Law Journal

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie stolińskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Dz.U.1927.75.660 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie wileńsko-trockim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1927.75.659 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłaty monopolowej od wyrobów tytoniowych, sprowadzanych z zagranicy przez osoby prywatne.

Dz.U.1927.75.658 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1927 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych. Helsingfors.1925.08.19.

Dz.U.1927.75.656 | umowa międzynarodowa z dnia 19 sierpnia 1925 r. | Akt obowiązujący

Cło wywozowe na otręby.

Dz.U.1927.74.652 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych.

Dz.U.1927.74.651 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie kapeluszów i stożków.

Dz.U.1927.74.650 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie pozycji 228 taryfy celnej.

Dz.U.1927.74.649 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Ulgi celne na statki.

Dz.U.1927.74.648 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

Dz.U.1927.74.647 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1927 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej.

Dz.U.1927.74.644 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 sierpnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Zm.: art. 120 ustawy z dnia 15 lipca 1925 roku o państwowym podatku przemysłowym.

Dz.U.1927.74.643 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 sierpnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 27 maja 1919 r. o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych.

Dz.U.1927.74.642 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 sierpnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Pucku.

Dz.U.1927.73.639 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich: Gałkówek, Popień i Mroga Dolna w powiecie brzezińskim, województwie łódzkiem.

Dz.U.1927.73.638 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Jednorazowy zasiłek dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.

Dz.U.1927.73.632 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 17 sierpnia 1927 r. | Akt utracił moc

Opłaty za rozpatrywanie filmów i wystawianie legitymacyj filmowych.

Dz.U.1927.72.630 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawy postępowania cywilnego i postępowania karnego z 1864 r., dotyczące ustalenia odległości.

Dz.U.1927.72.627 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lipca 1927 r. | Akt jednorazowy

Zamiana gruntu państwowego w Rzeszowie.

Dz.U.1927.72.626 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lipca 1927 r. | Akt indywidualny

Utworzenie gminy wiejskiej Nowy Rogowiec w powiecie zbarazkim, województwie tarnopolskiem.

Dz.U.1927.71.625 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi. Genewa.1923.09.12.

Dz.U.1927.71.621 | umowa międzynarodowa z dnia 12 września 1923 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie gminy wiejskiej Worochta w powiecie nadwórniańskim, województwie stanisławowskiem.

Dz.U.1927.70.620 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Uznanie nasienia rośliny tytoniowej za surowiec tytoniowy.

Dz.U.1927.70.618 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Szacowanie nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej.

Dz.U.1927.70.617 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Postępowanie przy ustalaniu wniosków co do wysokości wynagrodzenia za przymusowo wykupywane majątki.

Dz.U.1927.70.616 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 4 stycznia 1927 r. o utworzeniu Głównej i Wojewódzkich Rad naprawy ustroju rolnego.

Dz.U.1927.70.615 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lipca 1927 r. | Akt jednorazowy

Kary za handel kobietami i dziećmi oraz za inne popieranie nierządu.

Dz.U.1927.70.614 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Wolne składy soli.

Dz.U.1927.69.613 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Przymusowe wywłaszczenie gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei państwowej Łuck-Stojanów.

Dz.U.1927.69.612 | zarządzenie z dnia 29 lipca 1927 r. | Akt indywidualny

Sędziowie śledczy do spraw wyjątkowego znaczenia.

Dz.U.1927.69.611 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 15 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Podstawowe obowiązki i prawa szeregowych Wojska Polskiego.

Dz.U.1927.68.603 t.j. | ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w okręgu szkolnym lwowskim komisyj egzaminacyjnych szkolnych dla kandydatów na czeladników.

Dz.U.1927.68.601 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w okręgu szkolnym krakowskim komisyj egzaminacyjnych szkolnych dla kandydatów na czeladników.

Dz.U.1927.68.600 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.

Dz.U.1927.68.599 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 15 lipca 1927 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie ustawy o zakresie działania Ministra Reform Rolnych.

Dz.U.1927.68.598 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 15 lipca 1927 r. | Akt jednorazowy

Kapitalizacja rent inwalidów wojennych.

Dz.U.1927.67.596 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Bezpłatne dostarczanie druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji.

Dz.U.1927.67.595 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana i uzupełnienie postanowień ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli.

Dz.U.1927.67.592 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 15 lipca 1927 r. | Akt jednorazowy

Inspekcja pracy.

Dz.U.1927.67.590 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 14 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Cła wywozowe.

Dz.U.1927.66.589 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1927 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i zakres działania izb skarbowych i podległych izbom urzędów skarbowych.

Dz.U.1927.66.588 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1927 r. | Akt utracił moc

Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego.

Dz.U.1927.66.586 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 15 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Obopólna odprawa celna i paszportowa oraz ruch kolejowy w Korzeniowie. Berlin.16.06.1926.

Dz.U.1927.66.584 | umowa międzynarodowa z dnia 16 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem, gminy wiejskiej pod nazwą "Wacławice".

Dz.U.1927.65.580 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1927 r. | Akt obowiązujący

Wymiary cegły, używanej przy budowie.

Dz.U.1927.65.577 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 15 lipca 1927 r. | Akt utracił moc

Zamiana gruntu państwowego w Katowicach.

Dz.U.1927.65.575 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 14 lipca 1927 r. | Akt indywidualny