 r. o wykonaniu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.

Dz.U.1926.119.685 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Rady szkolne miejscowe na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1926.118.684 | rozporządzenie z dnia 27 października 1926 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie wykonania kar za przestępstwa leśne w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

Dz.U.1926.118.683 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 30 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie raka ziemniaczanego.

Dz.U.1926.117.679 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu morskiego w Gdyni.

Dz.U.1926.117.678 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 30 października 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1926.116.675 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1926 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w taryfie polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.

Dz.U.1926.116.674 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1926 r. | Akt jednorazowy

Niektóre zmiany statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dz.U.1926.116.671 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1926 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Toruniu.

Dz.U.1926.115.669 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie przepisów o postępowaniu celnem.

Dz.U.1926.115.668 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Cennik detalicznej sprzedaży "Kolekcji papierosów".

Dz.U.1926.115.667 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 99 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych wojska polskiego.

Dz.U.1926.115.666 | rozporządzenie z dnia 29 października 1926 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o monopolu zapałczanym.

Dz.U.1926.114.665 | rozporządzenie z dnia 22 października 1926 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Traktat Arbitrażowy. Londyn.1925.12.01.

Dz.U.1926.114.662 | umowa międzynarodowa z dnia 1 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Francja-Polska. Traktat Gwarancyjny. Londyn.1925.12.01.

Dz.U.1926.114.660 | umowa międzynarodowa z dnia 1 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie płońskim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.

Dz.U.1926.113.655 | rozporządzenie z dnia 12 października 1926 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1926.112.653 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1926 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 23 lipca 1926 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1926.112.650 | rozporządzenie z dnia 30 października 1926 r. | Akt jednorazowy

Czechosłowacja-Polska. II Protokół Dodatkowy do Konwencji Handlowej z dn. 23 kwietnia 1925 r. Praga.1926.04.21.

Dz.U.1926.111.648 | umowa międzynarodowa z dnia 21 kwietnia 1926 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Protokół Dodatkowy do Konwencji Handlowej z dnia 23 kwietnia 1925 r. Praga.1925.07.03.

Dz.U.1926.111.646 | umowa międzynarodowa z dnia 3 lipca 1925 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Konwencja Handlowa. Warszawa.1925.04.23.

Dz.U.1926.111.644 | umowa międzynarodowa z dnia 23 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. o organizacji i zakresie działania urzędów probierczych.

Dz.U.1926.110.643 | rozporządzenie z dnia 29 października 1926 r. | Akt jednorazowy

Jednorazowy zasiłek dla funkcjonarjuszów państwowych i osób wojskowych.

Dz.U.1926.110.642 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 4 listopada 1926 r. | Akt utracił moc

Regulowanie kolejowych transportów węgla, koksu i brykietów węglowych.

Dz.U.1926.110.641 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 4 listopada 1926 r. | Akt utracił moc