Law Journal

Konwencja dotycząca ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych. Haga.1905.07.17.

Dz.U.1929.80.598 | umowa międzynarodowa z dnia 17 lipca 1905 r. | Akt obowiązujący

Konwencja dotycząca uregulowania opieki nad małoletnimi. Haga.1902.06.12.

Dz.U.1929.80.596 | umowa międzynarodowa z dnia 12 czerwca 1902 r. | Akt obowiązujący

Konwencja dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw w zakresie małżeństwa. Haga.1902.06.12.

Dz.U.1929.80.594 | umowa międzynarodowa z dnia 12 czerwca 1902 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy, odnośnie podatku przemysłowego.

Dz.U.1929.79.591 | rozporządzenie z dnia 18 października 1929 r. | Akt jednorazowy

Zmiana w organizacji urzędów katastralnych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.

Dz.U.1929.79.590 | rozporządzenie z dnia 30 września 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie samoistnej gminy wiejskiej "Piastów" w powiecie i województwie warszawskiem.

Dz.U.1929.79.588 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 1929 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Janowiec w powiecie żnińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1929.79.587 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1929 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1929.78.585 | rozporządzenie z dnia 17 października 1929 r. | Akt utracił moc

Dozór nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.

Dz.U.1929.78.582 | rozporządzenie z dnia 29 października 1929 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej.

Dz.U.1929.77.581 | obwieszczenie z dnia 13 listopada 1929 r. | Akt jednorazowy

Należności świadków, biegłych i tłumaczów w sprawach karnych.

Dz.U.1929.77.580 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1929 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności lekarzy i chemików, jako biegłych sądowych.

Dz.U.1929.77.579 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1929 r. | Akt utracił moc

Wyjaśnienia, uzupełniające taryfę celną.

Dz.U.1929.77.578 | rozporządzenie z dnia 31 października 1929 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie miasta Jasła do IV klasy czynszowej.

Dz.U.1929.77.576 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1929 r. | Akt utracił moc

Ruch cudzoziemców.

Dz.U.1929.76.575 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1929 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.

Dz.U.1929.76.574 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Gdyni wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Starogardzie.

Dz.U.1929.76.573 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1929 r. | Akt utracił moc

Wojewódzkie rady wodne.

Dz.U.1929.75.567 | rozporządzenie z dnia 2 września 1929 r. | Akt utracił moc

Odroczenie wejścia w życie rozporządzenia z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła.

Dz.U.1929.74.564 | rozporządzenie z dnia 23 października 1929 r. | Akt jednorazowy

Odroczenie wejścia w życie rozporządzenia z dnia 19 września 1929 r. o ustanowieniu cła wywozowego od masła.

Dz.U.1929.74.563 | rozporządzenie z dnia 23 października 1929 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana brzmienia art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1929.74.562 | rozporządzenie z dnia 5 października 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Błędów i Belsk w powiecie grójeckim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1929.74.561 | rozporządzenie z dnia 7 października 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Czortków Stary i Rosochacz w powiecie czortkowskim, województwie tarnopolskiem.

Dz.U.1929.74.560 | rozporządzenie z dnia 4 października 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów sądów grodzkich w Górze Kalwarji i Grójcu w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.

Dz.U.1929.74.559 | rozporządzenie z dnia 14 października 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgu sądu pracy w Białej.

Dz.U.1929.74.558 | rozporządzenie z dnia 2 października 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatowych urzędów ziemskich w Gnieźnie i Jarocinie.

Dz.U.1929.73.554 | rozporządzenie z dnia 16 października 1929 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1929.73.553 | rozporządzenie z dnia 25 września 1929 r. | Akt jednorazowy

Oznaczanie miary nici w obrocie handlowym.

Dz.U.1929.73.551 | rozporządzenie z dnia 23 września 1929 r. | Akt utracił moc

Ustalenie godła Ministerstwa Robót Publicznych dla statków państwowego zarządu rzecznego.

Dz.U.1929.73.550 | rozporządzenie z dnia 23 września 1929 r. | Akt utracił moc

Ochrona nazwy regjonalnej "piwo grodziskie".

Dz.U.1929.72.548 | rozporządzenie z dnia 23 września 1929 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej galicyjskich ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym.

Dz.U.1929.72.546 | rozporządzenie z dnia 23 września 1929 r. | Akt jednorazowy

Terytorjalny zakres działania Wyższego Urzędu Górniczego w Warszawie.

Dz.U.1929.72.545 | rozporządzenie z dnia 23 września 1929 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie powiatów miejskich.

Dz.U.1929.72.543 | rozporządzenie z dnia 23 września 1929 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie omyłek w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r.

Dz.U.1929.71.542 | obwieszczenie z dnia 27 września 1929 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie urzędu katastralnego w Dynowie w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie.

Dz.U.1929.71.540 | rozporządzenie z dnia 26 września 1929 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie masła.

Dz.U.1929.71.539 | rozporządzenie z dnia 20 września 1929 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cła wywozowego od masła.

Dz.U.1929.71.538 | rozporządzenie z dnia 19 września 1929 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 listopada 1928 r. o publicznych wzlotach pokazowych statków powietrznych.

Dz.U.1929.71.536 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1929 r. | Akt jednorazowy

Konwencja dotycząca emerytur, które były przyznane przez dawny Rząd Austrjacki. Rzym.1922.04.06.

Dz.U.1929.71.533 | umowa międzynarodowa z dnia 6 kwietnia 1922 r. | Akt utracił moc

Cło wywozowe od kości surowych.

Dz.U.1929.68.526 | rozporządzenie z dnia 25 września 1929 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie ceł wywozowych od skór surowych.

Dz.U.1929.68.525 | rozporządzenie z dnia 25 września 1929 r. | Akt jednorazowy

Cła wywozowe od otrąb i makuchów.

Dz.U.1929.68.524 | rozporządzenie z dnia 25 września 1929 r. | Akt jednorazowy

Komunalny podatek od towarów przywożonych drogami żelaznemi.

Dz.U.1929.67.521 | rozporządzenie z dnia 23 września 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana cen soli jadalnej.

Dz.U.1929.67.520 | rozporządzenie z dnia 21 września 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ekspozytur celnych na lotniskach w Katowicach, Krakowie i w Poznaniu.

Dz.U.1929.67.519 | rozporządzenie z dnia 11 września 1929 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1929.67.518 | rozporządzenie z dnia 5 września 1929 r. | Akt jednorazowy

Zmiana statutu Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1929.67.517 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Specjalne odznaczenia państwowe, nadawane na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r. w Poznaniu.

Dz.U.1929.67.515 | rozporządzenie z dnia 23 września 1929 r. | Akt utracił moc