Dziennik Ustaw

Król.SChiS-Polska. Umowa dotycząca stosunków prawnych obywateli obu Stron. Belgrad.1923.05.04.

Dz.U.1929.2.16 | umowa międzynarodowa z dnia 4 maja 1923 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo ruchu statków powietrznych.

Dz.U.1929.1.10 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Sygnalizacja lotnicza i lotnicze znaki naziemne.

Dz.U.1929.1.9 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Publiczne wzloty pokazowych statków powietrznych.

Dz.U.1929.1.8 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Skład załogi statku powietrznego, zakres obowiązków służbowych członków załogi oraz rejestr pilotów.

Dz.U.1929.1.6 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie wywozu kurzych jaj zagranicę.

Dz.U.1929.1.5 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na saletrę wapniową.

Dz.U.1929.1.4 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cła wywozowego na jaja.

Dz.U.1929.1.3 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1928 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Skalmierzycach-Nowych.

Dz.U.1929.1.1 | ustawa z dnia 28 listopada 1928 r. | Akt indywidualny

Dalsze zawieszenie cła wywozowego na ługi glicerynowe pomydlane.

Dz.U.1928.105.959 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne dla maszyn, aparatów i t.zw. walczaków, niewyrabianych w kraju.

Dz.U.1928.105.958 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne na statki.

Dz.U.1928.105.957 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na kwas siarkowy.

Dz.U.1928.105.956 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na śledzie solone.

Dz.U.1928.105.954 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1928.105.953 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych.

Dz.U.1928.104.949 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów zamiejscowych sądu okręgowego.

Dz.U.1928.104.948 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów handlowych w sądach okręgowych.

Dz.U.1928.104.947 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Określenie liczby izb cywilnych w Sądzie Najwyższym.

Dz.U.1928.104.946 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Biegli sądowi.

Dz.U.1928.104.945 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Taksa dla tłumaczów przysięgłych.

Dz.U.1928.104.944 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Tłumacze przysięgli.

Dz.U.1928.104.943 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Komornicy w sądach grodzkich.

Dz.U.1928.104.942 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów handlowych.

Dz.U.1928.104.940 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Tryb powoływania sędziów handlowych.

Dz.U.1928.104.939 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania przy przenoszeniu sędziów i prokuratorów na inne miejsca służbowe i w stan spoczynku.

Dz.U.1928.104.938 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie wykazów stanu służby dla sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i aplikantów sądowych.

Dz.U.1928.104.937 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Tryb przedstawiania kandydatów na stanowiska prokuratorskie.

Dz.U.1928.104.936 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania przy obsadzaniu wolnych stanowisk sędziowskich w sądach apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.

Dz.U.1928.104.935 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.

Dz.U.1928.104.934 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie włocławskim w okręgu sądu okręgowego we Włocławku.

Dz.U.1928.103.933 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie płockim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.

Dz.U.1928.103.932 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie pińskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Dz.U.1928.103.931 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów powiatowych w powiecie lwowskim w okręgu sądu okręgowego we Lwowie.

Dz.U.1928.103.930 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów powiatowych w powiecie krakowskim w okręgu sądu okręgowego w Krakowie.

Dz.U.1928.103.929 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie częstochowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.

Dz.U.1928.103.928 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Warunki przyjmowania druków bezadresowych do przewozu pocztą.

Dz.U.1928.103.927 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Odroczenie wejścia w życie obowiązku legalizowania transformatorów mierniczych.

Dz.U.1928.103.925 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów o wolnych składach soli.

Dz.U.1928.103.923 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Ceny sprzedażne wódki luksusowej, wyrobu Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U.1928.103.922 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cła wywozowego od słomy zbożowej wszelkiej, sieczki i plew.

Dz.U.1928.103.921 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1928 r. | Akt jednorazowy

Zwrot cła przy wywozie wyrobów szklanych.

Dz.U.1928.103.920 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Wyszczególnienie rodzajów przedsiębiorstw, mających znaczenie państwowe lub charakter użyteczności publicznej.

Dz.U.1928.103.918 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie sokólskim w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Dz.U.1928.102.914 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie białostockim w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Dz.U.1928.102.913 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie suwalskim w okręgu sądu okręgowego w Suwałkach.

Dz.U.1928.102.912 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie lubelskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.

Dz.U.1928.102.911 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie grójeckim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.

Dz.U.1928.102.910 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Wykazy płacy pracowników umysłowych.

Dz.U.1928.102.909 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie przepisów przewozowych dla bezpośredniej polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1928.101.904 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Dz.U.1928.101.903 | rozporządzenie z dnia 30 października 1928 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Białej Podlaskiej.

Dz.U.1928.101.901 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1927 r. o przerachowaniu długów rentowych.

Dz.U.1928.101.899 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Dowody osobiste.

Dz.U.1928.100.898 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Opłata stemplowa od obrotu papierów wartościowych.

Dz.U.1928.100.897 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Przekazanie czynności b. Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie z zakresu rybołówstwa - organom państwowym.

Dz.U.1928.100.896 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż nieruchomości państwowej "Osada Poduchowna" w mieście Chmielniku.

Dz.U.1928.100.895 | ustawa z dnia 28 listopada 1928 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie lokatorów.

Dz.U.1928.100.894 | ustawa z dnia 28 listopada 1928 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie jędrzejowskim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1928.99.893 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie szczuczyńskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dz.U.1928.99.892 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów powiatowych w powiecie administracyjnym zbarskim w okręgu sądu okręgowego w Tarnopolu.

Dz.U.1928.99.891 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie włoszczowskim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1928.99.890 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie miechowskim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1928.99.889 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1928 r. | Akt utracił moc