Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.17.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1918 r.
Art.  2.

W tych działach pracy, w których charakter zajęć wymaga dłuższej jednorazowej pracy, ogólna liczba godzin pracy w tygodniu me może przekraczać 46 godzin, nie wliczając przerw odpoczynkowych.