Law Journal

Obniżenie morskiej opłaty portowej od ładunku węgla, koksu i brykietów węglowych.

Dz.U.1932.27.271 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Opłata za doręczenie sądowe w sprawach cywilnych.

Dz.U.1932.27.270 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Uiszczanie opłat i kosztów sądowych w postępowaniu cywilnem.

Dz.U.1932.27.269 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Ustalenie siedzib sędziów śledczych w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1932.27.268 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Głównego Urzędu Ubezpieczeń.

Dz.U.1932.27.267 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Koncesjonowana sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1932.27.266 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 15 listopada 1932 r. w sprawie ceł wywozowych.

Dz.U.1932.27.265 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Ulgi celne.

Dz.U.1932.27.264 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu parcelacyjnego na rok 1933.

Dz.U.1932.27.263 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmniejszenie planu parcelacyjnego na rok 1932.

Dz.U.1932.27.262 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Zmniejszenie planu parcelacyjnego na rok 1931.

Dz.U.1932.27.261 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1926 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1927.

Dz.U.1932.27.260 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie na rok 1932 wykazu imiennego nieruchomości podlegających wykupowi przymusowemu.

Dz.U.1932.27.259 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1932 r. | Akt indywidualny

Zmiana granic powiatów kamioneckiego i złoczowskiego w województwie tarnopolskiem.

Dz.U.1932.27.258 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Wróżew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.27.257 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Statystyka produkcji rolnej.

Dz.U.1932.27.255 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych.

Dz.U.1932.27.253 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym.

Dz.U.1932.27.249 | ustawa z dnia 10 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż ruchomości, pozostawionych przez szeregowych, samowolnie opuszczających oddziały wojskowe.

Dz.U.1932.27.248 | ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych.

Dz.U.1932.26.247 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie gminy wiejskiej Wolsko Nowe w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.26.246 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Sowina Błotna w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.26.245 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Propoków w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.26.244 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Górzenko w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.26.242 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Baranów w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.26.241 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy".

Dz.U.1932.26.240 | ustawa z dnia 18 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Połączenie przedsiębiorstw państwowych "Polska Agencja Telegraficzna" i "Wydawnictwa Państwowe".

Dz.U.1932.26.237 | ustawa z dnia 10 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Właściwość Ministra Reform Rolnych w zakresie wykonywania meljoracyj.

Dz.U.1932.26.235 | ustawa z dnia 9 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż i zamiana niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1932.26.234 | ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt indywidualny

Przenoszenie portfeli ubezpieczeniowych.

Dz.U.1932.26.231 | ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Drogi lądowe i drogi wodne śródlądowe w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa.

Dz.U.1932.26.230 | ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o prawie lotniczem.

Dz.U.1932.26.227 | ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. | Akt jednorazowy

Tymczasowe stosowanie wyjątkowych zasad bilansowania.

Dz.U.1932.25.226 | ustawa z dnia 18 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na rok 1931/32.

Dz.U.1932.25.225 | ustawa z dnia 18 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1931/32.

Dz.U.1932.25.224 | ustawa z dnia 18 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów ustaw, dotyczących finansów komunalnych.

Dz.U.1932.25.223 | ustawa z dnia 17 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmiany art. 53 statutu Banku Polskiego.

Dz.U.1932.25.222 | ustawa z dnia 17 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowy kredyt na rok 1931/32.

Dz.U.1932.25.220 | ustawa z dnia 10 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Ulgi w egzekucji sądowej przeciwko gospodarzom rolnym.

Dz.U.1932.25.219 | ustawa z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zbywanie statków i łodzi polskich, używanych w żegludze na śródlądowych drogach wodnych.

Dz.U.1932.25.217 | ustawa z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie planów parcelacyjnych.

Dz.U.1932.25.216 | ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych Wojska Polskiego.

Dz.U.1932.25.213 | ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Huta Przedborska w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1932.24.212 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Ostrowy Kolonja w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1932.24.211 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Trześń w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1932.24.210 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Góra i Cząstków w powiecie i województwie warszawskiem.

Dz.U.1932.24.208 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Młochów i Grodzisk w powiecie błońskim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1932.24.206 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Jastrzębie i Bobrowniki w powiecie lipnowskim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1932.24.205 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Ejszyszki i Bieniakonie w powiecie lidzkim, województwie nowogródzkiem.

Dz.U.1932.24.204 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dz.U.1932.24.202 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie ordynacji wyborczej.

Dz.U.1932.24.201 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Przenoszenie pożyczek w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego do dłuższego okresu umorzenia.

Dz.U.1932.24.195 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Pawłówka w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1932.24.191 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Dobra skonfiskowane przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość.

Dz.U.1932.24.189 | ustawa z dnia 18 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Ulgi kredytowe dla instytucyj rolniczych.

Dz.U.1932.24.188 | ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Pobór rekruta w 1932 roku.

Dz.U.1932.24.187 | ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.

Dz.U.1932.24.186 | ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt utracił moc