Law Journal

Zakaz przywozu kaszy jęczmiennej.

Dz.U.1928.85.748 | rozporządzenie z dnia 25 września 1928 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu mąki pszennej i mąki żytniej.

Dz.U.1928.85.747 | rozporządzenie z dnia 21 września 1928 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg znaczków pocztowych 15 gr. z podobizną Henryka Sienkiewicza.

Dz.U.1928.84.746 | rozporządzenie z dnia 12 września 1928 r. | Akt utracił moc

Utworzenie samoistnej gminy wiejskiej "Kobyłka" w powiecie radzymińskim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1928.84.745 | rozporządzenie z dnia 5 września 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów sądów powiatowych w Boryni i Turce w okręgu sądu okręgowego w Samborze.

Dz.U.1928.84.744 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie mebli giętych.

Dz.U.1928.84.742 | rozporządzenie z dnia 7 września 1928 r. | Akt utracił moc

Cennik niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu tytoniowego.

Dz.U.1928.84.740 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Koncesjonowanie wyrobu, naprawa i sprzedaż narzędzi mierniczych i nadzór nad niemi.

Dz.U.1928.83.737 | rozporządzenie z dnia 18 września 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie łódzkim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.

Dz.U.1928.83.735 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie koneckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1928.83.734 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Kary i księga kar pieniężnych nakładanych na robotników.

Dz.U.1928.83.733 | rozporządzenie z dnia 1 września 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1927 r. o przemiale żyta.

Dz.U.1928.83.731 | rozporządzenie z dnia 14 września 1928 r. | Akt utracił moc

Zakaz wypieku chleba pszenno-żytniego.

Dz.U.1928.83.730 | rozporządzenie z dnia 12 września 1928 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego.

Dz.U.1928.82.728 | rozporządzenie z dnia 3 września 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie zamojskim w okręgu sądu okręgowego w Zamościu.

Dz.U.1928.82.727 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Koncesjonowanie wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych i nadzór nad niemi.

Dz.U.1928.82.726 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Węgier do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku.

Dz.U.1928.81.719 | oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Chili konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku.

Dz.U.1928.81.718 | oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Dozorcy celni.

Dz.U.1928.81.715 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Przejście funkcjonarjuszów Straży Celnej na stanowiska oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

Dz.U.1928.81.714 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1928.81.713 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Eksmisja z kwater w drodze administracyjnej.

Dz.U.1928.81.712 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1928 r. | Akt utracił moc

Utrzymanie nadal niektórych kolegjów współdziałających w wykonywaniu zadań administracji ogólnej.

Dz.U.1928.81.710 | rozporządzenie z dnia 5 września 1928 r. | Akt utracił moc

Komisyje do walki z alkoholizmem oraz komisyje sanitarno-obyczajowe.

Dz.U.1928.81.708 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Warunki tudzież zasady obowiązujące przy wysyłaniu przesyłek pocztowych zwolnionych od opłaty pocztowej.

Dz.U.1928.80.702 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie w miastach: Lublinie, Lwowie, Poznaniu i Wilnie sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia.

Dz.U.1928.79.700 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

Dz.U.1928.79.699 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za przesyłki lotnicze.

Dz.U.1928.79.698 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Niszczenie berberysu.

Dz.U.1928.79.697 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1928 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu pszenicy i mąki żytniej.

Dz.U.1928.79.696 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Przekazanie Komisarzowi Rządu m.st. Warszawy niektórych decyzyj.

Dz.U.1928.78.694 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1-go października 1928 r. do 30-go września 1929 r.

Dz.U.1928.78.693 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie.

Dz.U.1928.78.692 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska podinspektorów i inspektorów pracy.

Dz.U.1928.78.690 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Tępienie korówki wełnistej.

Dz.U.1928.77.689 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Księgi pokładowe oraz sposób ich zakładania i prowadzenia.

Dz.U.1928.77.688 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Przekazanie Komisarzowi Rządu m.st. Warszawy niektórych decyzyj.

Dz.U.1928.76.685 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie przędzy jedwabiu sztucznego.

Dz.U.1928.76.684 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie odlewów żeliwnych.

Dz.U.1928.76.683 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie silników spalinowych.

Dz.U.1928.76.682 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1925 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie maszyn i narzędzi rolniczych.

Dz.U.1928.76.680 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie przędzy barwionej.

Dz.U.1928.76.679 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Dz.U.1928.76.678 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności urzędów miar.

Dz.U.1928.76.677 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1928 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru zabytków.

Dz.U.1928.76.675 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1928 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie i uzbrojenie Policji Państwowej.

Dz.U.1928.75.673 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1928 r. | Akt utracił moc

System znaczenia statków powietrznych i sposób umieszczania znaków na statkach.

Dz.U.1928.74.672 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1928 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu kaszy jęczmiennej.

Dz.U.1928.74.671 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1928 r. | Akt utracił moc

Konwencja Międzynarodowa o przewozie towarów kolejami żelaznemi. Berno.1924.10.23.

Dz.U.1928.73.667 | umowa międzynarodowa z dnia 23 października 1924 r. | Akt utracił moc

Konwencja Międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznemi. Berno.1924.10.23.

Dz.U.1928.73.665 | umowa międzynarodowa z dnia 23 października 1924 r. | Akt utracił moc

Konwencja i Statut o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych wraz z protokółem podpisania. Genewa.1923.12.09.

Dz.U.1928.73.663 | umowa międzynarodowa z dnia 9 grudnia 1923 r. | Akt obowiązujący

Miary.

Dz.U.1928.72.661 t.j. | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc