Law Journal

Zm.: rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1927 r. o emisji Serji I 5% państwowej renty ziemskiej.

Dz.U.1928.61.566 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1928 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru.

Dz.U.1928.61.564 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Jugosławia-Polska. Traktat Koncyljacyjno-Arbitrażowy. Genewa.1926.09.18.

Dz.U.1928.61.561 | umowa międzynarodowa z dnia 18 września 1926 r. | Akt obowiązujący

Król.SChiS-Polska. Pakt Przyjaźni i Serdecznej Współpracy.

Dz.U.1928.61.559 | umowa międzynarodowa z dnia 18 września 1926 r. | Akt utracił moc

Austria-Polska. Konwencja o zapobieżeniu dwukrotnemu pobieraniu podatku spadkowego. Wiedeń.1926.11.24.

Dz.U.1928.61.557 | umowa międzynarodowa z dnia 24 listopada 1926 r. | Akt obowiązujący

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym.

Dz.U.1928.60.556 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Cennik dodatkowy detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1928.59.554 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana art. 33 (ustęp 2) regulaminu procesowego Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckiego.

Dz.U.1928.58.551 | oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1928 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie kamieńko-szyrskim w okręgu sądu okręgowego w Łucku.

Dz.U.1928.58.549 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1928 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie organów policji państwowej i władz samorządowych z inspekcją pracy.

Dz.U.1928.58.546 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiany taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1928.57.542 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1928 r. | Akt jednorazowy

Przymusowe złączenie kas brackich (bractw górniczych), położonych na obszarze województwa krakowskiego.

Dz.U.1928.57.540 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1928 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg znaczków pocztowych z podobizną Generała Józefa Bema.

Dz.U.1928.57.539 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1928 r. | Akt utracił moc

Wydanie regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

Dz.U.1928.57.537 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 25 maja 1928 r. | Akt utracił moc

Stowarzyszenia o celach opieki społecznej z siedzibą w m.st. Warszawie.

Dz.U.1928.56.534 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1928.56.532 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1928 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w organizacji kas skarbowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej we Lwowie.

Dz.U.1928.56.531 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Francja-Polska. Konwencja Konsularna. Paryż.1925.12.30.

Dz.U.1928.56.528 | umowa międzynarodowa z dnia 30 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana i uzupełnienie taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Dz.U.1928.55.525 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1928 r. | Akt jednorazowy

Afganistan-Polska. Traktat Przyjaźni. Angora.1927.11.03.

Dz.U.1928.55.523 | umowa międzynarodowa z dnia 3 listopada 1927 r. | Akt obowiązujący

Zaopatrzenie osób cywilnych poszkodowanych w związku z działaniami Wojska Polskiego w dniach 12-15 maja 1926 r.

Dz.U.1928.54.517 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów: koźmińskiego i gostyńskiego w województwie poznańskiem.

Dz.U.1928.54.514 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Krynica-Zdrój w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskiem.

Dz.U.1928.54.513 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów w rozporządzeniach Prezydenta Rzeczypospolitej.

Dz.U.1928.53.512 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach.

Dz.U.1928.53.510 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Przechowywanie i magazynowanie olejów mineralnych przez zakłady przemysłowe.

Dz.U.1928.53.508 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dz.U.1928.53.506 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Tryb przymusowego wykonania orzeczeń Komisyj Ziemskich o wynagrodzeniu za znoszone służebności w gotowiźnie.

Dz.U.1928.52.504 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1928 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1928.52.503 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1928.52.502 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 listopada 1927 r. o wystawach i targach gospodarczych.

Dz.U.1928.52.501 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Substancje i przetwory odurzające.

Dz.U.1928.52.499 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu mąki pszennej.

Dz.U.1928.52.498 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1928 r. | Akt utracił moc

Komisje specjalne, powołane do rozstrzygania skarg na nakazy inspektorów pracy.

Dz.U.1928.52.497 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana i uzupełnienie taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1928.51.494 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

Dz.U.1928.51.491 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Bezpłatne dostarczanie druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji.

Dz.U.1928.51.490 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1928 r. | Akt jednorazowy

Stosunek służbowy, uposażenie i zaopatrzenie emerytalne pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.1928.51.489 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie klas towarów w zastosowaniu do wzorów zdobniczych.

Dz.U.1928.50.488 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie klas towarów w zastosowaniu do znaków towarowych.

Dz.U.1928.50.487 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 133 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń.

Dz.U.1928.50.483 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Złożenie dokumentu ratyfikacyjnego konwencji geodezyjnej Bałtyckiej, podpisanej w Helsingforsie dnia 31 grudnia 1925 r.

Dz.U.1928.50.481 | oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1928 r. | Akt jednorazowy

Konwencja Geodezyjna Bałtycka. Helsingfors.1925.12.31.

Dz.U.1928.50.480 | umowa międzynarodowa z dnia 31 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Dz.U.1928.49.477 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1928 r. | Akt jednorazowy