Law Journal

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Dz.U.1928.49.477 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Taryfa opłat konsularnych.

Dz.U.1928.49.474 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Wydanie nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty 1 zł. i 50 gr. w bloczkach.

Dz.U.1928.47.470 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie przędzy barwionej.

Dz.U.1928.47.469 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1927 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie kapeluszy i stożków.

Dz.U.1928.47.468 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Zwrot ceł przy wywozie żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowego.

Dz.U.1928.47.467 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie barwników.

Dz.U.1928.47.466 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie obrabiarek.

Dz.U.1928.47.465 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Dz.U.1928.47.464 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Zaborówiec w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1928.47.460 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Kraśnika w powiecie janowskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1928.47.459 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie radomskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1928.46.456 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie pińczowskim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1928.46.455 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1928 r. | Akt utracił moc

Mierniczy przysięgli.

Dz.U.1928.46.454 t.j. | ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. | Akt utracił moc

Wojewódzkie i powiatowe organy kolegjalne administracji ogólnej.

Dz.U.1928.46.453 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiany terytorjalne gmin wiejskich na obszarze województwa poleskiego.

Dz.U.1928.46.452 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ o polach górniczych przeciętych granicą polsko-niemiecką. Witosław.1926.06.21.

Dz.U.1928.46.449 | umowa międzynarodowa z dnia 21 czerwca 1926 r. | Akt utracił moc

Ostrzeżenia (adnotacje) hipoteczne przewidziane ustawą o wykonaniu reformy rolnej.

Dz.U.1928.45.447 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie Pocztowej Kasie Oszczędności na działalność ubezpieczeniową w dziale ubezpieczeń na życie.

Dz.U.1928.45.444 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Uznanie eteru etylowego i jego mieszanin za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia.

Dz.U.1928.45.443 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Połączenie gmin wiejskich Ziemnice i Ziemnice Nowe w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1928.45.441 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Witaszyce w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1928.45.439 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Ruszkowo w powiecie średzkim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1928.45.438 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Niemojewo w powiecie inowrocławskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1928.45.436 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Mrzezino w powiecie morskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1928.45.435 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na stokach Cytadeli.

Dz.U.1928.45.431 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1928 r. | Akt indywidualny

Wydzielenie z ogólnej administracji państwowej przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Inżynierji" w Warszawie.

Dz.U.1928.45.429 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów na obszarze województwa poleskiego.

Dz.U.1928.45.427 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Powiaty miejskie.

Dz.U.1928.45.426 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Nadzwyczajne inwestycje państwowe.

Dz.U.1928.43.420 | ustawa z dnia 31 marca 1928 r. | Akt indywidualny

Prowizorjum budżetowe na czas od 1 kwietnia do 30 czerwca 1928 r.

Dz.U.1928.43.419 | ustawa z dnia 31 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiany w organizacji kas skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie.

Dz.U.1928.42.416 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Podział Izby Skarbowej w Warszawie.

Dz.U.1928.42.415 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Kościeniewicze i Huszcza w powiecie bialskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1928.42.414 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Kremerówka w powiecie bóbreckim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1928.42.413 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Boksyce i Kunów w powiecie opatowskim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1928.42.412 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Taryfa opłat za badanie zwierząt przywożonych i przewożonych z zagranicy.

Dz.U.1928.42.410 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Taryfa opłat za badanie zwierząt na stacjach kolejowych i przystaniach wodnych.

Dz.U.1928.42.409 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Włączenie influency koni do chorób, podlegających obowiązkowi zgłaszania, i zwalczanie tej choroby.

Dz.U.1928.42.406 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Mierzęcice i Siewierz w powiecie zawierciańskim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1928.41.405 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne dla maszyn i aparatów niewyrabianych w kraju.

Dz.U.1928.41.403 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1928.41.402 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1928 r. | Akt jednorazowy

Cło wywozowe na drewno olszowe.

Dz.U.1928.41.400 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Stosunek wzajemny organów inspekcji pracy i władz górniczych.

Dz.U.1928.41.399 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Podział terytorjalny Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody Inspekcji Pracy.

Dz.U.1928.41.397 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Ruch pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U.1928.41.396 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Wyprzedaże dokonywane w obrocie handlowym.

Dz.U.1928.41.395 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg pojedyńczych kartek pocztowych ze znaczkiem 15 gr. z podobizną Henryka Sienkiewicza.

Dz.U.1928.40.394 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Kataster sił wodnych.

Dz.U.1928.40.393 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Częstochowy w powiecie częstochowskim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1928.40.391 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Garwolina w powiecie garwolińskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1928.40.390 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1925 r. o komisjach kwalifikacyjnych.

Dz.U.1928.40.389 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1928 r. | Akt jednorazowy

Komisja Nadzwyczajna do walki z nadużyciami, naruszającemi interesy Państwa.

Dz.U.1928.40.388 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 26 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1928.39.387 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1928 r. | Akt jednorazowy