Law Journal

Statystyka przemysłowa.

Dz.U.1927.63.558 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1922 r. w przedmiocie Liceum Krzemienieckiego.

Dz.U.1927.63.556 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1927 r. | Akt jednorazowy

Zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki zagranicznej.

Dz.U.1927.62.545 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 11 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Produkcja, przywóz i używanie bieli ołowianej, siarczanu ołowiu oraz innych związków ołowiu.

Dz.U.1927.62.544 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 30 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie ważności rozporządzenia o uldzie celnej na saletrę wapniową.

Dz.U.1927.61.541 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1927 r. | Akt jednorazowy

Ulga celna na śledzie solone.

Dz.U.1927.61.540 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych postanowień ustawy z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1927.61.537 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1927.60.535 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1927 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie radzymińskim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.

Dz.U.1927.60.534 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Przenoszenie oficerów zawodowych do korpusu technicznego polskiej marynarki wojennej.

Dz.U.1927.60.533 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Sposób określenia wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach wykupywanych.

Dz.U.1927.60.532 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Organizacja pośrednictw pocztowych, telegraficznych i pocztowo-telegraficznych.

Dz.U.1927.60.530 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Zlecenia pocztowe w obrocie wewnętrznym.

Dz.U.1927.60.529 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Radjotelegramy listowe wymieniane z Ameryką "via Radjo-Warszawa".

Dz.U.1927.60.528 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów na rzecz budowy strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza we wsi Trojaki.

Dz.U.1927.60.527 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 1927 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa karna skarbowa.

Dz.U.1927.60.526 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 czerwca 1927 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż b. prochowni w Skołoszowie, oraz b. prochowni w Łazach koło Radymna w powiecie jarosławskim.

Dz.U.1927.60.525 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 czerwca 1927 r. | Akt indywidualny

Rzesza Niemiecka-Polska. Administracja odcinka Odry, stanowiącego granicę. Koźle.1926.08.19.

Dz.U.1927.60.523 | umowa międzynarodowa z dnia 19 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Lasy, dla których plan urządzenia gospodarstwa leśnego zastąpiony być może programem gospodarczym.

Dz.U.1927.59.520 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatowego Urzędu Ziemskiego w Gdyni.

Dz.U.1927.59.518 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia.

Dz.U.1927.59.517 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu pszenicy oraz mąki pszennej.

Dz.U.1927.59.516 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż placu państwowego w Uniejowie.

Dz.U.1927.59.515 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 czerwca 1927 r. | Akt indywidualny

Zamiana gruntu państwowego na grunt prywatny w Brzeżanach.

Dz.U.1927.59.514 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 czerwca 1927 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie okresu kadencji Rad Kas Chorych.

Dz.U.1927.59.513 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne dla maszyn i aparatów niewyrabianych w kraju.

Dz.U.1927.58.512 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia zniżki taryfowej dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.

Dz.U.1927.58.511 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1927 r. | Akt jednorazowy

Sądownictwo doraźne w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

Dz.U.1927.58.509 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U.1927.58.508 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U.1927.58.507 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: art. 6 ustawy o ochronie lokatorów.

Dz.U.1927.58.505 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 czerwca 1927 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Świeciu.

Dz.U.1927.56.500 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie mołodeczańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1927.56.499 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg znaczków pocztowych z podobizną Juljusza Słowackiego.

Dz.U.1927.56.498 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

"Fundusz Kwaterunku Wojskowego".

Dz.U.1927.56.496 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: załącznik Nr 3 do § 326 rozporządzenia do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

Dz.U.1927.56.495 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1927 r. | Akt jednorazowy

WMG-Polska. Umowa dotycząca wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych. Gdańsk.1925.11.28.

Dz.U.1927.55.490 | umowa międzynarodowa z dnia 28 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Taryfy telefoniczne obowiązujące na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.

Dz.U.1927.55.487 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Uznawanie pewnych obszarów i miejscowości za obszary warowne lub rejony umocnione.

Dz.U.1927.55.483 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 10 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy tymczasowe o kosztach sądowych.

Dz.U.1927.55.482 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 10 czerwca 1927 r. | Akt jednorazowy

Czasowe przymusowe zajęcie gruntów na wojskowy plac ćwiczeń garnizonu Kalisz-Szczypiorno.

Dz.U.1927.54.478 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 1927 r. | Akt indywidualny

Zm.: § 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej.

Dz.U.1927.54.474 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 10 czerwca 1927 r. | Akt jednorazowy

Rzesza Niemiecka-Polska. Konwencja w sprawie uregulowaniu stosunków granicznych. Poznań.1926.01.27.

Dz.U.1927.54.470 | umowa międzynarodowa z dnia 27 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: §§ 2 i 3 rozporządzenia z dnia 7 września 1926 r. o lichwie pieniężnej.

Dz.U.1927.53.469 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Prawo przemysłowe.

Dz.U.1927.53.468 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc