Law Journal

Zmiana granic miasta Chyrowa w powiecie starosamborskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1931.40.354 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Będzina w powiecie będzińskim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1931.40.353 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m. Gdyni terenów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1931.40.352 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż gruntu państwowego w Suwałkach.

Dz.U.1931.40.346 | ustawa z dnia 21 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż parceli państwowej w Bronowicach Wielkich, powiecie krakowskim.

Dz.U.1931.40.345 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż placu państwowego w Warszawie Towarzystwu "Instytut Społeczny" w Warszawie.

Dz.U.1931.40.344 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż placu państwowego w Baranowiczach.

Dz.U.1931.40.343 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż placu państwowego w Lubartowie w województwie lubelskiem.

Dz.U.1931.40.342 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Zbyt nieruchomości państwowej w Częstochowie.

Dz.U.1931.40.341 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Dowody prawa własności do gruntów scalonych.

Dz.U.1931.39.340 | ustawa z dnia 21 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o opłatach od ogierów, nie posiadających świadectw uznania.

Dz.U.1931.39.339 | ustawa z dnia 21 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na budowę gmachu Ministerstwa Robót Publicznych.

Dz.U.1931.39.338 | ustawa z dnia 21 marca 1931 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż gruntu państwowego w Warszawie Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dz.U.1931.39.337 | ustawa z dnia 21 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Zamiana i sprzedaż niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1931.39.336 | ustawa z dnia 21 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Odstąpienie części nieruchomości państwowej w m. Tucholi.

Dz.U.1931.39.335 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Odstąpienie gminie m. Jarosławia placu państwowego w Jarosławiu.

Dz.U.1931.39.333 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Zamiana placu państwowego na place miejskie w Stołpcach.

Dz.U.1931.39.332 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Zamiana gruntu państwowego na grunt gminny w Stanisławowie.

Dz.U.1931.39.331 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Zamiana nieruchomości państwowej w m. Margoninie.

Dz.U.1931.39.330 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Zamiana gruntów państwowych we Lwowie na grunty kościelne i gminne.

Dz.U.1931.39.329 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Zamiana części nieruchomości państwowej w Grodzisku Mazowieckim.

Dz.U.1931.39.328 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Zawierciu.

Dz.U.1931.39.327 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowej Nr. 8622 w Warszawie.

Dz.U.1931.39.326 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Warszawie.

Dz.U.1931.39.325 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Warszawie.

Dz.U.1931.39.324 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Warszawie.

Dz.U.1931.39.323 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Warszawie.

Dz.U.1931.39.322 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Tykocinie.

Dz.U.1931.39.321 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Poznaniu.

Dz.U.1931.39.320 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Miedzianej Górze, w powiecie i województwie kieleckiem.

Dz.U.1931.39.319 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Krakowie.

Dz.U.1931.39.318 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Kołaczkowie.

Dz.U.1931.39.317 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowych w Katowicach.

Dz.U.1931.39.316 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Skup kolei Chabówka-Zakopane z odnogą Nowy Targ-Suchahora.

Dz.U.1931.39.315 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Skup kolei lokalnej Lwów-Stojanów.

Dz.U.1931.39.314 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Skup na rzecz Skarbu Państwa kolei fabryczno-łódzkiej.

Dz.U.1931.39.313 | ustawa z dnia 18 marca 1931 r. | Akt indywidualny

Estonia-Polska. Traktat handlowy i nawigacyjny. Tallinn.1927.02.19.

Dz.U.1931.38.298 | umowa międzynarodowa z dnia 19 lutego 1927 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Umowa o używaniu objektów miejskich dawnej gminy Cieszyna. Ołomuniec.1929.12.21.

Dz.U.1931.38.296 | umowa międzynarodowa z dnia 21 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Portugalia-Polska. Konwencja handlowa i nawigacyjna. Lizbona.1929.12.28.

Dz.U.1931.37.289 | umowa międzynarodowa z dnia 28 grudnia 1929 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja stosunków żelarskich na Spiszu.

Dz.U.1931.37.288 | ustawa z dnia 20 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Ordynacja telegraficzna.

Dz.U.1931.36.275 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1931 r. | Akt utracił moc