Law Journal

Zniesienie obszaru dworskiego Pawłówka w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1932.24.191 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Dobra skonfiskowane przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość.

Dz.U.1932.24.189 | ustawa z dnia 18 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Ulgi kredytowe dla instytucyj rolniczych.

Dz.U.1932.24.188 | ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Pobór rekruta w 1932 roku.

Dz.U.1932.24.187 | ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.

Dz.U.1932.24.186 | ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Sulęcin w powiecie średzkim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.23.178 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.23.177 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Ustawa skarbowa na okres od 1 kwietnia 1932 r. do 31 marca 1933 r.

Dz.U.1932.23.175 | ustawa z dnia 18 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy wiejskiej Wirginowo w powiecie śremskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.22.174 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy wiejskiej Wąsowo w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.22.173 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy Oporówko i obszaru dworskiego Oporowo w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.22.172 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Fijałów i Wyganów w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.22.171 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy wiejskiej Chraplewo w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.22.170 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Chomiąża Księża i Wiktorowo w powiecie żnińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.22.169 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy wiejskiej Głupoń w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.22.168 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Psienie Ostrów w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.22.166 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.

Dz.U.1932.22.165 | ustawa z dnia 17 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Murzynowiec Leśny w powiecie średzkim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.21.156 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Dąbrówka Nowa w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.21.155 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Komornicy komisoryjni na obszarze sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu i sądu okręgowego w Katowicach.

Dz.U.1932.20.154 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na mace.

Dz.U.1932.20.147 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych.

Dz.U.1932.20.146 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1932 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie gmin wiejskich Stary Folwark i Starogród w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1932.20.143 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Sośniczyn w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.20.142 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Różnowo w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.20.141 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Bukówce w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1932.20.140 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości opłat od pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1932.20.139 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych.

Dz.U.1932.19.137 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1932 r. | Akt jednorazowy

Przyjmowanie uczniów na praktykę aptekarską.

Dz.U.1932.19.135 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Pobyt cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej.

Dz.U.1932.19.134 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1932 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie kar za zwłokę przy egzekucjach należności pieniężnych w postępowaniu przymusowem w administracji.

Dz.U.1932.19.133 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych.

Dz.U.1932.19.130 | ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich.

Dz.U.1932.19.129 | ustawa z dnia 17 lutego 1932 r. | Akt jednorazowy

Pomiary Państwa.

Dz.U.1932.19.125 | ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. | Akt utracił moc

Stosunki prawne w obszarach warownych i rejonach umocnionych.

Dz.U.1932.19.124 | ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych.

Dz.U.1932.19.122 | ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Wojsk Polskich.

Dz.U.1932.19.121 | ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: kodeks karny wojskowy.

Dz.U.1932.19.120 | ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w ustawie wojskowego postępowania karnego.

Dz.U.1932.19.119 | ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1932.19.117 | ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodowych.

Dz.U.1932.18.115 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Opłaty od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dz.U.1932.18.111 | ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich na terenie powiatu prużańskiego w województwie poleskiem.

Dz.U.1932.17.109 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Powursk i Maniewicze w powiecie kowelskim, województwie wołyńskiem.

Dz.U.1932.17.107 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Uchylenie ulg dla aplikantów zawodów prawniczych, którym służba wojskowa przeszkodziła w odbyciu aplikacji.

Dz.U.1932.17.106 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1932 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1932.17.105 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1932 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu z dnia 19 grudnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.

Dz.U.1932.16.104 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 1932 r. | Akt jednorazowy