Law Journal

Podział kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Dz.U.2017.1638 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

Dz.U.2017.1728 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych form oraz sposób ich działania.

Dz.U.2020.1520 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadzór pedagogiczny.

Dz.U.2020.1551 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dz.U.2017.1645 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Legitymacja i odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Dz.U.2017.1677 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Dz.U.2017.1635 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Praktyczna nauka zawodu.

Dz.U.2017.1644 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Rutka-Tartak w województwie podlaskim.

Dz.U.2017.1617 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2017.1584 | obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników.

Dz.U.2018.1871 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Podział środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Dz.U.2017.1685 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dz.U.2017.1632 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Minimalna zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego.

Dz.U.2017.1615 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Dz.U.2017.1648 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dz.U.2017.1663 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej.

Dz.U.2020.1591 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Dz.U.2017.1580 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny.

Dz.U.2017.1716 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Odznaka "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej".

Dz.U.2019.2102 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej.

Dz.U.2017.1671 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i tryb pracy wojewódzkich rad kombatanckich.

Dz.U.2017.1576 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dz.U.2017.1641 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych.

Dz.U.2017.1620 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja roku szkolnego.

Dz.U.2017.1603 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Rzeka San (PLH180007).

Dz.U.2017.1738 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wymagania wobec szkół i placówek.

Dz.U.2020.2198 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący