Law Journal

Sprzedaż nieruchomości państwowej w mieście Poznaniu.

Dz.U.1928.25.216 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż gruntu państwowego w gminie Wilczy, w powiecie przemyskim.

Dz.U.1928.25.215 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych.

Dz.U.1928.25.214 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Wydawanie Dziennika Taryf i Zarządzeń Kolejowych.

Dz.U.1928.25.213 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924.

Dz.U.1928.25.212 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 26 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Przepisy tymczasowe dotyczące umowy ubezpieczenia.

Dz.U.1928.25.211 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zalesienie gruntów, podlegających obowiązkowi parcelacyjnemu.

Dz.U.1928.25.210 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1928.25.209 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt indywidualny

Państwowe Muzeum Zoologiczne.

Dz.U.1928.24.208 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o mierniczych przysięgłych.

Dz.U.1928.24.207 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Zmieniające i uzupełniające przepisu do ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r.

Dz.U.1928.24.205 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Wyłączenie gruntów na cele gospodarstwa leśnego.

Dz.U.1928.23.203 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Dz.U.1928.22.201 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana i uzupełnienie ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. o stanowiskach oficerskich w polskiej marynarce handlowej.

Dz.U.1928.22.200 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: art. 7 i 36 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1928.22.199 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Parcelacja gruntów państwowych.

Dz.U.1928.22.198 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Państwowa pomoc kredytowa przy zamianie gruntów, zastępującej scalenie.

Dz.U.1928.22.197 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Budowa kolei normalnotorowej Woropajewo-Druja.

Dz.U.1928.22.196 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie ustawy o ochronie drobnych dzierżawców rolnych.

Dz.U.1928.22.195 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Zmiany taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1928.21.194 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1928.21.193 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za paszporty na wyjazd zagranicę.

Dz.U.1928.21.191 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Ilość i wysokość premij 4% premjowej pożyczki inwestycyjnej oraz sposób ich losowania.

Dz.U.1928.21.190 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Wymiana niezdatnych do użytku znaczków pocztowych.

Dz.U.1928.21.189 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów, dotyczących wypłaty świadczeń z powodu braku pracy w ubezpieczeniu pracowników umysłowych.

Dz.U.1928.21.188 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Kaucyje przedsiębiorstw, trudniących się przewozem emigrantów.

Dz.U.1928.21.187 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie włodzimierskim w okręgu sądu okręgowego w Łucku.

Dz.U.1928.21.185 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Bibljoteka Narodowa.

Dz.U.1928.21.183 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli państwowych konserwatorjów muzycznych.

Dz.U.1928.21.182 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia cesarskiego z dnia 31 sierpnia 1915 r. o amortyzacji dokumentów.

Dz.U.1928.21.181 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy z dnia 8 lipca 1924 r. w przedmiocie opłat od uprawnień górniczych.

Dz.U.1928.21.180 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności Państwa.

Dz.U.1928.21.179 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Zmiana i uzupełnienie art. 19, 211 i 213 ustawy karnej skarbowej.

Dz.U.1928.21.178 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1928.21.176 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej.

Dz.U.1928.21.175 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 16 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż nieruchomości państwowej w mieście Warszawie na Żoliborzu położonej.

Dz.U.1928.21.174 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 16 lutego 1928 r. | Akt indywidualny

Kurs obligacyj 5% Państwowej Renty Ziemskiej opiewającej na złote w złocie na rok 1927/28.

Dz.U.1928.20.172 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu pszenicy oraz mąki pszennej.

Dz.U.1928.20.171 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiany w statucie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie.

Dz.U.1928.20.169 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Ministra Skarbu do lokowania gotowizny w papierach wartościowych.

Dz.U.1928.20.168 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 26 lutego 1928 r. | Akt indywidualny

Ulga celna na mace.

Dz.U.1928.18.164 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie raka ziemniaczanego.

Dz.U.1928.18.162 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Statut wzorowy spółek łowieckich.

Dz.U.1928.18.161 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Kary za szpiegostwo i niektóre inne przestępstwa przeciw Państwu.

Dz.U.1928.18.160 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 16 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia służby folwarcznej, tracącej pracę w związku ze zniesieniem służebności.

Dz.U.1928.18.159 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 16 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż nieruchomości państwowej w mieście Międzyrzeczu w powiecie radzyńskim.

Dz.U.1928.18.157 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 15 lutego 1928 r. | Akt indywidualny

Wywóz zagranicę złota.

Dz.U.1928.18.156 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 15 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana §§ 54 i 57 austrjackiej ustawy z dnia 23 maja 1883 r. o ewidencji katastru podatku gruntowego.

Dz.U.1928.18.155 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 15 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż placu państwowego w Kostopolu w województwie wołyńskiem pod budowę kościoła ewangelickiego.

Dz.U.1928.18.152 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 15 lutego 1928 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych.

Dz.U.1928.18.151 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 14 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Instytutu Badania Konjunktur Gospodarczych i Cen.

Dz.U.1928.17.144 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 15 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Biura projektu meljoracji Polesia.

Dz.U.1928.17.143 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 15 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Statut przedsiębiorstwa państwowego "Wydawnictwa Państwowe".

Dz.U.1928.17.140 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 10 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie granic i zatwierdzenie państwowych nadań do wydobywania rudy żelaznej w województwie kieleckiem i łódzkiem.

Dz.U.1928.17.139 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 lutego 1928 r. | Akt indywidualny

Zaliczenie gminy Ottynia do gmin, podlegających galicyjskiej ustawie gminnej z dnia 3 lipca 1896 r.

Dz.U.1928.17.138 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Uprawa tytoniu w roku 1928.

Dz.U.1928.16.132 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Jednorazowy zasiłek dla pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.

Dz.U.1928.16.131 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż gruntu po byłej prochowni w gminie Grabówka, powiecie tarnowskim.

Dz.U.1928.16.128 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 lutego 1928 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa o rewizji likwidacji serwitutów pastwiskowych w dobrach b. Komory Cieszyńskiej.

Dz.U.1928.16.127 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Opłata stemplowa od pism, stwierdzających kupno nieruchomości przez instytucje, upoważnione do parcelacji.

Dz.U.1928.16.126 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Zamiana niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1928.16.125 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 7 lutego 1928 r. | Akt indywidualny