Law Journal

Zm.: ustawa o ochronie lokatorów.

Dz.U.1931.105.808 | ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy o uiszczaniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym.

Dz.U.1931.104.806 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1931 r. | Akt utracił moc

Stawki podatku spożywczego od wina i miodu syconego.

Dz.U.1931.103.798 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1931 r. | Akt jednorazowy

Wycofanie z obiegu pocztowych znaczków opłaty wartości 25 groszy.

Dz.U.1931.103.797 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1931 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na polowanie na łanie jelenia i daniela oraz na sarny-kozy.

Dz.U.1931.103.795 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1931 r. | Akt utracił moc

Przekazanie wojewodom decyzyj w sprawach pociągania do udziału w kosztach budowy i utrzymania dróg państwowych.

Dz.U.1931.103.793 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1931 r. | Akt jednorazowy

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie garwolińskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.

Dz.U.1931.103.792 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1931 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U.1931.103.791 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie sądu okręgowego w Mławie oraz zmiana okręgów sądów okręgowych w Łomży, Płocku i Warszawie.

Dz.U.1931.103.786 | ustawa z dnia 14 października 1931 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana postanowień regulaminu urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego.

Dz.U.1931.102.785 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1931 r. | Akt jednorazowy

Regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych.

Dz.U.1931.102.784 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1931 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów w rozporządzeniu z dnia 31 sierpnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.

Dz.U.1931.101.782 | obwieszczenie z dnia 30 września 1931 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Irlanji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dz.U.1931.101.780 | oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1931 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Iraku do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dz.U.1931.101.779 | oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Cejlonu do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Dz.U.1931.101.778 | oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. | Akt jednorazowy

Cła wywozowe.

Dz.U.1931.101.776 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1931 r. | Akt jednorazowy

Skracanie i przedłużanie czasu pracy na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1931.101.775 | ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. o pracy młodocianych i kobiet.

Dz.U.1931.101.773 | ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.

Dz.U.1931.101.772 | ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U.1931.101.771 | ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1931.101.770 | ustawa z dnia 5 listopada 1931 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1931.100.769 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1931 r. | Akt jednorazowy

Zmiana podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy.

Dz.U.1931.100.768 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1931 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie od podatku cukru, przeznaczonego na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach.

Dz.U.1931.100.765 | ustawa z dnia 22 października 1931 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie wina i miodu syconego.

Dz.U.1931.99.763 | ustawa z dnia 22 października 1931 r. | Akt utracił moc

Uiszczenie niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym.

Dz.U.1931.99.761 | ustawa z dnia 22 października 1931 r. | Akt utracił moc

Właściwość władz skarbowych do wnoszenia oskarżenia przed sądami grodzkiemi w sprawach z ustawy karnej skarbowej.

Dz.U.1931.98.754 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1931 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie przepisów dla gmin miejskich na osiedle Puńsk w powiecie suwalskim, województwie białostockiem.

Dz.U.1931.98.753 | rozporządzenie z dnia 7 października 1931 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1930 r.

Dz.U.1931.98.752 | rozporządzenie z dnia 23 października 1931 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1931 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi.

Dz.U.1931.98.751 | rozporządzenie z dnia 31 października 1931 r. | Akt jednorazowy

Zakaz przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1931.98.750 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1931 r. | Akt utracił moc

Traktat dotyczący Spitsbergu. Paryż 1920.02.09.

Dz.U.1931.97.747 | umowa międzynarodowa z dnia 9 lutego 1920 r. | Akt obowiązujący

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiatach brzezińskim i łódzkim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.

Dz.U.1931.97.746 | rozporządzenie z dnia 22 października 1931 r. | Akt utracił moc

Zniesienie wydziałów zamiejscowych sądu okręgowego.

Dz.U.1931.97.745 | rozporządzenie z dnia 15 października 1931 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m. Dąbrowy Górniczej gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1931.97.743 | rozporządzenie z dnia 23 października 1931 r. | Akt indywidualny

Budowa normalnotorowej kolei Kraków-Miechów.

Dz.U.1931.97.742 | ustawa z dnia 14 października 1931 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej.

Dz.U.1931.97.741 | ustawa z dnia 14 października 1931 r. | Akt jednorazowy

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie garwolińskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.

Dz.U.1931.96.739 | rozporządzenie z dnia 22 października 1931 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie sandomierskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1931.96.738 | rozporządzenie z dnia 15 października 1931 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1931.96.737 | rozporządzenie z dnia 20 października 1931 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U.1931.96.736 | rozporządzenie z dnia 24 września 1931 r. | Akt utracił moc

Dalsze zawieszenie cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich.

Dz.U.1931.96.734 | rozporządzenie z dnia 27 października 1931 r. | Akt utracił moc

Przerachowanie śląskiego funduszu wolnych kuksów.

Dz.U.1931.96.732 | rozporządzenie z dnia 30 września 1931 r. | Akt jednorazowy

Zwrot cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych.

Dz.U.1931.96.731 | rozporządzenie z dnia 9 września 1931 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1927 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1931.96.730 | rozporządzenie z dnia 9 września 1931 r. | Akt jednorazowy

Międzynarodowe porozumienie dotyczące wywozu skór. Genewa.1928.07.11.

Dz.U.1931.95.728 | umowa międzynarodowa z dnia 11 lipca 1928 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowe porozumienie dotyczące wywozu kości. Genewa.1928.07.11.

Dz.U.1931.95.726 | umowa międzynarodowa z dnia 11 lipca 1928 r. | Akt obowiązujący

Cła wywozowe.

Dz.U.1931.94.725 | rozporządzenie z dnia 21 października 1931 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja kas chorych.

Dz.U.1931.94.724 | rozporządzenie z dnia 28 września 1931 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 27 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Eksportowym.

Dz.U.1931.94.722 | rozporządzenie z dnia 14 października 1931 r. | Akt utracił moc

Regulamin przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych.

Dz.U.1931.93.721 | rozporządzenie z dnia 21 września 1931 r. | Akt utracił moc

Ustalenie roku budżetowego przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1931.93.720 | rozporządzenie z dnia 10 października 1931 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie instytucji powierniczej dla niemieckich następczych kas oszczędności.

Dz.U.1931.93.718 | rozporządzenie z dnia 21 września 1931 r. | Akt utracił moc

Ponowne wybory do Sejmu w okręgu Nr. 48.

Dz.U.1931.92.717 | zarządzenie z dnia 16 października 1931 r. | Akt utracił moc