Law Journal

Utworzenie urzędów celnych w Zaleszczykach i Jasienowie Polnym.

Dz.U.1930.11.81 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Poklatki w powiecie średzkim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.11.80 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gmin wiejskich Mielżyn Stary i Mielżynek w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.11.79 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gmin wiejskich Kaplin i Zwierzyniec w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.11.78 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Łopiennica w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.11.77 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Góreczki Żabie w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.11.76 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Darmoszewo w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.11.75 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Bielewko w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.11.74 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy Stara Juńcza w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1930.11.73 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zakaz wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) z zagranicy papug.

Dz.U.1930.10.71 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Lichwa pieniężna.

Dz.U.1930.10.70 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne na szproty i kilki.

Dz.U.1930.10.69 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy na cele rozbudowy miasta części gruntów pasa pofortecznego w Warszawie.

Dz.U.1930.10.68 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt indywidualny

Ulgi podatkowe dla kapitałów.

Dz.U.1930.10.67 | ustawa z dnia 1 lutego 1930 r. | Akt jednorazowy

Upoważnienie Ministra Skarbu do wypuszczenia serji III premjowej pożyczki dolarowej.

Dz.U.1930.10.66 | ustawa z dnia 1 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Ministra Skarbu do lokowania gotowizny w papierach wartościowych.

Dz.U.1930.10.65 | ustawa z dnia 29 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Konwencja o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych. Haga.1907.10.18.

Dz.U.1930.9.64 | umowa międzynarodowa z dnia 18 października 1907 r. | Akt obowiązujący

Podatek wojskowy.

Dz.U.1930.9.63 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

Dz.U.1930.8.62 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu parcelacyjnego na rok 1931 r.

Dz.U.1930.8.61 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na rok 1930 wykazu imiennego nieruchomości ziemskich, podlegających wykupowi przymusowemu.

Dz.U.1930.8.60 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt indywidualny

Opłaty za paszporty na wyjazd zagranicę.

Dz.U.1930.7.57 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Cło wywozowe od makuchów.

Dz.U.1930.7.56 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Cła wywozowe na drewno osikowe.

Dz.U.1930.7.55 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana wykazów wybrzeży oraz portów i zimowisk, za których użytkowanie mają być pobierane opłaty.

Dz.U.1930.6.53 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za lata 1927 i 1928.

Dz.U.1930.6.52 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r.

Dz.U.1930.6.49 | ustawa z dnia 1 lutego 1930 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dz.U.1930.6.48 | ustawa z dnia 16 stycznia 1930 r. | Akt jednorazowy

Tłumacze przysięgli.

Dz.U.1930.5.46 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Barwienie przedmiotów użytku.

Dz.U.1930.5.45 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie ługu potasowego.

Dz.U.1930.5.44 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Grecję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 roku.

Dz.U.1930.4.42 | oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1930 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Venezueli do międzynarodowej konwencji, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 roku.

Dz.U.1930.4.41 | oświadczenie rządowe z dnia 2 stycznia 1930 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Paragwaju do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27-go sierpnia 1928 r.

Dz.U.1930.4.40 | oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Szwajcarji do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27-go sierpnia 1928 r.

Dz.U.1930.4.39 | oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana przepisów o sporządzaniu i ustalaniu budżetów związków komunalnych.

Dz.U.1930.4.38 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Rzochów i Wojsław w powiecie mieleckim, województwie krakowskiem.

Dz.U.1930.4.37 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Grodnie i Wilnie.

Dz.U.1930.4.36 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów sądów grodzkich w Dokszycach i Głębokiem w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1930.4.35 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o wykonaniu przez mierniczych prac pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego.

Dz.U.1930.4.33 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1930 r. | Akt jednorazowy

USA-Polska. Traktat Arbitrażowy. Waszyngton.1928.08.16.

Dz.U.1930.4.29 | umowa międzynarodowa z dnia 16 sierpnia 1928 r. | Akt obowiązujący

USA-Polska. Traktat Koncyljacyjny. Waszyngton.1928.08.16.

Dz.U.1930.4.27 | umowa międzynarodowa z dnia 16 sierpnia 1928 r. | Akt obowiązujący

Wskazanie dodatkowego pisma dla obowiązkowych ogłoszeń pochodzących od spółek akcyjnych.

Dz.U.1930.3.26 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1929 r. do 30 września 1930 r.

Dz.U.1930.3.21 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Boguszach ekspozytury urzędu celnego w Grajewie.

Dz.U.1930.3.20 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1930.3.18 | ustawa z dnia 25 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Łodzi.

Dz.U.1930.3.17 | ustawa z dnia 25 marca 1929 r. | Akt indywidualny

Zmiana nazwisk hańbiących, ośmieszających lub nielicujących z godnością człowieka.

Dz.U.1930.3.16 | ustawa z dnia 22 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana państwowych pól górniczych na pola górnicze, stanowiące własność prywatną.

Dz.U.1930.3.15 | ustawa z dnia 22 marca 1929 r. | Akt indywidualny

Przystąpienie Meksyku do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.

Dz.U.1930.2.12 | oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Estonji do Konwencji, dotyczącej Procedury Cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 roku.

Dz.U.1930.2.11 | oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Zwrot cła przy wywozie niektórych przetworów mięsnych.

Dz.U.1930.2.10 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Urzędowe badanie co do włośni dzików i świń.

Dz.U.1930.2.8 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych.

Dz.U.1930.1.3 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie dozorców celnych.

Dz.U.1930.1.1 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Stosunek służbowy, uposażenie i zaopatrzenie emerytalne pracowników Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1929.92.685 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1929 r. | Akt utracił moc

Uchylenie cła wywozowego od ługów glicerynowych pomydlanych.

Dz.U.1929.91.684 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Ulgi celne.

Dz.U.1929.91.683 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu kasz.

Dz.U.1929.91.680 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc