Law Journal

Włochy-Polska. Konwencja weterynaryjna. Rzym.1930.07.22.

Dz.U.1931.65.535 | umowa międzynarodowa z dnia 22 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie łunieckim, w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Dz.U.1931.64.529 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1931.64.526 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne na klipfisze suszone i makrele świeże (w lodzie).

Dz.U.1931.64.525 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na Żoliborzu.

Dz.U.1931.64.522 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1931 r. | Akt indywidualny

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntu państwowego położonego przy Alei Szucha.

Dz.U.1931.64.520 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1931 r. | Akt indywidualny

Zniesienie gminy wiejskiej Lubiaszew w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.64.519 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Ustków w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.64.518 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Poręba w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.64.517 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Szteklin w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.64.516 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Aparatów Telegraficznych i Telefonicznych w Warszawie".

Dz.U.1931.64.515 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1931 r. | Akt jednorazowy

Czechosłowacja-Polska. Umowa o rybołówstwie i ochronie ryb na wodach granicznych i na wodach ich zlewisk. Katowice.1928.02.18.

Dz.U.1931.64.513 | umowa międzynarodowa z dnia 18 lutego 1928 r. | Akt obowiązujący

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie węgrowskim, w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.

Dz.U.1931.63.512 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie chełmskim, w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.

Dz.U.1931.63.511 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Grecja-Polska. Konwencja handlowa i nawigacyjna. Warszawa.1930.04.10.

Dz.U.1931.63.509 | umowa międzynarodowa z dnia 10 kwietnia 1930 r. | Akt obowiązujący

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1931.62.507 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1931 r. | Akt jednorazowy

Opłaty probiercze.

Dz.U.1931.62.505 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1931 r. | Akt jednorazowy

Uregulowanie wywozu kurzych jaj zagranicę.

Dz.U.1931.62.503 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Przekazanie wojewodom decyzyj w sprawach zatwierdzania projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Dz.U.1931.62.502 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu nawozów azotowych.

Dz.U.1931.62.501 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienie "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".

Dz.U.1931.61.496 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1931 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1931.61.495 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1931 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie cen sprzedażnych wódki czystej monopolowej o mocy 35%.

Dz.U.1931.61.494 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Konwencja dotycząca ułatwień w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim. Warszawa.1929.12.07.

Dz.U.1931.61.492 | umowa międzynarodowa z dnia 7 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Ustalenie okręgów hodowlanych.

Dz.U.1931.60.489 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu ochronnego dla rysi.

Dz.U.1931.60.487 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1930 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich.

Dz.U.1931.60.486 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1931 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie wykonawcze do ustawy o scalaniu gruntów.

Dz.U.1931.60.485 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1931 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Państwowych Zakładów Przemysłowo-Szkolnych dla inwalidów w Piotrkowie.

Dz.U.1931.60.484 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Konwencja konsularna. Bukareszt.1929.12.17.

Dz.U.1931.60.482 | umowa międzynarodowa z dnia 17 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiany w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1931.59.481 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1931 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Norwegji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dz.U.1931.57.471 | oświadczenie rządowe z dnia 2 maja 1931 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o ustalaniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.

Dz.U.1931.57.468 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1931 r. | Akt jednorazowy

Ulgi celne.

Dz.U.1931.57.467 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana i uzupełnienie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.

Dz.U.1931.57.464 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie.

Dz.U.1931.57.463 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1931 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za paszporty na wyjazd zagranicę.

Dz.U.1931.56.460 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie poręki państwowej za wkłady oszczędnościowe złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1931.56.459 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1931 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.

Dz.U.1931.56.458 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie lubomelskim w okręgu sądu okręgowego w Łucku.

Dz.U.1931.56.455 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie drohickim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Dz.U.1931.56.454 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1931 r. | Akt utracił moc

Warunki i zasady, obowiązujące przy wysyłaniu przesyłek, zwolnionych od opłaty pocztowej.

Dz.U.1931.56.452 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1931 r. | Akt utracił moc

Wstrzymanie wypłaty specjalnego dodatku mundurowego dla urzędników kontroli skarbowej.

Dz.U.1931.56.451 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Krajowego Patronatu Rękodzieł i Drobnego Przemysłu w b. Tymczasowym Wydziale Samorządowym we Lwowie.

Dz.U.1931.56.450 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Siedlec w powiecie siedleckim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1931.56.449 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc