Law Journal

Rejestr zastawowy rolniczy i znaki zastawnicze.

Dz.U.1928.72.658 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1928 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru monety srebrnej wartości 5 złotych.

Dz.U.1928.72.657 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1928 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen sprzedażnych spirytusu na cele lecznicze, naukowe i domowe w butelkach.

Dz.U.1928.72.656 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Ryczałtowanie opłat pocztowych za pocztowe przesyłki listowe.

Dz.U.1928.72.653 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg kartek pocztowych z opłaconą odpowiedzią ze znaczkiem 15 gr.

Dz.U.1928.72.652 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Pocztowe przesyłki dworcowe.

Dz.U.1928.72.651 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Uznanie niektórych substancyj i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia.

Dz.U.1928.72.650 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1928 r. | Akt utracił moc

Dzienniki wojewódzkie.

Dz.U.1928.72.648 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1928 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania władz administracji ogólnej na obszarze miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U.1928.72.647 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1928 r. | Akt utracił moc

Austria-Polska. Układ w przedmiocie wykonania art. 266, ustęp ostatni i art. 273 Traktatu Saint Germain. Wiedeń.1928.02.24.

Dz.U.1928.72.645 | umowa międzynarodowa z dnia 24 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zastępcze doręczanie zwykłych przesyłek listowych.

Dz.U.1928.71.644 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1928.70.642 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Amnestja z powodu dziesięciolecia odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie.

Dz.U.1928.70.641 | ustawa z dnia 22 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. o poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju.

Dz.U.1928.69.635 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie rypińskim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.

Dz.U.1928.69.634 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Przemianowanie oficerów rezerwy na oficerów zawodowych marynarki wojennej.

Dz.U.1928.69.633 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie oficerów i szeregowych straży granicznej do grup uposażenia.

Dz.U.1928.69.632 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1928 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu pszenicy i mąki żytniej.

Dz.U.1928.69.631 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1928 r. | Akt utracił moc

Napięcia normalne i częstotliwość prądu elektrycznego.

Dz.U.1928.68.629 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Czasowe zawieszenie cła wywozowego na ługi glicerynowe pomydlane.

Dz.U.1928.68.626 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1928.68.625 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1928 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1928.68.624 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1928 r. | Akt utracił moc

Ustawa skarbowa na okres od 1 kwietnia 1928 r. do 31 marca 1929 r.

Dz.U.1928.67.622 | ustawa z dnia 22 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1928.66.618 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1928 r. | Akt jednorazowy

Zarobkowe leczenie i trzebienie zwierząt przez osoby nieposiadające dyplomu lekarza weterynaryjnego.

Dz.U.1928.66.614 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Statut Rady do spraw dozoru nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.

Dz.U.1928.66.613 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na śledzie solone.

Dz.U.1928.66.611 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1928.66.610 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Taryfa opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1928.66.609 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu mąki pszennej.

Dz.U.1928.66.607 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Dz.U.1928.65.602 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1928 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie "Taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".

Dz.U.1928.65.601 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1928 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie opłat za przewóz osób, bagażu i towarów prywatną koleją normalnotorową Twarda Góra - Nowe.

Dz.U.1928.65.600 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Oznaczenie okresu feryj w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1928.65.598 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiany terytorjalne gmin wiejskich na obszarze województwa poleskiego.

Dz.U.1928.65.596 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1928 r. | Akt jednorazowy

Pieczęcie urzędowe.

Dz.U.1928.65.593 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 20 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa.

Dz.U.1928.64.591 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w sądach powiatowych w Bydgoszczy i Inowrocławiu.

Dz.U.1928.64.590 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych.

Dz.U.1928.64.589 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie materjałów wybuchowych.

Dz.U.1928.64.586 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1928 r. | Akt jednorazowy

Przeniesienie siedziby powiatowego urzędu ziemskiego z Starogardu do Tczewa.

Dz.U.1928.64.585 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Statut Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1928.64.584 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1928.63.581 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1928 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie hrubieszowskim w okręgu sądu okręgowego w Zamościu.

Dz.U.1928.63.580 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie tomaszowskim w okręgu sądu okręgowego w Zamościu.

Dz.U.1928.63.579 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Sposób uczenia i egzaminowania oglądaczy oraz ich zakres działania.

Dz.U.1928.62.575 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1928 r. | Akt utracił moc

Ustawa wodna.

Dz.U.1928.62.574 t.j. | ustawa z dnia 19 września 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia "Postanowień wykonawczych do Przepisów przewozowych polskich kolei żelaznych".

Dz.U.1928.61.573 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1928 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1928 r. "Przepisy przewozowe polskich kolei żelaznych".

Dz.U.1928.61.572 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1928 r. | Akt jednorazowy

Zmiany taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1928.61.571 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1928 r. | Akt jednorazowy