Law Journal

Badanie mięsa wprowadzanego (przywożonego) z zagranicy.

Dz.U.1931.54.443 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Nadawczego do spraw osadnictwa na terenie b. Litwy Środkowej.

Dz.U.1931.53.439 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Międzyrzeca w powiecie radzyńskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1931.53.436 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Druskienik w powiecie grodzieńskim, województwie białostockiem.

Dz.U.1931.53.435 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie iłżeckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1931.51.431 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie kaliskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.

Dz.U.1931.51.430 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1931 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu ochronnego dla niedźwiedzi.

Dz.U.1931.51.428 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana kompetencji izby skarbowej w Poznaniu odnośnie do spraw katastralnych województwa pomorskiego.

Dz.U.1931.51.427 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1931 r. | Akt utracił moc

Kompetencja stała komisji doradczej dla spraw meljoracji Polesia.

Dz.U.1931.51.425 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Wykonanie postanowień Konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

Dz.U.1931.51.424 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1931 r. | Akt jednorazowy

Ograniczenia w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalkoholowa).

Dz.U.1931.51.423 | ustawa z dnia 21 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.

Dz.U.1931.50.422 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1931 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana cennika niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego.

Dz.U.1931.50.421 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Egipt-Polska. Prowizoryczne porozumienie handlowe. Kair 1930.04.22.

Dz.U.1931.50.419 | umowa międzynarodowa z dnia 22 kwietnia 1930 r. | Akt obowiązujący

Ponowne wybory do Sejmu w okręgu Nr 9.

Dz.U.1931.49.418 | zarządzenie z dnia 23 maja 1931 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy pocztowej.

Dz.U.1931.49.416 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Persję konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921r.

Dz.U.1931.48.413 | oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1931 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Litwy do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dz.U.1931.48.412 | oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1931 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja ruchu ludności.

Dz.U.1931.47.409 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1931 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenie byłych skazańców politycznych.

Dz.U.1931.47.406 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1931.47.405 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na gaz świetlny.

Dz.U.1931.47.404 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Kolumbji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dz.U.1931.46.401 | oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Szwecji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dz.U.1931.46.400 | oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1929 r. o wykonaniu art. 53 ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U.1931.46.399 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na śledzie solone.

Dz.U.1931.46.398 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic obszaru dworskiego Drawski Młyn w powiecie czarnkowskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.46.397 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gmin wiejskich Wrześnica i Bieganinek w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.46.396 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Sieńsko w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.46.395 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Krukowo w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.46.394 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Lublina w powiecie i województwie lubelskiem.

Dz.U.1931.46.393 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Ordynacja pocztowa.

Dz.U.1931.45.392 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne na sandacze, szczupaki, leszcze i stynki.

Dz.U.1931.44.391 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Premjowanie ogierów.

Dz.U.1931.44.389 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1931 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1931.43.385 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1931 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych.

Dz.U.1931.43.384 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1931 r. | Akt jednorazowy

Taksa za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dz.U.1931.42.383 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie wywozu żubrów.

Dz.U.1931.42.381 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1931 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie obszaru dworskiego Sampława w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.42.378 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Rumia w powiecie morskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.42.377 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów kałuskiego i bohorodczańskiego w województwie stanisławowskiem.

Dz.U.1931.42.375 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów brzeskiego i tarnowskiego w województwie krakowskiem.

Dz.U.1931.42.374 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatu iłżeckiego i opatowskiego w województwie kieleckiem.

Dz.U.1931.42.373 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie puławskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.

Dz.U.1931.41.366 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U.1931.41.364 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Tępienie ostu.

Dz.U.1931.41.363 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Obniżenie kar za zwłokę przy egzekucjach należności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.1931.41.361 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Ligota i Zmyślona Ligocka w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.41.360 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województwa nowogródzkiego i białostockiego.

Dz.U.1931.41.359 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy wiejskiej Dębno w powiecie i województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.40.358 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Złoczewa w powiecie sieradzkim, województwie łódzkiem.

Dz.U.1931.40.357 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Opalenicy w powiecie grodziskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.40.356 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Olkusza w powiecie olkuskim, województwie kieleckim.

Dz.U.1931.40.355 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1931 r. | Akt utracił moc