Law Journal

Protokół o klauzulach arbitrażowych. Genewa.1923.09.24.

Dz.U.1931.84.648 | umowa międzynarodowa z dnia 24 września 1923 r. | Akt obowiązujący

Państwowe cechy probiercze.

Dz.U.1931.83.646 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat od pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1931.83.645 | rozporządzenie z dnia 2 września 1931 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1931.82.644 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1931 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie prowizorycznych kontyngentów cukru za czas od 1 października 1931 r. do 30 września 1932 r.

Dz.U.1931.82.643 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy wiejskiej Mąkoszyn w powiecie szubińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.82.642 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Baranów i Mroczeń w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.82.641 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. II Protokół dodatkowy do konwencji handlowej. Budapeszt.1930.03.27.

Dz.U.1931.81.639 | umowa międzynarodowa z dnia 27 marca 1930 r. | Akt jednorazowy

Belgia-Polska. Konwencja konsularna. Bruksela.1928.06.12.

Dz.U.1931.81.637 | umowa międzynarodowa z dnia 12 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Wieczynek w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.80.636 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Sucha w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.80.635 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Semlinek w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.80.634 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Przemysławki w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.80.633 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Orzeszkowo w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.80.632 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Myryce w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.80.631 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Dubinek w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.80.630 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie drugiego powszechnego spisu ludności.

Dz.U.1931.80.629 | rozporządzenie z dnia 2 września 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Słoboda Bukaczowiecka w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem.

Dz.U.1931.79.627 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Lublinie, Łucku, Równem i Wilnie.

Dz.U.1931.79.625 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie opatowskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1931.79.624 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Cła wywozowe od drewna.

Dz.U.1931.79.623 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie postępowania doraźnego.

Dz.U.1931.79.622 | rozporządzenie z dnia 2 września 1931 r. | Akt utracił moc

Postępowanie celne w związku z żeglugą powietrzną przez granicę celną Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1931.78.620 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg pojedyńczych kartek pocztowych z widokami ze znaczkami 15 gr. z podobizną Henryka Sienkiewicza.

Dz.U.1931.77.615 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania izb i urzędów skarbowych.

Dz.U.1931.77.613 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Organizacja urzędów wojewódzkich oraz tryb załatwiania spraw w tych urzędach.

Dz.U.1931.76.611 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Statut Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1931.76.610 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. Protokół dodatkowy do konwencji handlowej. Warszawa.1928.12.02.

Dz.U.1931.75.606 | umowa międzynarodowa z dnia 2 grudnia 1928 r. | Akt jednorazowy

Węgry-Polska. Konwencja w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków. Warszawa.1928.05.12.

Dz.U.1931.75.602 | umowa międzynarodowa z dnia 12 maja 1928 r. | Akt obowiązujący

Oznaki urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.U.1931.74.601 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Grecja-Polska. Porozumienie w sprawie prawa ubogich i kaucji aktorycznej. Warszawa.1930.04.10.

Dz.U.1931.74.599 | umowa międzynarodowa z dnia 10 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Regulowanie cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.

Dz.U.1931.73.596 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1931 r. | Akt jednorazowy

Zaliczenie poszczególnych miast do II-ej klasy miejscowości pod względem wymiaru akcyzowych opłat patentowych.

Dz.U.1931.73.594 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Emisja złotych 7% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji II-ej i pożyczki w tych listach udzielane.

Dz.U.1931.73.593 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Kolumbji do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r.

Dz.U.1931.72.591 | oświadczenie rządowe z dnia 22 lipca 1931 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Yemenu do Międzynarodowej konwencji telegraficznej, podpisanej w Petersburgu dnia 10/22 lipca 1875 r.

Dz.U.1931.72.587 | oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1931 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie gminy wiejskiej Pionki w powiecie kozienickim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1931.72.586 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie wołożyńskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1931.71.583 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie święciańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1931.71.582 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie lubelskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.

Dz.U.1931.71.581 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie sokołowskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.

Dz.U.1931.71.580 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie łęczyckim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.

Dz.U.1931.71.579 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Regulamin więzienny.

Dz.U.1931.71.577 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Układ o komunikacji kolejowej. Bukareszt.1929.10.30.

Dz.U.1931.70.567 | umowa międzynarodowa z dnia 30 października 1929 r. | Akt utracił moc

Rejestracja skazanych.

Dz.U.1931.69.566 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pożyczek długoterminowych z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Dz.U.1931.69.564 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Sabnie i Jabłonna w powiecie sokołowskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1931.68.562 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Białobrzegi i Serokomla w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1931.68.561 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc

Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem.

Dz.U.1931.68.560 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Konserwowanie artykułów żywności.

Dz.U.1931.68.559 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1931 r. | Akt utracił moc