Law Journal

Organizacja więziennictwa.

Dz.U.1928.29.272 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje zawodowe do nauczania w szkołach zawodowych.

Dz.U.1928.29.271 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie i zmiana niektórych postanowień ustawy z dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych morskich.

Dz.U.1928.29.269 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt jednorazowy

Wojskowe zasiłki wojenne.

Dz.U.1928.29.268 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Opiekunowie społeczni i komisje opieki społecznej.

Dz.U.1928.29.267 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Żegluga i spław na śródlądowych drogach wodnych.

Dz.U.1928.29.266 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Opieka nad zabytkami.

Dz.U.1928.29.265 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości morskich opłat: portowych, od ładunku, postojowych i pilotowych.

Dz.U.1928.28.264 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Dzembronia w powiecie kosowskim, województwie stanisławowskiem.

Dz.U.1928.28.263 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Rozwiązanie sejmików powiatowych wrzesińskiego i gnieźnieńskiego w województwie poznańskiem.

Dz.U.1928.28.261 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1928 r. | Akt indywidualny

Zmiany wprowadzane do wykonanych na gruncie orzeczeń o scaleniu gruntów.

Dz.U.1928.28.260 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli szkół powszechnych.

Dz.U.1928.28.258 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Areszt domowy.

Dz.U.1928.27.256 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie materjałów wybuchowych.

Dz.U.1928.27.255 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie niektórych przepisów obowiązujących ustaw w dziedzinie ubezpieczenia od wypadków na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.

Dz.U.1928.27.254 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Powództwo cywilne o odszkodowanie z tytułu wynagrodzenia za nieruchomość przymusowo wykupioną lub przejętą na rzecz Państwa.

Dz.U.1928.27.253 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Podatek od olejów mineralnych.

Dz.U.1928.27.252 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd.

Dz.U.1928.27.250 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt jednorazowy

Uregulowanie wywozu kurzych jaj zagranicę.

Dz.U.1928.27.249 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Skutki naruszenia przepisów przy parcelacji prywatnej.

Dz.U.1928.27.247 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Ochotnicze loty ćwiczebne.

Dz.U.1928.27.246 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie upadłości na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz sądu okręgowego w Katowicach.

Dz.U.1928.27.244 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Użycie broni przez organa służby bezpieczeństwa publicznego i ochrony granic.

Dz.U.1928.27.243 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 14 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stawek celnych w nowej jednostce pieniężnej.

Dz.U.1928.26.241 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1928 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie art. 9 i 12 ustawy o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.

Dz.U.1928.26.240 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Częściowe wstrzymanie emigracji.

Dz.U.1928.26.239 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Kłobucka w powiecie częstochowskim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1928.26.238 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Szydłowiec w powiecie koneckim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1928.26.237 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Uchylenie ustawy o popieraniu przemysłu cynkowego.

Dz.U.1928.26.235 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Skarbu Narodowego.

Dz.U.1928.26.234 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt jednorazowy

Rozgraniczenie obowiązków opiekuńczych związków komunalnych.

Dz.U.1928.26.232 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: art. 5 rozporządzenia o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.

Dz.U.1928.26.231 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

Dz.U.1928.26.230 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie art. 97 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.

Dz.U.1928.26.229 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 1 marca 1928 r. | Akt jednorazowy

Areszt domowy.

Dz.U.1928.26.228 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Przepisy przewozowe dla bezpośredniej polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1928.25.225 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie funkcjonarjuszów Straży Celnej.

Dz.U.1928.25.223 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: art. 1 rozporządzenia z dnia 30 października 1926 r. o utworzeniu powiatu morskiego w Gdyni.

Dz.U.1928.25.221 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Zmiana § 108 ustawy o postępowaniu cywilnem z 1877 r.

Dz.U.1928.25.219 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie ustawy z dnia 30 lipca 1925 r. o Zakładach Kórnickich.

Dz.U.1928.25.218 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Obowiązek dodawania oleju sezamowego do margaryny i do innych sztucznych tłuszczów jadalnych.

Dz.U.1928.25.217 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż nieruchomości państwowej w mieście Poznaniu.

Dz.U.1928.25.216 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż gruntu państwowego w gminie Wilczy, w powiecie przemyskim.

Dz.U.1928.25.215 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych.

Dz.U.1928.25.214 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Wydawanie Dziennika Taryf i Zarządzeń Kolejowych.

Dz.U.1928.25.213 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924.

Dz.U.1928.25.212 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 26 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Przepisy tymczasowe dotyczące umowy ubezpieczenia.

Dz.U.1928.25.211 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zalesienie gruntów, podlegających obowiązkowi parcelacyjnemu.

Dz.U.1928.25.210 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1928.25.209 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt indywidualny

Państwowe Muzeum Zoologiczne.

Dz.U.1928.24.208 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o mierniczych przysięgłych.

Dz.U.1928.24.207 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Zmieniające i uzupełniające przepisu do ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r.

Dz.U.1928.24.205 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Wyłączenie gruntów na cele gospodarstwa leśnego.

Dz.U.1928.23.203 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Dz.U.1928.22.201 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana i uzupełnienie ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. o stanowiskach oficerskich w polskiej marynarce handlowej.

Dz.U.1928.22.200 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: art. 7 i 36 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1928.22.199 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Parcelacja gruntów państwowych.

Dz.U.1928.22.198 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Państwowa pomoc kredytowa przy zamianie gruntów, zastępującej scalenie.

Dz.U.1928.22.197 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Budowa kolei normalnotorowej Woropajewo-Druja.

Dz.U.1928.22.196 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie ustawy o ochronie drobnych dzierżawców rolnych.

Dz.U.1928.22.195 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Zmiany taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1928.21.194 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1928.21.193 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za paszporty na wyjazd zagranicę.

Dz.U.1928.21.191 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Ilość i wysokość premij 4% premjowej pożyczki inwestycyjnej oraz sposób ich losowania.

Dz.U.1928.21.190 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Wymiana niezdatnych do użytku znaczków pocztowych.

Dz.U.1928.21.189 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów, dotyczących wypłaty świadczeń z powodu braku pracy w ubezpieczeniu pracowników umysłowych.

Dz.U.1928.21.188 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Kaucyje przedsiębiorstw, trudniących się przewozem emigrantów.

Dz.U.1928.21.187 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie włodzimierskim w okręgu sądu okręgowego w Łucku.

Dz.U.1928.21.185 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Bibljoteka Narodowa.

Dz.U.1928.21.183 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli państwowych konserwatorjów muzycznych.

Dz.U.1928.21.182 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia cesarskiego z dnia 31 sierpnia 1915 r. o amortyzacji dokumentów.

Dz.U.1928.21.181 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy z dnia 8 lipca 1924 r. w przedmiocie opłat od uprawnień górniczych.

Dz.U.1928.21.180 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności Państwa.

Dz.U.1928.21.179 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Zmiana i uzupełnienie art. 19, 211 i 213 ustawy karnej skarbowej.

Dz.U.1928.21.178 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy