Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.17.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1918 r.
Art.  3.

W handlu 6 - cio godzinny dzień pracy przeniesiony być może, na mocy uchwały gminy miejskiej lub wiejskiej, z dnia sobotniego na inny powszedni dzień w tygodniu. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej.