Law Journal

Wprowadzenie w obieg okolicznościowych pocztowych znaczków opłaty z podobizną Doktora Karola Kaczkowskiego.

Dz.U.1927.43.385 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie państwowego rozlewu spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym.

Dz.U.1927.43.384 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Należności za sporządzenie protestu.

Dz.U.1927.43.381 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 30 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zakaz używania białego i żółtego fosforu przy wyrobie przedmiotów zapalnych.

Dz.U.1927.43.380 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Gujany Francuskiej do Międzynarodowej Konwencji Radjotelegraficznej, podpisanej w Londynie dn. 5 lipca 1912 r.

Dz.U.1927.42.379 | oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiatach opoczyńskim i koneckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1927.42.377 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie postawskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1927.42.376 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Przymusowe wywłaszczenie gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze.

Dz.U.1927.42.375 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1927 r. | Akt indywidualny

Wynagrodzenie za nieruchomości ziemskie, przejęte na własność Państwa w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1927.42.374 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 30 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Regulamin Trybunału Kompetencyjnego.

Dz.U.1927.42.373 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 30 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Ustalenie normy zaników przy wyrobie i magazynowaniu wina.

Dz.U.1927.41.371 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Komisji Nadzwyczajnej do walki z nadużyciami, naruszającemi interesy Państwa.

Dz.U.1927.41.369 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 30 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Postępowanie sądowe w razie naruszenia postanowień art. 22 Konstytucji.

Dz.U.1927.41.368 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Finlandji do Międzynarodowej Konwencji Radjotelegraficznej, podpisanej w Londynie dn. 5 lipca 1912 r.

Dz.U.1927.40.367 | oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Urządzenie sądów dla nieletnich.

Dz.U.1927.40.365 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Wydanie nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".

Dz.U.1927.40.363 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg znaczków pocztowych z podobizną Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.

Dz.U.1927.40.362 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen sprzedaży na płatne druki pocztowe.

Dz.U.1927.40.361 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1927.40.360 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: §§ 2 i 3 rozporządzenia z dnia 7 września 1926 r. o lichwie pieniężnej.

Dz.U.1927.40.359 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Wydziały i urzędy śledcze.

Dz.U.1927.40.358 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia wojewodów do rozstrzygania odwołań od wymiaru danin komunalnych.

Dz.U.1927.40.357 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Warunki wzbraniania prywatnym zakładom ubezpieczeń dalszej działalności ubezpieczeniowej.

Dz.U.1927.40.355 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Nadzór i kontrola nad działalnością instytucyj opiekuńczych.

Dz.U.1927.40.354 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Dania-Polska. Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy. Kopenhaga.1926.04.23.

Dz.U.1927.40.352 | umowa międzynarodowa z dnia 23 kwietnia 1926 r. | Akt obowiązujący

Austria-Polska. Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy. Wiedeń.1926.04.16.

Dz.U.1927.40.350 | umowa międzynarodowa z dnia 16 kwietnia 1926 r. | Akt obowiązujący

Kasowość i rachunkowość związków komunalnych.

Dz.U.1927.38.345 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1927 r. | Akt utracił moc

Uiszczanie opłat sądowych na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Lublinie, Warszawie i Wilnie.

Dz.U.1927.38.344 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1927 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Starogardzie.

Dz.U.1927.38.343 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądów pokoju w sądach powiatowych w Jarocinie, Poznaniu, Strzelnie i Szubinie.

Dz.U.1927.38.342 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Wyłączenia dla utrzymania na odpowiedniej wysokości kultury rolnej i meljoracyj rolnych.

Dz.U.1927.38.340 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Komunalne kasy oszczędności.

Dz.U.1927.38.339 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 13 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zniesienie ustroju miejskiego miasta Horodno w powiecie stolińskim, województwie poleskiem.

Dz.U.1927.38.338 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 13 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie nazwy "Minister Rolnictwa" i "Ministerstwo Rolnictwa".

Dz.U.1927.38.337 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 13 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1927.37.334 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1927.37.331 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1927 r. | Akt utracił moc

Likwidacja funduszów, przeznaczonych na cele parcelacji i osadnictwa.

Dz.U.1927.37.330 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Szwecja-Polska. Traktat koncyljacyjny i arbitrażowy. Sztokholm.1925.11.03.

Dz.U.1927.37.328 | umowa międzynarodowa z dnia 3 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie sieradzkim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.

Dz.U.1927.36.326 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności urzędów miar.

Dz.U.1927.36.324 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie Serji XV biletów skarbowych.

Dz.U.1927.36.322 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Wydzielenie z administracji państwowej przedsiębiorstwa "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Chorzowie".

Dz.U.1927.36.321 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie osady Rokitno w powiecie sarneńskim, województwie poleskiem, w poczet miast.

Dz.U.1927.36.320 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o prawie autorskim.

Dz.U.1927.36.318 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 11 kwietnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie zniżki taryfowej dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.

Dz.U.1927.35.317 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1927.35.316 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Dz.U.1927.35.314 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1927 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Biłgoraja w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1927.35.312 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów: sokólskiego i białostockiego w województwie białostockiem.

Dz.U.1927.35.310 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych.

Dz.U.1927.35.305 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 12 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zakładaniu ksiąg kolejowych.

Dz.U.1927.35.304 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Rozwiązanie Rady Miejskiej m.st. Warszawy.

Dz.U.1927.34.302 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 9 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na zabezpieczenie na hipotece Ordynacji Zamoyskiej pożyczki amortyzacyjnej Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1927.34.301 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 kwietnia 1927 r. | Akt indywidualny

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1927.33.299 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Cła wywozowe.

Dz.U.1927.32.297 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1927 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie ważności rozporządzenia o uldze celnej na saletrę wapniową.

Dz.U.1927.32.296 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1927 r. | Akt jednorazowy