Law Journal

Zmiana granic miasta Kutna, w powiecie kutnowskim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1929.52.421 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1929 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie urzędników celnych.

Dz.U.1929.52.420 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej "Jakóbowce" w powiecie brzeżańskim, województwie tarnopolskiem.

Dz.U.1929.51.419 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Rodzaj i forma odznaczeń państwowych, nadawanych na wystawach gospodarczych.

Dz.U.1929.51.418 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Uznanie dzikich indyków za zwierzęta łowne oraz wprowadzenie dla nich czasu ochronnego.

Dz.U.1929.50.416 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgu sądu grodzkiego w Lidzie w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1929.50.415 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Należności za podróże służbowe i delegacje etatowych pracowników kolei państwowych.

Dz.U.1929.50.414 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Zawieranie małżeństw przez oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

Dz.U.1929.50.413 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Hucisko-Turzańskie w powiecie radziechowskim, województwie tarnopolskiem.

Dz.U.1929.50.412 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie miejscowości Kowalewa w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem do rzędu miast.

Dz.U.1929.50.411 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu kasz.

Dz.U.1929.50.410 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie cła wywozowego na otręby.

Dz.U.1929.49.406 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1929 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacje zawodowe do nauczania w szkołach powszechnych specjalnych.

Dz.U.1929.49.405 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Porozumienie dotyczące utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem. Bruksela.1922.08.02.

Dz.U.1929.49.403 | umowa międzynarodowa z dnia 2 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Detaliczna sprzedaż substancyj i przetworów odurzających.

Dz.U.1929.48.402 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Uchylenie cła wywozowego od owsa.

Dz.U.1929.48.400 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1929 r. | Akt jednorazowy

Ulgi celne dla maszyn, aparatów i t. zw. walczaków, niewyrabianych w kraju.

Dz.U.1929.48.399 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Dalsze zawieszenie cła wywozowego na ługi glicerynowe pomydlane.

Dz.U.1929.48.398 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1929.48.397 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Właściwość organów administracji do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi.

Dz.U.1929.48.395 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie togi i biretu jako stroju urzędowego dla sędziów i prokuratorów przy rozprawach.

Dz.U.1929.47.394 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Koszty utrzymania w więzieniach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych.

Dz.U.1929.47.393 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Opłaty za odpisy z akt sądowych w sprawach karnych.

Dz.U.1929.47.392 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Taksa za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dz.U.1929.47.391 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Należności za konwojowanie osób i rzeczy oraz za przechowanie rzeczy.

Dz.U.1929.47.390 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Należności świadków, biegłych i tłumaczów w sprawach karnych.

Dz.U.1929.47.389 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Należności przysięgłych.

Dz.U.1929.47.388 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie egzekucji w sprawach karnych przez organa gminne.

Dz.U.1929.47.386 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Doręczanie pism sądowych przez policję państwową w sprawach karnych.

Dz.U.1929.47.385 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Doręczanie pism sądowych przez pocztę w sprawach karnych.

Dz.U.1929.47.384 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych.

Dz.U.1929.46.382 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgu sądu grodzkiego w Białowieży w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Dz.U.1929.45.379 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Szczuczynie.

Dz.U.1929.45.378 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ w sprawie używania i utrzymywania Głębokiej Sztolni Fryderyka. Berlin.1927.12.07.

Dz.U.1929.45.374 | umowa międzynarodowa z dnia 7 grudnia 1927 r. | Akt utracił moc

USA-Polska. Traktat Ekstradycyjny. Warszawa.1927.11.22.

Dz.U.1929.45.372 | umowa międzynarodowa z dnia 22 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dz.U.1929.44.370 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana zakresu terytorjalnego działania okręgowych urzędów ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie i Lwowie.

Dz.U.1929.44.369 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Konwencja w sprawie polskich robotników rolnych. Warszawa.1927.11.24.

Dz.U.1929.44.366 | umowa międzynarodowa z dnia 24 listopada 1927 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Szwajcarję Konwencji Międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 roku.

Dz.U.1929.43.365 | oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1929 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie siedzib i okręgów sądów grodzkich w powiecie rohatyńskim, w okręgu sądu okręgowego w Brzeżanach.

Dz.U.1929.43.363 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Włączenie gminy Tarnogóry do okręgu sądu grodzkiego w Krasnymstawie.

Dz.U.1929.43.362 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Zniesienie ograniczeń przemiału pszenicy.

Dz.U.1929.43.361 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1929 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie gminy wiejskiej Dziembrów w powiecie szczuczyńskim, województwie nowogródzkiem.

Dz.U.1929.43.359 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie organów policji państwowej z opiekunami społecznymi.

Dz.U.1929.43.358 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1929.43.357 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Brześcia n/Bugiem w powiecie brzeskim, województwie poleskiem.

Dz.U.1929.43.354 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach karnych.

Dz.U.1929.42.352 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1929 r. | Akt utracił moc

Organizacja przytułków, domów pracy dobrowolnej i przymusowej.

Dz.U.1929.41.350 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

Dz.U.1929.41.348 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Uchylenie ceł wywozowych od żyta i mąki żytniej.

Dz.U.1929.40.345 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1929 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o ochotniczych lotach ćwiczebnych.

Dz.U.1929.40.344 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 12 września 1927 r. o organizacji urzędów dróg wodnych.

Dz.U.1929.40.343 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1929 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Turku.

Dz.U.1929.39.342 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych.

Dz.U.1929.39.340 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1929 r. | Akt utracił moc

Podział wojewódzkiego prawa odpędu pomiędzy gorzelnie rolnicze.

Dz.U.1929.39.339 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1929.38.336 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cen detalicznej sprzedaży cygar w mniejszych opakowaniach.

Dz.U.1929.38.335 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1929.38.334 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1929 r. | Akt jednorazowy