Law Journal

Zmiana taryfy opłat konsularnych.

Dz.U.1932.36.364 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie w Inowrocławiu wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Bydgoszczy.

Dz.U.1932.36.363 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy karnej skarbowej.

Dz.U.1932.36.362 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Ustalenie siedzib i okręgów sądów grodzkich w powiecie kołomyjskim, w okręgu sądu okręgowego w Kołomyi.

Dz.U.1932.35.361 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana tymczasowych przepisów o przestrzeganiu porządku na kolejach.

Dz.U.1932.35.360 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1932 r. | Akt jednorazowy

Chowanie zmarłych i stwierdzanie przyczyny zgonu.

Dz.U.1932.35.359 | ustawa z dnia 17 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Składki na rzecz Kościoła Katolickiego.

Dz.U.1932.35.358 | ustawa z dnia 17 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Rybołówstwo.

Dz.U.1932.35.357 | ustawa z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Ulgi w spłacie zaległości w państwowym podatku przemysłowym.

Dz.U.1932.34.356 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Ustawa karna skarbowa.

Dz.U.1932.34.355 | ustawa z dnia 18 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy telefonicznej.

Dz.U.1932.33.353 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg znaczków pocztowych z podobiznami Kościuszki, Washingtona i Pułaskiego.

Dz.U.1932.33.352 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Ustalenie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1932.33.351 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Maszynowe wytłaczanie znaków stemplowych.

Dz.U.1932.33.349 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Bezpłatne dostarczanie druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji.

Dz.U.1932.33.347 | ustawa z dnia 18 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu "Orła Białego".

Dz.U.1932.33.346 | ustawa z dnia 18 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Koncesjonowanie przedsiębiorstw wyrobu kwasu azotowego.

Dz.U.1932.33.344 | ustawa z dnia 15 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Prywatne szkoły oraz zakłady naukowe i wychowawcze.

Dz.U.1932.33.343 | ustawa z dnia 11 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie rozpowszechniania się szczurów piżmowych na wolności.

Dz.U.1932.33.342 | ustawa z dnia 10 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Udzielanie poręki państwowej.

Dz.U.1932.33.341 | ustawa z dnia 10 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.

Dz.U.1932.32.340 | ustawa z dnia 18 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego "Żegluga Polska" na spółkę akcyjną.

Dz.U.1932.32.339 | ustawa z dnia 17 marca 1932 r. | Akt indywidualny

Uregulowanie stosunków służbowych pracowników instytucyj ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1932.32.338 | ustawa z dnia 17 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zarobkowy przewóz osób i towarów pojazdami mechanicznemi.

Dz.U.1932.32.336 | ustawa z dnia 14 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie przepisów o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.

Dz.U.1932.32.335 | ustawa z dnia 14 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych morskich.

Dz.U.1932.32.334 | ustawa z dnia 10 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż, zamiana, odstąpienie i obciążenie niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1932.32.333 | ustawa z dnia 10 marca 1932 r. | Akt indywidualny

Rozdział i przeznaczenie majątku, pozostałego po kolejowych kasach chorych.

Dz.U.1932.32.332 | ustawa z dnia 10 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Wolne obszary celne.

Dz.U.1932.32.330 | ustawa z dnia 10 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Dz.U.1932.32.329 | ustawa z dnia 10 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy telegraficznej.

Dz.U.1932.31.322 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Czas pracy osób, zatrudnionych w przemyśle przewozowym.

Dz.U.1932.31.321 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Ulgi w spłacie zaległości podatkowych rolników.

Dz.U.1932.31.319 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Rejestrowy zastaw drzewny.

Dz.U.1932.31.317 | ustawa z dnia 14 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zbycie i zamiana niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1932.31.316 | ustawa z dnia 12 marca 1932 r. | Akt indywidualny

Startowanie i lądowanie wojskowych statków powietrznych poza lotniskami.

Dz.U.1932.30.309 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Dz.U.1932.30.305 | ustawa z dnia 18 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na obciążenie hipoteczne nieruchomości fundacji "Zakłady Kórnickie".

Dz.U.1932.30.304 | ustawa z dnia 18 marca 1932 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Cieszynie.

Dz.U.1932.30.302 | ustawa z dnia 15 marca 1932 r. | Akt indywidualny

Scalanie działek budowlanych w mieście Gdyni.

Dz.U.1932.30.301 | ustawa z dnia 14 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż nawozów sztucznych.

Dz.U.1932.30.300 | ustawa z dnia 12 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1932.30.299 | ustawa z dnia 10 marca 1932 r. | Akt indywidualny

Zm.: art. 7 ustawy z dnia 18 lutego 1925 r. o Radzie Opieki Społecznej.

Dz.U.1932.30.298 | ustawa z dnia 10 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Ochrona wybrzeża morskiego przez organa Straży Granicznej.

Dz.U.1932.29.297 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Ulgi przy spłacie należności Skarbu Państwa, związanych z przebudową ustroju rolnego.

Dz.U.1932.29.296 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Małżeństwa oficerów.

Dz.U.1932.29.295 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 1 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Regulowanie obrotu węgla.

Dz.U.1932.29.294 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 kwietnia 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem.

Dz.U.1932.29.293 | ustawa z dnia 17 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Komitetu Floty Narodowej.

Dz.U.1932.29.289 | ustawa z dnia 10 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt.

Dz.U.1932.29.287 | ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt jednorazowy

Zbycie gruntu państwowego w miejscowości Szarlej w powiecie świętochłowickim.

Dz.U.1932.29.285 | ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt indywidualny

Nieumorzony dług obligacyjny Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej.

Dz.U.1932.28.273 | ustawa z dnia 15 marca 1932 r. | Akt utracił moc