Law Journal

Wykonanie ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.

Dz.U.1931.92.716 | rozporządzenie z dnia 3 października 1931 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na rodzynki perskie "bidane".

Dz.U.1931.91.712 | rozporządzenie z dnia 30 września 1931 r. | Akt utracił moc

Taryfa pocztowa, telegraficzna i telefoniczna.

Dz.U.1931.91.711 | rozporządzenie z dnia 28 września 1931 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy gruntu państwowego na Żoliborzu na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1931.91.710 | rozporządzenie z dnia 30 września 1931 r. | Akt indywidualny

Załatwianie zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Dz.U.1931.90.706 t.j. | ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Porozumienie polsko-niemieckie. Warszawa.1929.10.31.

Dz.U.1931.90.704 | umowa międzynarodowa z dnia 31 października 1929 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów apelacyjnych w Lublinie i Wilnie.

Dz.U.1931.89.699 | rozporządzenie z dnia 12 września 1931 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa gmin wyznaniowych żydowskich.

Dz.U.1931.89.698 | rozporządzenie z dnia 9 września 1931 r. | Akt utracił moc

Podatek wojskowy.

Dz.U.1931.89.697 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Estonji do konwencji międzynarodowej opjumowej i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dz.U.1931.88.695 | oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1931 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Dz.U.1931.88.693 | oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1931 r. | Akt jednorazowy

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie koneckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1931.88.688 | rozporządzenie z dnia 12 września 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Centralnej Kasy Państwowej.

Dz.U.1931.88.687 | rozporządzenie z dnia 10 września 1931 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za nadzór nad parcelacją.

Dz.U.1931.87.686 | rozporządzenie z dnia 17 września 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie częstochowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.

Dz.U.1931.87.684 | rozporządzenie z dnia 12 września 1931 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego.

Dz.U.1931.87.682 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie niektórych przetworów mięsnych.

Dz.U.1931.87.681 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Dz.U.1931.87.680 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1930 roku o żandarmerji.

Dz.U.1931.86.677 | rozporządzenie z dnia 14 września 1931 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1928 r. o opłatach za czynności urzędów miar.

Dz.U.1931.86.676 | rozporządzenie z dnia 14 września 1931 r. | Akt utracił moc

Dopuszczenie do obrotu handlowego wyrobów złotych i srebrnych zaopatrzonych w dawne cechy probiercze.

Dz.U.1931.86.675 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na suszone morele, brzoskwinie i gruszki.

Dz.U.1931.86.674 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 20 marca 1931 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich.

Dz.U.1931.86.673 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Rozwiązanie Rady Gminnej gminy Lisewo.

Dz.U.1931.85.672 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt indywidualny

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy terenów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1931.85.671 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt indywidualny

Rumunia-Polska. Porozumienie o budowie mostu położonego na Czeremoszu między Kutami a Vijnitą. Bukareszt.1929.05.24.

Dz.U.1931.85.667 | umowa międzynarodowa z dnia 24 maja 1929 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.

Dz.U.1931.84.664 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 1931 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie gmin wiejskich Chrość i Podborze w powiecie bocheńskim, województwie krakowskiem.

Dz.U.1931.84.662 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1931.84.661 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1931 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie taryfy telegraficznej.

Dz.U.1931.84.659 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Tokary w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.84.657 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Smoszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.84.656 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszarów dworskich Bobrowniki 1/III i Bobrowniki II w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.84.655 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Bierzgłowo Zamek w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.84.654 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Benice w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.84.653 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej "Orłowo Morskie" w powiecie morskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.84.651 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego w województwie lubelskiem.

Dz.U.1931.84.650 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Protokół o klauzulach arbitrażowych. Genewa.1923.09.24.

Dz.U.1931.84.648 | umowa międzynarodowa z dnia 24 września 1923 r. | Akt obowiązujący

Państwowe cechy probiercze.

Dz.U.1931.83.646 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1931 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat od pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1931.83.645 | rozporządzenie z dnia 2 września 1931 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1931.82.644 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1931 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie prowizorycznych kontyngentów cukru za czas od 1 października 1931 r. do 30 września 1932 r.

Dz.U.1931.82.643 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy wiejskiej Mąkoszyn w powiecie szubińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.82.642 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Baranów i Mroczeń w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.82.641 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. II Protokół dodatkowy do konwencji handlowej. Budapeszt.1930.03.27.

Dz.U.1931.81.639 | umowa międzynarodowa z dnia 27 marca 1930 r. | Akt jednorazowy

Belgia-Polska. Konwencja konsularna. Bruksela.1928.06.12.

Dz.U.1931.81.637 | umowa międzynarodowa z dnia 12 czerwca 1928 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Wieczynek w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.80.636 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Sucha w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.80.635 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Semlinek w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.80.634 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Przemysławki w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.80.633 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Orzeszkowo w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.80.632 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Myryce w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1931.80.631 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Dubinek w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1931.80.630 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie drugiego powszechnego spisu ludności.

Dz.U.1931.80.629 | rozporządzenie z dnia 2 września 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Słoboda Bukaczowiecka w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem.

Dz.U.1931.79.627 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1931 r. | Akt utracił moc