Law Journal

Uposażenie dyrektora, instruktorów i prelegentów Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego.

Dz.U.1928.14.101 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Emisja 4% premjowej pożyczki inwestycyjnej.

Dz.U.1928.14.99 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Pobór rekruta w 1928 r.

Dz.U.1928.13.97 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Powołanie urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami.

Dz.U.1928.13.96 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Rozwiązanie Komisji Ankietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany.

Dz.U.1928.13.95 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1927 r. o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów.

Dz.U.1928.11.90 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1928 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie granic miasta Białej Podlaskiej w powiecie bialskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1928.11.89 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o likwidacji funduszów, przeznaczonych na cele parcelacji i osadnictwa.

Dz.U.1928.11.88 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1928 r. | Akt jednorazowy

Opłata stemplowa od obrotu papierów wartościowych.

Dz.U.1928.10.83 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie ulgi celnej na nasiona drzew iglastych.

Dz.U.1928.10.82 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Układ w przedmiocie akt przechowywanych dotąd przez urzędy austrjackie. Warszawa.1927.02.08.

Dz.U.1928.10.77 | umowa międzynarodowa z dnia 8 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Układ w sprawie podziału akt i archiwów kolejowych. Warszawa.1927.02.08.

Dz.U.1928.10.75 | umowa międzynarodowa z dnia 8 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Belgję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dz.U.1928.9.70 | oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1928 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Wielką Brytanję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dz.U.1928.9.69 | oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1928 r. | Akt jednorazowy

Cła maksymalne.

Dz.U.1928.9.66 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Kontrola ubezpieczeń.

Dz.U.1928.9.64 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 26 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Czasowe wstrzymanie emigracji do Argentyny.

Dz.U.1928.8.62 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Częściowe otwarcie ruchu na międzymiastowej kolei elektrycznej Sosnowiec-Będzin-Dąbrowa.

Dz.U.1928.8.61 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o ustaleniu regulaminu Głównej i Wojewódzkich Rad naprawy ustroju rolnego.

Dz.U.1928.8.60 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1928 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży "Presówki" i "Skrętków śląskich".

Dz.U.1928.8.59 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Emisja Serji I 5% państwowej renty ziemskiej.

Dz.U.1928.8.58 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Przemysł zastawniczy.

Dz.U.1928.8.57 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Budowa i utrzymanie wojewódzkich zakładów opiekuńczo-wychowawczych.

Dz.U.1928.8.56 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 16 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Stan wojenny.

Dz.U.1928.8.54 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 16 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ o wykonaniu art. 312 Traktatu Wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 r. Berlin.1927.01.24.

Dz.U.1928.8.52 | umowa międzynarodowa z dnia 24 stycznia 1927 r. | Akt utracił moc

Regulamin przewozowy dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1928.7.51 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Zabronienie polowania na łosie-byki, dropie i wiewiórki.

Dz.U.1928.7.50 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.

Dz.U.1928.7.49 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Zakaz używania czeskosłowackich nazw regjonalnych.

Dz.U.1928.7.44 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Oznaczenie pochodzenia niektórych towarów krajowych w wewnętrznym handlu detalicznym.

Dz.U.1928.7.43 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie uposażenia wojskowych zawodowych i oficerów rezerwy, zatrzymanych w czynnej służbie.

Dz.U.1928.7.42 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 23 stycznia 1928 r. | Akt jednorazowy

Jednorazowy zasiłek dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów, osób wojskowych oraz emerytów, wdów i sierot.

Dz.U.1928.7.41 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 23 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie.

Dz.U.1928.7.40 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 16 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 8 lutego 1919 r. o aplikacji sądowej.

Dz.U.1928.7.39 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 16 stycznia 1928 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o emigracji.

Dz.U.1928.6.37 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1927 r. do 30 września 1928 r.

Dz.U.1928.5.35 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Przekazanie spraw rybołówstwa morskiego Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Dz.U.1928.5.33 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie stopnickim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1928.4.31 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1928.4.30 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie wykonawcze do ustawy o opłatach stemplowych.

Dz.U.1928.4.29 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Niektóre zmiany statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dz.U.1928.4.28 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Wydzielenie z ogólnej administracji państwowej przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Lotnicze w Warszawie".

Dz.U.1928.4.27 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

Dz.U.1928.4.26 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 11 stycznia 1928 r. | Akt jednorazowy

Zm.: statut Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1928.3.23 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Uregulowanie ciężarów i wierzytelności, ciążących na przymusowo wykupionych nieruchomościach ziemskich.

Dz.U.1928.3.22 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów tymczasowych o kosztach sądowych.

Dz.U.1928.3.21 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 23 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie upadłości.

Dz.U.1928.3.20 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 23 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o rejestrze handlowym.

Dz.U.1928.3.19 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 23 grudnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1928.3.18 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 23 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiany taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1928.2.15 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1927 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie jędrzejowskim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1928.2.14 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Sprawozdania z działalności i rachunkowości instytucyj opiekuńczych.

Dz.U.1928.2.13 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1926 rok.

Dz.U.1928.2.11 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc